Ole Jørgen Schmidt

Weilbach information

Genealogy

Schmidt, Ole Jørgen, 1793-1848, arkitekt. *10.7.1793 i Kbh., ?27.2.1848 i Hamburg, begr. smst. Forældre: Snedkerm. Friderich S. og Laurence Sophie Kaas. ~22.11.1816 i Kbh. med Karen Kristine Starup, døbt 26.3.1797 smst., ?29.4.1871 i Hamburg, datter af skrædder Søren Starup og Maria Brandt.

Biography

Ole Jørgen Schmidt havde en langstrakt akademisk uddannelse med forsinket guldmedaljeoverrækkelse på grund af manglende skoleprøver. Måske forårsaget af et, efter tidens normer, meget tidligt ægteskab. I Rom fik han forbindelse med kredsen omkring Thorvaldsen. S. søgte forgæves embedet som bygningsinspektør i Holsten i 1836, men han fik skabt sig en privat virksomhed i Altona og Hamborg, en årrække i kompagniskab med C.F. Hansens nevø J.M. Hansen. De synes begge at have andel i F.G. Baurs landhus, der er nært beslægtet med C.F. Hansens nærliggende hus for Peter Godeffroy. Helt hans eget er projektet til børsen i Hamburg, en basilikalt opbygget bygning i dorisk orden. En stor model i træ viser ham som en begavet senklassicist. Børsen blev ikke opført, og S.s karriere endte med en konkursi 1847.

Education

Kunstakad. Kbh., bygn.sk. 1810, lille sølvmed. 1811, st. sølvmed. 1815, deltog forgæves i guldmed.konk. 1816 (Militærsygehus), 1817 (Børs), 1819 (Tøjhus), 1821 (landkadetakad.), lille guldmed. 1823 (Kunstakad.), st. guldmed. 1828 (Torveplads).

Travels

Italien 1824-26 (Rom, nov. 1826 Neapel); hjem over Schweiz, Paris (juni 1827), videre over Belgien og Holland; bosat i Altona efter 1828; i Hamburg fra 1843.

Occupations

Egen tegnestue i Hamburg og Altona; s.m. J.M. Hansen 1829- 31.

Scholarships

Fonden ad Usus Publicos 1825, 1827 (til rejse), 1828 (til udg. af værk om Pompeji).

Exhibitions

Charl. Forår 1811-28.

Artworks

Ombygn af synagoge i Altona (1832, nedr.); prælaturbygn. i Pretz (fra 1824); F.G. Baurs landhus, Blankenese (1829-36); projekt til børsen i Hamburg (1836, model i Mus. für Hamburgische Geschichte); engelsk k., Zeughausmarkt, Hamburg (1836-38); endv. privathuse og Meyers stokkefabr. i Hamburg. Skriftlige arbejder: Skizzer af Ornamenter og Arabesker ... fra Pompeji, Herculanum og Stabiæ og Conturer af de antike Freco-Malerier ... i Pompeji, Herculanum og Stabiæ, 1828-29.

Literature

J.M. Thiele: Thorvaldsen i Rom, II, 1854; N.L. Høyen: Skrifter, I, 1871, 38-39; N.C.L. Abrahams: Medd. af mit Liv, 1876; Fr. Schiøtt i: Arch., 8, 1905-06, 378-83; P.Th. Hoffmann: Elbchaussee, Hamburg 1962; E. Salling: Kunstakad. guldmed.konk., 1975; H. Lund og A.L. Thygesen: C.F. Hansen, 1995.

Author: Anne Lise Thygesen (A.L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.