Fritz Petzholdt

Weilbach information

Genealogy

Petzholdt, Ernst Christian Frederik (Fritz), 1805-1838, maler. *1.1.1805 i Kbh., ?29.8.1838 i Patras, Grækenland, begr. smst. Forældre: Gross. Johan Jacob P. og Josephine Marie Elisabeth Fontaine. Ugift.

Biography

Fritz Petzholdt var den eneste af Eckersbergs elever, der udelukkende helligede sig landskabsmaleriet. I kunstnerisk henseende lå han tæt på Eckersbergs nøgterne holdning, men på grund af sin motivkreds fjernede han sig fra både læreren og de øvrige Eckersberg-elever og modtog andre påvirkninger, i starten fra J.P. Møller, senere bl.a. fra tysk landskabsmaleri. Takket være renterne fra en stor formue var han mere frit stillet økonomisk end de fleste af sine kunstnerkammerater, og han var derfor en flittig rejsende. Hovedparten af sit kunstneriske virke havde han i Italien, og de italienske motiver dominerer i hans livsværk. Hans kunst fik hurtigt et internationalt tilsnit under indtryk af de mange udenlandske kunstnere i Rom, og de store gennemarbejdede kompositioner fik gerne et klart klassicistisk, nærmest arkadisk præg. I Olevano sluttede han sig til den tyske kunstnerkoloni i Casa Baldi. I malerisk henseende viser P.s arbejder en markant udvikling i løbet af de ca. 10 år, han nåede at virke, specielt i de malede skitser, hvor han arbejdede sig fra en minutiøs udpensling af detaljerne imod en friere og bredere penselføring, samtidig med at hans koloristiske sans også udviklede sig mærkbart. Derimod vedblev han at gennemarbejde de store kompositioner til mindste detalje, til tider med en udtalt tørhed til følge. På sine rejser knyttede han sig især til landskabsmalerne Thomas Fearnley og Christian Morgenstern, som han begge kendte fra akademiet i København, og i det store maleri af De Pontinske Sumpe, malet 1837 i München, kan man spore tydeligt kunstnerisk slægtskab med deres arbejder fra denne tid. P. nød forholdsvis stor anerkendelse i samtiden og havde betydning for bl.a. Christen Købke og Jørgen Roed.

Education

I malerlære hos malermester J.M. Baruël 1821-25; Kunstakad. Kbh. 1824, modelsk. 1825, lille sølvmed. 1827, st. sølvmed. 1828; privatelev af C.W. Eckersberg fra 1825.

Travels

Harzen sommer 1829; rejste maj 1830 via Dresden, Prag, Nürnberg, München, Venezia og Firenze til Rom, udflugter herfra til Sicilien, Capri, Tivoli, Subiaco, Napoli, Olevano, til Kbh. dec. 1836; til München sept. 1837, oph. her indtil han rejste til Grækenland juli 1838.

Occupations

Scholarships

Posthumt indst. til Kunstakad. Udst.med. 1840, som dog ikke blev uddelt dette år.

Exhibitions

Charl. Forår 1828-30, 1833, 1835-36, 1840, 1843; Kunstforen., Kbh. 1837; München 1838; Kbh. Univ. 1843; verdensudst., London 1862; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Raadhusudst., Kbh. 1901; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Das goldene Zeitalter der dä. Malerei, Kunsthalle, Kiel 1968; Da. kunst 1825-55, Kunstforen., Kbh. 1975; Da. malere i Italien i det 19. årh., Pal., Braschi, Rom og Stat. Mus. for Kunst 1977-78; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983; L'ge d'or de la peinture da., Grand Palais, Paris 1984-85; Da. kyster, Glyptoteket 1986; Aus Dänem. goldener Zeit, Wallraf-Richartz-Mus., Köln 1995. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1985.

Artworks

Portræt af en gammel sømand (1827, Stat. Mus. for Kunst); Et parti træer ved Charlottenlund (1827); En mose ved Høsterkøb med tørvearbejdere (1829, Stat.Mus. for Kunst); Et kystparti på Sicilien, i baggrunden Etna (1832, smst.); Udsigt fra Hadrians Villa ved Tivoli (1832, smst.); Fiskere ved Marina Piccola på Capri (1832, Schlesw.-Holst. Landesmus., Gottorp Slot); Det indre af Colosseum i Rom (Glyptoteket); Campagnen uden for Rom (smst.); Klosteret ved San Benedetto (Fyns Kunstmus.); Italiensk bjergparti med træer; Italiensk bjergvej med tilgroede klipper; Isola Farnese ved det gamle Veji (1835, Thorvaldsens Mus.); Skovparti i nærheden af Subiaco (1835); Olivenlund i Italien (ca. 1835-36, Hirschsprung); I udkanten af en skov i Italien (ca. 1835-36, smst.); Musestenen på Vemmetofte Strand (1837, Vestsjæll. Kunstmus.); Parti af de Pontinske Sumpe med en flok bøfler (1837, Hirschsprung); Landskab på Sicilien med Monreale i baggrunden (1838); tegn. og skitsebøger i Kobberstiksaml.

Literature

Da. Kunstbl., 12.4.1837 sp. 5f; Schorns Kunst-Blatt, 1838, Nr. 24; M. Rørbye i: Ill. Tid. 22.7.1977, 443; Sigurd Willoch: Th. Fearnley, Oslo 1932; Henrik Bramsen: Landskabsmaleriet i Danm. 1750-1875, 1935; Emil Paulli: Johan Jacob Petzholdts Efterslægt, 1937; Haavard Rostrup i: Tilskueren, 1938, 228-30 (brev); samme: H.V. Bissen, 1945; J.B. Hartmann i: Pers.hist. Tidsskr., 12 rk., V, 1949, 86, 91, 103 (M. Rørbyes vandreår, særtryk 1950, 12, 17, 29); Berl. Tid. 2.1.1955 (Henry Tuxen); Lilli Martius: Die schlesw.-holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1956; Jørn Rubow i: Erik Zahle (red.): Danm. malerkunst, 4. udg., 1956; Marianne Saabye i: Medd. fra Thorvaldsens Mus., 1978; Tue Ritzau og Karen Ascani: Rom er et fortryllet bur, 1982; Anne-Birgitte Fonsmark i: Medd. fra Ny Carlsberg Glyptotek, 1983; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Erik Drigsdahl: F.P., Kunstforen., Kbh. 1985; H.E. Nørregård-Nielsen: Da. kyster, 1986; Torsten Gunnarsson: Friluftsmåleri före friluftsmåleriet, Uppsala 1989; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990; Kasper Monrad i: Aus Dänem. goldener Zeit, Wallraf-Richartz-Mus., Köln 1995; H.E. Nørregård- Nielsen: Da. guldaldermaleri, Ny Carlsberg Glyptotek, 1995; samme i: Christen Købke, Stat. Mus. for Kunst, 1996. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Kasper Monrad (K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.