Olaf Schmidth

Weilbach information

Genealogy

Schmidth, Olaf, 1857-1927, arkitekt. *18.6.1857 i Odense, ?20.5.1927 i Kbh., urne smst. (Holmens). Forældre: Lærer Marius S. og Juliane Louise Petersen. ~med Andresine Marie Andersen, *6.6.1863 i Hårslev, Fyn, ?12.8.1948 i Kbh., datter af gårdejer Andreas Hansen A. og Mathilde Henriette Sørensen.

Biography

Olaf Schmidth søgte i 1921 sin afsked fra Orlogsværftets Bygningstjeneste efter 22 år som bygningsinspektør. Han prægede byggerietpå Holmen sammen med tømrermester C.T. Andersen i en periode på 40 år, men hans embedsmandsstilling vanskeliggør en vurdering af indsatsen med hensyn til bredde og arkitektonisk holdning. Byggeriet på Holmen er i perioden fra 1900 til 1920 præget af stilstand og rutine, men f.eks. er Søminevæsenets kontorbygning på Nyholm et veldisponeret og velproportioneret hus, og det monumentale Nyt Maskinværksted på Frederiksholm blev som den første bygning på Holmen opført med synlige jernbetonskeletkonstruktioner, pyntet med nyklassicistiske detaljer. S. var engageret i arbejderboligsagen i perioden omkring 1900, et område han formentlig var blevet ledt ind på via opgaven med udbygningen af Nyboder. Han deltog i internationale kongresser, holdt foredrag og skrev tidsskriftartikler. Endelig tegnede han boliger for gasværksarbejdernes boligforening på Frederiksberg, opført som dobbelthuse i palæstil med brudt valmtag og fronton og med smårudede vinduer, mens husene ved Rørdal Cementfabrik blev af en mere enkel udformning med rod i dansk byggetradition og omsorg for detaljen, mens planløsningen indeholdt et nyt element, et kombineret køkken/opholdsrum efter engelsk model.

Education

Travels

Frankrig, England, Tyskland. Kongresser i Paris og London, bl. a. "international kongres om billige boliger", Paris 1889.

Occupations

Tegner ved Søminekorpset 1878; bygningskond. ved Orlogsværftets Bygn.tjeneste 1.11.1879; bygn.insp. smst. og ved Nyboder 1899-1921; korrespondent til Société franaise des habitations à bon marché; medl. af det permanente internat. udv. for bolighygiejne.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Som embedsmand ved Orlogsværftets Bygningstjeneste bl.a.: Nybyggeri ved Nyboder (fra ca. 1880); Søminevæsenets kontorbygn., Nyholm (1888); Fr.holm Radiostation (1908-09, udv. 1915); Nyt Maskinværksted smst. (1916-18, s.m. ing. Christiani og Nielsen); Brovægtsbod smst. (1919); desuden: Hornbæk Sanatorium (1897); arb.boliger på Fr.berg: P. Bangsv. 27-45; Jyll.vej 23-25, 24-38; Kronprinsensv. 53-61, 48-54; Folkets Allé 1-43, 2-42; Frihedsv. 1-7, 2-4; Lighedsv. 1-13, 2-8; Broderskabsv. 1-31, 2-18 (1899-1900, s.m. Gotfred Tvede); arb.boliger ved Rørdal cementfabr. (1899-1901 s.m. samme, nu nedr.); udv. af Prinsesse Maries Hjem for gamle sømænd og sømandsenker. Skriftlige arbejder: Artikler i: Den tekn. Foren. Tidsskr., XIV, 1891, 83-94; Ark. 1896-97, 51-54; 1900-01, 26-30 (s.m. Cord Trap); Arch. 1901-02 B, 273-77, 281-87, 293-96, 303-05, 310-13 (s.m. Cord Trap); 1904-05, 20f, 28-31, 40-43); 1904-05, 362-64, 367-72.

Literature

Ark., 1897-98, 480f (Hornbæk Sanatorium); Arch. 1903, 68 (25 år i Søværnets Tjeneste); Ark. U. 1927, 88 (nekr.); Ark. 1981, 273-75 (Rørdal Arbejderby); Fr.berg. 1858-1900, 1901, 176; Chr. Elling og Viggo Steen Møller: Holmens Bygningshist. 1932, 154, 156, 158-60; Kjeld de Fine Licht: En arbejderkoloni på Fr.berg opf. 1899, 1977; Lisbeth Balslev Jørgensen: Enfamiliehuset (Danm. Ark.), 1979, 88; Bygn. og anlæg i Kbh. Havn, 1988, 29, 120f, 126f.

Author: Jette Lokvig (J.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.