Frederik von Scholten

Biography

Frederik von Scholten kom som dreng med forældrene til Skt. Thomas, hvor faderen var kommandant. Siden sendtes han i skole i USA, for derefter i 1808 at indlede søofficersuddannelsen i København. En stærk udlængsel bragte S. verden rundt, formentlig altid for at uddanne sig i bredere forstand. Hertil hørte, at han omsatte nogle af sine iagttagelser til skitser og akvareller, som han samlede i to skitsebøger, der siden er indgået i Handels- og Søfartsmuseet. To akvareltegninger i Nationalmuseet samt andre i privateje stammer formentlig fra disse skitsebøger. Motiverne omfatter landskaber og bygningsprospekter, der ofte har fået tilføjet nogle få arbejdende personer, et lastdyr eller andet, som levendegør de farverige tegninger. Udførelsen af motiverne var i de tidlige år ganske vellykket, mens den senere blev mere simpel, men gennem omhyggeligt valgte smådetaljer mættet med tegneglæde. Motiverne er hentet fra Danmark såvel som fra rejsemålene i Europa, byer og kyster under jordomsejlingen med det franske krigsskib, korvetten la Favorite, samt fra de mange år som toldembedsmand i Frederiksted på Sankt Croix. I Nationalmuseet findes et litografi udført i New York efter en ukendt tegning af v. S. med byen Frederiksted som motiv. Tegningerne fra Dansk Vestindien har især plantagerne med deres forskellige bygninger og sukkermarkerne som motiver. De gengiver således de sidste årtier af det danske slavesamfund, og de udgør de mest benyttede illustrationer til Dansk Vestindiens historie og er gengivet i talrige bøger samt på brevkort og plakater. Trykte kilder: T.A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard: Officerer i den da.-norske Søetat 1660-1814 og den da. Søetat 1814-1932, 2, 1935, 467f; H. Lawaetz: Peter v. Scholten, 1940; J. Brøndsted (red.): Vore gl. Tropekolonier, 2, 1953; Danm. Adels Aarb. LXXVII, 1961, II, 11; Henning Henningsen i: St. Croix St. Thomas St. John. Henry Morton. Skitsebog og dagbog fra Da. Vestindien 1843-44, 1975, 20-22; Steffen Linvald: En officer i Da. Vestindien, 1988, 8, 55. Hanne Poulsen i: Dit Århus, festskr. til Gunner Rasmussen, 1990, 67; Per Nielsen i: Handels- og Søfartsmus. på Kronborg, Årbog 1993, 77-92.

Author: Per Nielsen (P.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.