Johan Bernhardt Schottmann

Weilbach information

Genealogy

Schottmann, Johan Bernhardt, 1734-86, murermester. *2.10.1734 i Sachsen-Gotha, begr. 15.3.1786 i Kbh. (Petri). ~med Anna Cathrine Biergaard, *ca. 1744, ?26.7.1815 i Kbh.

Biography

Johan Bernhardt Schottmann havde som bygmester ofte bundne opgaver, men i de tilfælde hvor han arbejdede på egen hånd, fremtræder han som en tidlig og fin klassicist, der især i Strandgade 10 udviser påvirkning af N. Jardins enkle facadearkitektur. Søkvæsthusets sidefløj og Asiatisk Kompagnis pakhus er eksempler på hans evne til at afpasse sin arkitektoniske udtryksform til eksisterende, ældre bygninger.

Education

Travels

Occupations

Borgerskab som murerm. i Kbh. 11.5.1763. Oldermand for Murerlauget 1778-85.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

I København: Ombyg. af Pilestr. 46 (1767-68); Ndr. og Sdr. Magasin på Fr.holm (Orlogsværftet), efter proj. af Philip de Lange approb. 1753 (opf. 1767-72, forhøjet ca. 1858); J.B. Schottmanns gård, Strandg. 10 (1775); Chr.kirkens sprøjtehus, Strandg. (1779); Wildersg. 36, baghuset (1780); Søkvæsthuset, Overg. o. Vandet 58-62, fløj mod Bådsmandsstr. (1780-81); Asiatisk Kompagnis pakhus "pendanten", Strandg. 25 (1781); Badstuestr. 15 (1798-1802, s.m. Hans Weile).

Literature

Pers.hist. Tidsskr., 5. rk., II, 1905, 245; C. Nyrop: Kbh. Murer- og Stenhuggerlav, 1907; Vilh. Lorenzen: Chr.havns borgerlige Bygn.kunst, 1914, 56 (Strandg. 10); Chr. Elling: Holmens Bygn.hist., 1932, 100, 110 (Takkelagehusene); samme: Da. Borgerhuse, 1943, 117 (Strandg. 10); Mette Andersen i: Bygn.arkæol. Studier, 1985; Danm. K., Kbh. By, IV, 1973-75; Allan Tønnesen i: Kbh. før og nu og aldrig, IV, 1988; Claus Smidt i: Samme, VII, 1989; Sv. Thorup i: Samme, VIII, 1989.

Author: Allan Tønnesen (A.Tø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.