Mikael Schou

Weilbach information

Genealogy

Schou, Mikael, 1912-1986, maler. *5.9.1912 i Paris, ?3.9.1986 i Feggesund ved Vesløs, begr. på Vesløs Kgrd. Forældre: Maleren Carl (Karl) Holger Jacob S. og maler og sølvsmed, væver Ingeborg Selma Margotta Bertelsen. ~1° 3.1.1942 i Jægersborg med lærer Inger Hansen, *15.4.1911 i Kbh., ?17.9.1982 i Vester Götland, Sverige, datter af organist, senere kontorchef i Alm. Brandforsikr. Arne H. og Helga Marietta Jensen. Ægteskabet opl. 1.7.1967. ~2° 11.4.1972 i Thisted med lærer Ragna Bøgedal Sørensen, *25.1.1941 i Jerslev ved Brønderslev, datter af gårdejer, lærer Hans Bøgedal S. og Kirsten Christence Andersen.

Biography

Mikael Schou var i en periode i malerlære og modtog derudover nogen undervisning af sin far, maleren Karl Schou, som han selv mange år efter debuten blev sammenlignet med. De havde et fælles syn på maleriets motiv og komposition, og især de første år arbejdede S. ud fra samme opfattelse af lys og farve som sin far. I landskabsmalerierne fokuserede han således ikke blot på naturens elementer, men også på det atmosfæriske og det disede vejrs fine farvetoner. S. udviklede dog op gennem 1930rne og 40rne en friskere og tiltagende kraftig kolorit, han forenklede kompositionen og lod det klare og rene dagslys spille en større rolle. Samtidig arbejdede han med fast modellerede former, f.eks. i billederne fra skrænterne ved Jungshoved eller af bølgende kornmarker fra Vendsyssel, en egn hvor han havde tilbragt mange ferier og igennem mange år arbejdede. I sine portrætter tilstræbte S. at gengive den ydre lighed, og samtidig rensede han billedet for alt uvæsentligt for dermed at lade den portrætteredes individualitet og indre liv fremstå mere klart.

Education

I malerlære i Fåborg; vejledning ved faderen, ellers autodidakt.

Travels

Occupations

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1935-36; Raben-Levetzau 1938.

Exhibitions

KE 1931-34; Aarhushallen 1938; Da. kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Køgeudst., Køge Kunstforen. 1963; Provinsens cens. Udst., Thisted 1977; Et gensyn med 8 kunstnere fra KS, Gal. Ti, Tistrup 1978; Påskeudst., Gal. 139, Vodskov 1979; Mejlen 1981. Separatudstillinger: Bachs Kunsthdl., Kbh. 1932 (s.m. Karl S.); Fr.berg Ovenlyssal 1933 (s.m. Robert Hull); Haagen-Müllers Kunsthdl., Kbh. 1939; Arnbaks Kunsthdl., Kbh. 1943; Børge Birchs Kunsthdl., Kbh. 1947; Kunst for Varer, Kbh. 1948, 1964; Kunstforen. Fremtiden, Kbh. 1968, 1970.

Artworks

Fra atelieret (1932); Blomster i stenkrukke (1932); Ledreborg (1935); Dameportræt (1935); Portræt af faderen, Karl Schou (udst. 1933); Modelbillede (1943); Pige i have (1943); Landskab. Vendsyssel (1943); Læsende mand (1946); Parti fra Isefjord (udst. 1947); Dreng ved vindue (1950); Diset dag ved Isefjord (udst. 1968); Skærsommer (udst. 1968); Æbleblomstring (udst. 1968); Ribsbuske, sommer (udst. 1968); Agerhøns i sneen ved Kjettruphus (udst. 1968); Modelbillede (udst. 1968).

Literature

Dag. Nyh. 18.2.1932 (S. Schultz); Berl. Tid. 25.1.1933 (K. Flor); 31.10.1935 (samme); 12.10.1968 (J. Zibrandtsen); Pol. 26.1.1933 (K. Pontoppidan); Ekstrabl. 18.11.1939; Nat.tid. 18.11.1943 (S. Schultz); Land og Folk 13.5.1947 (Otto Gelsted); 13.8.1948 (samme); Jyll.p. 5.9.1986.

Author: Inge Mørch Jensen (I.M.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.