Abel den ældre Schrøder

Weilbach information

Genealogy

Schrøder, Abel den ældre, -1583-1602, billedskærer. ?1602 i Næstved, bisat smst. (Skt. Peders K.). ~med Maren NN, ?efter 29.9.1617.

Biography

Abel den ældre Schrøder arbejdede i samme højrenæssancestil som Jaspar Matiessen i Helsingør og var sikkert ligesom denne indvandret fra Nederlandene eller Nordtyskland. S. var inspireret af nederlandske stikserier af bl.a. Cornelis Floris med ornamentale grotesker og rulleværkskartoucher. De få bevarede værker, der udgik fra værkstedet, kendetegnes ved teknisk meget dygtige og sirlige skæringer. Overfladen er fuldt gennemarbejdet med meget varieret tekstur, som det ses af korgitteret i Skt. Peders Kirke i Næstved. De sikre værker er allesammen ornamentale. Så når S. i litteraturen er blevet tilskrevet en panelfrise på Lystrup med relieffer forestillende de 5 sanser, herremanden på køretur, jagt- og fiskeriscener og et billedskærerværksted, må det udelukkende være på grundlag af de ornamentale knægte, der adskiller reliefferne.

Education

Travels

Occupations

Billedskærerværksted i Næstved -1583- 1602.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Altertavle i Skt. Peders K., Næstved (1583-84, resterne nu isat Skelby altertavle); kakkelform med fortunarelief (1585); korgitter i Skt. Peders K., Næstved (ca.1602, fuldendt efter hans død af enken Maren Abels og hendes svende); arb. til 500 Dl. for Chr. IV til Sparepenge ved Fr.borg Slot (forsv., færdiggjort af enken); ukendte arb. for kongen, henstillet i et kapel i Roskilde Domk. Tilskrivninger: Herskabsstole i Kongsted K. (1586); altertavle i Magleby K., Møn (1598); prædikestolene i Fodby K.; i Skt. Mortens K., Næstved (malet 1602); 15 panelfriser på Lystrup (1580erne).

Literature

Kanc. Brevb., 1584-88, 1906; 1603-08, 1915; Chr. Axel Jensen: Snedkere og Billedsnidere, 1911; Danm. K., Præstø Amt I-II, 1933-35; B. Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen: Kongens kunst (Ny da. Kunsthist. 2), 1993.

Author: Eva de la Fuente Pedersen (E.F.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.