Hans Wilhelm Schrøder

Weilbach information

Genealogy

Schrøder, Hans Wilhelm, 1810-1888, arkitekt. *24.6.1810 i Kalundborg, ?14.4.1888 i Kbh., begr på Fr.berg. Forældre: Artilleriløjtnant, landinsp. Carl Gram S. og Anna Marie Margrethe Kihl. ~ca. 1843 med Ermotte Charlotte Schrøder, *20.1.1814 i Dragør, ?24.11.1896 i Kbh., datter af krigskancellisekr., telegrafbest. Friderik Carl Gram S. og Ane Johanne Freisleben.

Biography

Hans Wilhelm Schrøders virksomhed som arkitekt var nok påvirket af oprettelsen af et kongeligt bygningsinspektorat i provinserne i 1849, først med G. Bindesbøll senere med C.G. Thielemann som inspektør. S.' formsprog var præget af senklassicismen, mens smagen i tiden i øvrigt hældede i retning af historiske stilarter, nygotik og renæssance. Da C.G. Thielemann blev syg i 1860, konstitueredes S. til bygningsinspektør. I denne egenskab løste han en kompliceret opgave ved Søndre Sogns Kirke i Viborg. En træhvælving over kirkens kor, som stammede fra kirkens genopbygning efter branden i 1727, truede med at styrte ned, men blev forsvarligt sikret ved hans indgriben. I 1870 forlod familien S., til lokale embedsmænds utilfredshed, Århus for at bosætte sig i København, hvor han døde i 1888. Selv om arkivmaterialet i Bygningsinspektorat Midt sjældent tillader en identifikation af de enkelte huses bygmestre, idet normalt kun bygherrens navn er nævnt, er det klart, at S.' betydning for arkitekturen i Århus var meget stor, især i 1840erne. Hans rygte bredte sig til Aalborg, hvor man med slet skjult misundelse ønskede, at uddannede arkitekter ville bosætte sig i andre større byer.

Education

Kunstakad. Kbh. (1837-39); privatundervisn. hos Theophilus Hansen. Ansættelser: J.H. Koch; F.F. Friis.

Travels

Rejse til større byer i Tyskland; oph. i Norge (Trondheim, Oslo).

Occupations

Borgerskab som tømrerm. og ark. i Århus 23.3.1844; etabl. s.m. malerm. L. Birch tegnesk. i Århus. Konstit. bygn.insp. for Jyll. og Fyn 1860.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Århus: Hjørnet af Lilletorv, Guldsmedg. (1844, nedr.); Borgersk. ved Møllestien (1846, nedr.); proj. til et begravelseskapel ved Sdr. Kgrd. (1846, nu Rådhusparken); ombygn. og forhøjelse af Kathedralsk., Skoleg. og Skolegyde (1847, helt ombyg. af H. Kampmann 1905); Studsg. 10 (1847); proj. til ting- og arresthus (1848, ikke udf.); boligbebyg. inkl. egen lejlighed, hjørnet af Fredenstorv og Fredensg. 9 (1852, taget ændret senere); tømrerarb. på klædefabr. Ny Bruunshaab, Brammersg. 31-37 (1852-54); arb.boliger, Jægergårdsg.; Nørreport 20 (1858, s.m. C.G. Thielemann); proj. til en fattiganst., Vester Allé (betalt 1864, opf. senere i 60erne efter nyt proj. af W.Th. Walther, nedr.); endv. landstedet Otium, Frogner, Norge (nedr.); som tømmerm. medv. ved forbedr. af forsvarsanlæggene ved Danevirke og Dybbøl (1864) Tilskrivninger: Adsk. bygn. i Århus, bl.a. Mejlg. 7 (1849); Mindeg. 8 (1849); Fredenstorv 6 (1849).

Literature

N.J. Israelsen: Senklasssicismens gennembrud i Århus, (Den gl. By Årbog) 1967.

Author: N.J. Israelsen (N.J.I.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.