Rolf Schroeder

Weilbach information

Genealogy

Schroeder, Rolf, 1872-1948, arkitekt. *16.11.1872 på Brøderup Højsk., Snesere Sogn, ?28.8.1948 på Fr.berg, begr. smst. (Fr.berg Kgrd.). Døbt Schrøder, antog 1904 stavemåden Schroeder. Forældre: Højsk.forstander, senere lotteriforvalter, gross. Johannes Elieser S. og Anna Pauline Wagner. ~29.5.1900 i Kbh. med Alma Ellen Eickhoff, *29.5.1876 på Fr.berg, ?1.2.1959 smst., datter af maskinfabrikant Frederik Gottfried Leonhard E. og Alma Ida Hildagunda Wulff.

Biography

Rolf Schroeder var i kraft af sin baggrund stærkt knyttet til den nationalromantiske skole med udgangspunkt i højskolebevægelsen, Hans J. Holm og Martin Nyrop, hvilket er meget synligt i detaljerne i hovedværket Grundtvigs Hus, om end det i det ydre er inspireret af Palazzo Vecchio i Firenze. En vis interesse for barok og jugendstil markerer sig i Belysningsvæsenets bygning og især i den noget opulente klinikbygning på Martinsvej, som dog indbragte ham en del hæder i arkitektkredse, især i Tyskland. Omkring 1. Verdenskrig sluttede S. sig til nyklassicismen, med heldige resultater i en del boligbebyggelser i København. Som Indenrigsministeriets konsulent ydede han en stor indsats for statslånshusbyggeriet, og hans byplanarbejde i århundredets første år placerer ham blandt pionerskikkelserne, selv om det for det meste forblev på papiret. Den anselige kirke i Brørup er en hvidkalket, romansk basilika med sideskibe, tværstillet tårn og glat østgavl, der hævder sig i kraft af sin enkle, stærke blokvirkning.

Education

Tømrersv., Håndv.foren. Sølvmed. 1891; dimitt. fra Tekn. Sk.; fra dek.maler O. Willestrups kursus; Kunstakad. Kbh., ark.sk. jan. 1893, afg. 1902. Ansættelser: J.V. Dahlerup; V. Koch; A. Rosen.

Travels

Europa 1905.

Occupations

Egen tegnestue fra 1898. Ass. ved Kunstakad. Kbh., perspektivsk. 1902-13; Indenrigsmin. kons. i byggesager fra 1920; medl. af Byplanlab. plenarforsaml. fra 1923; af Da. Standard.råd 1926-45; af Akad.rådet 1934; 1. vicefmd. i best. for Foren. til Hovedst. Forskønn. fra 1929.

Scholarships

K.A. Larssen 1900; Theophilus Hansen 1904; guldmed., Leipzig 1913.

Exhibitions

Dä. Ausst., Kgl. Kunstgewerbemus., Berlin 1910; Internat. Bauausst., Leipzig 1913; Charl. Forår 1914.

Artworks

Nybygn. til Askov Højsk. (1898-99); valgmenighedsk. i Askov (1899-1900); præstebolig smst. (1899-1900); Lillerød Sk. (1910, senere udv.); ombygn. af gl. toldsted til Villa Snekkerstenhus, Strandv. 112, Snekkersten (1911); hovedbygn. til Ny Allerødgård, Blovstrød (1912); klinikbygn., Hunderupv. 61, Odense (1912-13, pr.); ombygn. af Flors Højsk., Askov (1913); Lillerød Brugsforen. (1915); Johannes K., Brørup (1925); Vesterg. 60, Haderslev (1934). København: Grundtvigs Hus, Studiestr. 36-40 (1906-08, pr. 1909); klinikbygn., Martinsv. 8 (1908-09, guldmed. i Leipzig 1913); adm.bygn. for Kbh. Belysn.væsen og Sporveje, Vognmagerg. 8, Gothersg. 53 (1912-13, 1.pr. 1909, s.m. G.B. Hagen); Strandboulev. 149, Kertemindeg. 3-11 (1916); Kjeldsgårdsv. 27-37 (1916-18); Hans Justs Magasiner, Århusg. 88 (1918); Sdr. Boulev. 99-103 (1919); Kjeldsgårdsv. 20-44, Vigerslev Allé 13-15, Bryggeriv. 2-4 (1920-21); Fanøg. 2-10, Reersøg. 11-19, Skarøg. 1-7, 2-6, Tåsingeg. 16-18 (1921-22, opf. ledet af Fr. Wagner); Toftegårds Pl. 1-5, Lyshøj Allé 1-13, Vigerslev Allé 58-74, Årestrupsv. 1- 7 og 2-6, Overskousg. 1-7 og 2-8, Bredahlsv. 2-8 (1921-24, opf. ledet af Fr. Wagner); silo, Ottiliav. 15 (1921). Dekorative arbejder: Kamin i Det røde Hus, Askov (1899); lysekrone med bispestavsmotiv og trappegangens billedskærerarb., Grundtvigs Hus (1906-08); brønd i gården til Belysn.væsenets ejd. (1912-13); møbler. Konkurrencer: Bebyg. af de Pasteurske grunde på Fr.berg., Gl. Kongev., Bianco Lunos Allé, Grundtvigsv. (1904, pr.); Studenterforen. (1908); bebyg. af det gl. banegårdsterræn (1911, indk.); vej- og bebyg.plan for Ålborg (1912, 1.pr., s.m. Fr. Wagner); politi- og brandst. på Fr.berg (1914); udv. af Stat. Mus. for Kunst (1937); fisketorv ved Christiansg., Kbh. (1941).

Literature

Arch. 1903-04, 253-55, 292-93, 408 (de Pasteurske grunde); 1908-09, 317-21 (Stud.foren.), 353-59 (Martinsv. 8), 397-403, 409-15 (Grundtvigs Hus); 1909-10, 33, 38 (Belysningsvæsenet); 1910-11, 183-85 (Frihedsstøtten); 1912-13, 21f, 24f, 33-38 (bebyg.plan, Ålborg); 1914-15, 349-51 (politi- og brandst., Fr.berg); 1923, 414f, 418-20, 427, 429f (Strandv. 9-19, Vigerslev Allé 58-74 m. fl.); Ark. M. 1941, 120 (fisketorv); Ark. U. 1942, 265 (70 år); Tidsskr. for Kunstind. 1895, 129; W. Kornick: Dä. Baukunst, 1911, 13f, 17 (Martinsv. og Grundtvigs Hus); K. Varming og Vilh. Lorentzen: Da. Ark. gennem 20 Aar, 1912, 122 (Martinsv.); Forskønnelsen 1914, 50, 56 (hus, Snekkersten); 1937, 13, 16-19 (Kunstmus.); Berl. Tid. 16.11.1922; Edv. Thomsen i: Akad. Årsberetn. 1949, 18; T. Sørensen: Esbjerg før 1925, 1983, 113; samme: Esbjerg før 1940, 1986, 497; Huse i Haderslev, II, 1987, 343.

Author: Bente Holst (B.Ho.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.