Emil Schwanenflügel

Weilbach information

Genealogy

Schwanenflügel, Niels Johannes Emil von, 1847-1921, arkitekt. *21.4.1847 i Kbh., ?16.10.1921 smst., begr. på Fr.berg. Forældre: Silke- og klædehdl., gross. Wilhelm S. og Nathalia Pauline Gustava Zelin. ~21.8.1877 i Kbh. med Marie Sophie Dohlmann, *1.5.1852 på Fr.berg, ?18.1.1918 i Kbh., datter af tømrerm., limfabr. Frederik (Fritz) August D. og Anna Sophie Frederikke Meyer.

Biography

Emil Schwanenflügel har i nogen grad stået i skyggen af samtidige Odensearkitekter, først Carl Lendorf og siden Niels Jacobsen. Han fandt måske ikke mindst derfor mange af sine opgaver i kystbyerne i det fynske område og prægede flere af dem med solide og tidstypiske bygninger, der åbenbart faldt i kundernes smag. Hans byggeri var kendetegnet af inspiration fra både middelalder og renæssance og oftest holdt i røde tegl med forskellige forsiringer. Hans mangeårige tilknytning til Odense Tekniske Skole gav sig ikke kun udslag i hans bygninger i landsdelen. Han organiserede i nogle år omkring århundredskiftet sin egen sommertegneskole for kvinder i lånte lokaler på skolen.

Education

Student 1865; murerlærling; forb. til Akad. på Chr.V. Nielsens tegnesk.; Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl. dec. 1867-afg. 1876.

Travels

Belgien, Frankrig, Tyskland og Italien 1875- 76.

Occupations

Medarb. bl.a. hos V. Tvede i tre år; kond. hos Carl Lendorf og J.D. Herholdt ved Odense Rådhus (1881-83); tilsynsf. for Knud Arne Petersen og Henrik Hagemann ved Industripalæet i Odense (1890-91); egen tegnestue i Odense fra 1876. Lærer i bygningslære og fagtegn. ved Odense Tekn.Sk. 1876- 1916; bygn.insp. for Fyens Stifts Sparekasse 1905.

Scholarships

Neuhausen 1871 (opmåling af Børsen).

Exhibitions

Charl. Forår 1871.

Artworks

Tekn. Sk., Rudkøbing (1878, udv. 1891); ombygn. af klædefabr. i Frue Kirkestræde til Odense Tekn. Sk. (1878-79); hovedbygn. til Hesbjerg ved Odense (1880-81); Ristinge Kapel, Langeland (1880-81); foren.bygn. for Fyens Stifts Læseforen., Odense (1883); Kædeby Kapel, Langeland (l885); bygn. til Industriudst. i Odense (1885, nedr.); Marstal Komm.sk. (1886, nu rådhus); Tranderup Sk., Ærø (1886-87); Nyborg Komm. Realsk. (1887-88, 1.pr.); Ærøskøbing Borger- og Realsk. (1888-89); Skovby Sk., Ærø (1889); Epidemi- og karantænehus, Kerteminde (1890); filialkirke, Hasmark, Nordfyn (1892); Tekn. Sk. i Nyborg (1894); i Ærøskøbing (1894); i Kerteminde (1895); Odense Folketeater (1894-95); Svendborg Teater (1897); Odd Fellowloger i Rudkøbing (1897); i Ringkøbing (1897); i Svendborg (1898); Odense Tekn. Sk. (1897-98, 2.pr. ikke realiseret); Nyborg Borger.sk. (1898, 1.pr.); Hotel Nyborg Strand (1898-99, senere udv.); vandtårn, Nyborg (1898-99); diakon- og epileptikerhjem, Nyborg (l898-99); pav. i lystanlæg Frederiksminde, Præstø, med foren.lokaler, hotel, restauration og teatersal (1900); Fr. VIIs Stiftelse, Vandværksv. 9, Odense (1903); hovedsæde for Kreditforen. af Grundejere i Fyens Stift, St. Gråbrødrestr., Odense (1903); desuden adsk. villaer, f.eks. Kronprinsensg. 21, Odense (1877); smst. nr. 15 (1880); ombygn. af det gl. krudthus på Stjerneskansen, Nyborg til privatbeboelse (1899); samt af konsul Birches villa ved Nyborg Lystbådehavn og af en række forretn.- og beboelsesejd.

Literature

H.St. Holbeck (red.): Odense Bys Hist., 1926; Svend Larsen: Et Provinsmus. Hist., 1935; Lise Funder: Da. teaterbyggeri 1870-1910, 1986; Johnny Wøllekær: En skole vokser frem. Odense Tekn. Sk. gennem 150 år, 1994: Finn Grandt-Nielsen: Huse i Odense, l995.

Author: forfatternavn ukendt (J.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.