Carl Schwenn

Weilbach information

Genealogy

Schwenn, Carl Joseph, 1888-1973, maler. *7.1.1888 i Århus, ?3.4.1973 i Kbh., begr. på Tibirke Kgrd. Forældre: Overretssagfører Peter Rudolf Heinrich Theodor S. og Ida Pouline Dorph Petersen. ~24.3.1915 i Ordrup med sølvsmed, maleren Tabita Nielsen (se Schwenn, Tabita), *2.6.1887 i Bårse, ?21.7.1965, datter af sognepræst Søren N. og Lydia Kold.

Biography

Carl Schwenn var fortrinsvis landskabsmaler. Han søgte især sine motiver i egnene omkring Tibirke og Tisvilde, hvor udsyn over marker mod en høj horisont, spredte træbevoksninger, skovstier og landsbyens vejsving var udgangspunkt for en stor del af hans billeder. Tidlige maleriers detaljerede formsprog ændredes i 1930rne, hvor indtryk fra impressionismen satte spor i malemåden. S. videreudviklede denne udtryksform i senere billeder som f.eks. i Place St. Julien le Pauvre, et bymiljø, hvor en yderligere forenkling af formerne, lysende farver og brede penselstrøg træder frem.

Education

Student 1907; dimitt. fra Gustav Vermehren; Kunstakad. Kbh. 1908-12.

Travels

Paris, Sydfrankrig (Collioure) 1912-13; Italien (Pompeji, Ravello) 1920-21; Avignon 1927; Sverige.

Occupations

Ass. ved Kunstakad. Kbh., perspektivsk. fra 1931, docent smst. 1940; medl. af best. for malende Kunstneres Sammenslutn.

Scholarships

Akad. 1918; Raben-Levetzau 1919; Hielmstierne-Rosencrone 1921, 1923; Emma Bærentzen.

Exhibitions

KE 1912-16; Charl. Forår 1916-50, 1952-71, 1973; Charl. Eft. 1922, 1929, 1936, 1942; Århushallen 1938. Separatudstillinger: Anton Hansens Kunsthdl., Kbh. 1917; Oscar Kiertzner Kunsthdl., Kbh. 1920-21, 1924; Kleis' Kunsthdl. Kbh. (s.m. Tabita S.) 1928, 1936; Winkel & Magnussen, Kbh. (s.m. samme) 1933; Kunsthallen, Kbh. 1937; Charl.borg 1937 (retrosp.), 1971 (retrosp.); Charl.borg gennem 100 år, Charl.borg 1957.

Artworks

Portræt (1912); Seinen (udst. 1917); Fritstående træer (1920); Morgenlys over Ravello (1923); Portræt af sølvsmed Georg Jensen (1929, Sølvsmedien, Kbh.); Fra Tisvilde Hegn (1931); Fra Arild, Kullen (udst. 1936); Portræt af Knudåge Riisager (1940); Tisvilde hegn, sommer (1945); Ved bondegård (udst. 1949); Egsmark Strand (udst. 1953); Pont St. Michel (udst. 1956); Sneklædte bakker, bag Bryrup (udst. 1961); Place St. Julien le Pauvre (udst. 1963); Det røde hus i haven (udst. 1966); Blå forårshimmel i anlægget (udst. 1968); Snelandskab ved Skåningbro (udst. 1973); Portræt af forf., skoleinsp. Kappel Bøcker (Danm. Pædagog. Bibl. fra 1982).

Literature

Hver 8. Dag 27.2.1920; Børsen 4.2.1920; Ekstrabl. 30.11.1921 (Georg Nygaard); 1.3.1933 (samme); Nat.tid. 4.2.1924, 22.3.1928 (Th. Faaborg); Dag. Nyh. 4.3.1933; Berl.Tid. 22.3.1928 (K. Flor); 3.3.1933; 18.4.1971; B.T. 24.2.1933; Berl. Aften 20.10.1937; Gunnar Jespersen: De abstrakte, 1967, 14f; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983, 262.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.