Oscar Schütte

Weilbach information

Genealogy

Schütte, Carl Laurits Oscar, 1837-1913, maler. *2.1.1837 på Bygholm, Hatting Sogn, ?19.5.1913 i Kbh., begr. på Hatting Kgrd. Forældre: Kammerherre, hofjægerm., etatsråd August Theodor S. til Bygholm samt Haraldskær og Hansine Charlotte Ammitzbøll. Ugift.

Biography

Oscar Schütte var fyldt 40 år, før han bestemte sig til at sætte sine kunstneriske evner på prøve. Han bortforpagtede sin besiddelse Årupgård ved Horsens, tog til København og koncentrerede sig om kunsten. S. var den første af Zahrtmanns elever, der kendes af navn og formentlig også den første alvorligt arbejdende elev. Sommeren 1885 inviterede han sin lærer på en rejse til Norge, hvor turen bl.a. gik til Jotunheimen. Men en stor påvirkning af Zahrtmann spores ikke i de få arbejder af S., det i dag er muligt at se. I portrætstilen nærmer han sig med sin elskværdige karakteristik af de portrætterede mere Aug. Schiøtt.

Education

Student 1857; cand. phil. 1858; statsvidensk. eksamen 1865; landmand 1865-78; elev af Harald Foss; Wenzel Tornøe; Kunstnernes Studiesk. (Kr. Zahrtmann) fra 1878.

Travels

Norge sommeren 1885.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Kunstforen., Horsens 1882; Charl. Forår 1883-84, 1886-87, 1889, 1897; Journalistforb. Udst. af Arb., afviste fra Charl.borg 1905.

Artworks

Ved toiletspejlet (udst. 1883); Portræt af en ung pige (udst. 1886); En gammel politiker (udst. 1886, Kunstmus., Reykjavík); En lille pige ved et vindue (udst. 1886); En knude på tråden (udst. 1887); En ung pige (1888); Siddende kvinde (Horsens hist. Mus.); Hans Henrik Rosenkrantz ?1879 (Rosenholm); Lensgreve Johan Sigismund Schulin (Frederiksdal); dennes hustru Charlotte, f. Zeuthen (smst.).

Literature

Da. Herregårde, 1920, III, 108; Danm. Adelsaarb., 1929, 266f, 270; Hanne Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns sk., 1978.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.