Vilhelm Rosenstand

Artworks

Interiør af bondestue (1862, Mus. på Koldinghus); Parti ved Vodroffs Mølle set fra sydøst (1865, Kbh. Bymus.); Forfatteren P.A. Heiberg, der tager afsked med Rahbek og dennes hustru uden for Frederiksberg Slot (1867, Hirschsprung); Ved kirkedøren (1876, smst.); Uden for et brasserie i Paris (1881, Stat. Mus. for Kunst); Uden for à Portas Café (1882, Nat.mus., Sth.); Fra krostuen, Hornbæk (1883, Fyns Kunstmus.); Fra et fransk køkken (1887, Aarhus Kunstmus.); Studenterne ved Københavns forsvar (1889-90, Kbh. Univ. festsal); Holberg overværer en prøve på Erasmus Montanus (1892, smst., forarb. 1892, Stat. Mus for Kunst); Episode af 8. brigades fremrykning ved Dybbøl 18.4.1864 (1894, Fr.borgmus., forarb. Storstrøms Kunstmus.); Fra forposterne 1864 (1896, Stat. Mus. for Kunst); Wessel besøger den syge Evald i Rungsted (1897, Nordjyll. Kunstmus.); Portræt af arkitekten Martin Nyrop (1897, Kbh. Bymus.); Fra en præstegård (1898, Stat. Mus. for Kunst); Kgl. kammersanger Niels Juel Simonsen i rollen som Marsk Stig (1902, Det Kgl. Teater); Tambourmajor og trommeslager af Garden (1910, Ribe Kunstmus.). Bogillustrationer: Chr. Richardt og G. Rode: Fortællinger for Store og Smaa, 1866; Claudius Rosenhoff: Aarets tolv Maaneder, 1866; Halvtredsindstyve Billeder af Danm. Hist., 1866; En Billedbog, Fortællinger og Vers, 1868; R. Mejborg: Gamle da. Hjem, 1888.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.