Valdemar Irminger

Weilbach information

Genealogy

Irminger, Valdemar Heinrich Nicolaus, 1850-1938, maler. *29.12.1850 i Kbh., ?10.2.1938 på Fr.berg, urne smst. (Søndermark). Forældre: Major, senere oberst, kammerherre Johan Heinrich Georg I. og Agnete Marie Kaalund. ~20.7.1908 i Stenløse med billedh. Ingeborg Plockross (se Irminger, Ingeborg), *18.6.1872 på Fr.berg, ?25.10.1962 i Kbh., datter af gross., regnskabsfører Johannes Frederik P. og Cathrine Frederikke Tietgen.

Biography

Valdemar Irminger viste tidligt sin lyst til at male ved at afbilde soldaterne, han kendte fra sit barndomsmiljø. Første kunstneriske forbillede blev dog Otto Bache, især dennes dyrebilleder, dernæst de sentimentale genremotiver. Som Bache lagde I. vægt på den omhyggelige tegning, en egenskab der sikrede ham positionen ved Kunstakademiet, hvor han førte traditionen fra Bache, Carl Bloch og Anton Dorph med ind i 1900-tallet. Det fortællende kendetegner den største del af I.s produktion, men der optræder også prospekter, portrætter, heriblandt flere af tidens kulturpersonligheder og ikke mindst af hustruen, samt fra de senere år landskaber. Billedet fra Refsnæs Børnehospital kan fremhæves for dets enkle menneskeskildring og en fin sans for lysets og farvens samspil. I andre af hans malerier tilspidses det dramatiske i en grad, der minder om ugebladsillustrationer. De sene billeders aften- og nattestemninger viser en poetisk side, der også kommer til udtryk i digtsamlingen Smaavers fra 1930. I.s navn er ofte blevet forbundet med en stærk konservatisme. Men som yngre var han medlem af foreningen Bogstaveligheden, der 1880-82 fungerede som selskabelig forening og støttekreds for de yngre radikale intellektuelle. Skagensmaleren Viggo Johansen synes her at have stået I. nærmest.

Education

Præliminæreksamen; undervisn. i tegn. hos J.L. Lund; dimitt. fra Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. dec. 1866-juli 1873.

Travels

Paris 1880; Tyskland, Schweiz, Italien 1882; Italien, Frankrig 1884-86; Italien 1902 og senere.

Occupations

Medl. af Kunstakad. 1889; af Akad.rådet 1902-20; lærer ved Kunstakad. Kbh., Kunstsk. for Kvinder 1906-08, prof. 1908-20; medl. af Gallerikomm. 1911-17.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1877, 1882; Akad. 1878; Neuhausens Pr. 1879; Stoltenberg 1884; Akad. Aarsmed. 1 1888, 2 1889; Raben-Levetzau 1893; Serdin Hansens Pr. 1899; Ancker 1902.

Exhibitions

Charl.Forår 1875-1937; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1883, 1888, 1942; Kleis' Høstudst., Kbh. 1892; verdensudst., Chicago 1893 (med.); nord. kunstudst., Lübeck 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; Works by Da. Painters, Guildhall, London 1907; Landsudst., Århus 1909; Den baltiske Udst., Malmö 1914; Foren. for Nat. Kunst 1917 (retrosp.), 1926, 1939 (retrosp.), 1960; bien., Venezia 1932; Mellem Kunstnere, Prins Eugens Saml., Waldemarsudde, Sth. 1964; Charl.borgudst. kunstnerportrætter, Charl.borg 1977. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1931 (retrosp.).

Artworks

En hoppe med sit føl (1879, Neuhausens Pr.); Allehelgensdag, enkemanden på en katolsk fattigkirkegård i Rom (1886, Nordjyll. Kunstmus.); Fra det gamle Colosseum (1888, Aarhus Kunstmus.); Brevskrivning søndag formiddag, fra Refsnæs Børnehospital (1889, Fyns Kunstmus.); Får ved stranden (1891, Aarhus Kunstmus.); Frelst (1891, Fyns Kunstmus.); En barnesjæl (1896, Hirschsprung); Dameportræt (1896, Stat. Mus. for Kunst); Børnene siger godnat til deres stjerner (1898, smst.); Hyrdedrengen læser ABC (1904, smst.); Th. Niss (1904, Charl.borg); Min hustru ved arbejdet (1909, Ribe Kunstmus.); Motiv fra Markus-evangeliet, kap. 1, vers 32 (1911, Aabenraa Mus.); Otto Bache (1912, Fr.borgmus.); Georg Brandes (1917); H.O. Brasen (1919, Charl.borg); Bag klitterne ved Vesterhavet (1925, Fyns Kunstmus.). Litterære arbejder: Smaavers, 1930; Efterladte Smaavers, 1938.

Literature

S. Michaëlis i: Ny Jord, III, 1889, 438f; N.V. Dorph i: Ord och Bild, VI, 1897, 326-28; Da. Kunst, nr. 1, 3, 7, 11, 13-14, 17, 25, 27-28, 1913- 16; Rik. Magnussen i: Gads da. Magasin, 1919-20, 824-26; Pol. 23.3.1925 (interv.); 11.2.1938 (nekr.); 25.8.1943 (W. Schwartz); Sig. Schultz: Da. Genremaleri, 1928, 24; Chr. F. Beck: Maleren, Professor V.I., 1949; Chr. F. Beck i: Da. Kunst, nr. 91, febr. 1951; O. Haase i: Samme, nr. 99, 1961; Ole Wiwel: Guder i forårslys, 1983, 96; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., II, 1990. Breve (Det kgl. Bibl., Rigsarkivet, Hischsprung).

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.