Valdemar Irminger

Biography

Valdemar Irminger viste tidligt sin lyst til at male ved at afbilde soldaterne, han kendte fra sit barndomsmiljø. Første kunstneriske forbillede blev dog Otto Bache, især dennes dyrebilleder, dernæst de sentimentale genremotiver. Som Bache lagde I. vægt på den omhyggelige tegning, en egenskab der sikrede ham positionen ved Kunstakademiet, hvor han førte traditionen fra Bache, Carl Bloch og Anton Dorph med ind i 1900-tallet. Det fortællende kendetegner den største del af I.s produktion, men der optræder også prospekter, portrætter, heriblandt flere af tidens kulturpersonligheder og ikke mindst af hustruen, samt fra de senere år landskaber. Billedet fra Refsnæs Børnehospital kan fremhæves for dets enkle menneskeskildring og en fin sans for lysets og farvens samspil. I andre af hans malerier tilspidses det dramatiske i en grad, der minder om ugebladsillustrationer. De sene billeders aften- og nattestemninger viser en poetisk side, der også kommer til udtryk i digtsamlingen Smaavers fra 1930. I.s navn er ofte blevet forbundet med en stærk konservatisme. Men som yngre var han medlem af foreningen Bogstaveligheden, der 1880-82 fungerede som selskabelig forening og støttekreds for de yngre radikale intellektuelle. Skagensmaleren Viggo Johansen synes her at have stået I. nærmest.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.