Kjeld Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Kjeld, *1919, maler. *20.2.1919 i Bregninge, Falster. Forældre: Lærer Fr. H. og Ingeborg Skytte. ~22.10.1949 i Horbelev med Jane Thora Haastrup Nielsen, *26.10.1925 i Bangkok, datter af civiling. Thorkild Haastrup N. og Winifred Archer.

Biography

Kjeld Hansens maleri var, med baggrund i Kræsten Iversens undervisning, i de tidlige år bundet til den lyriske landskabsskildring, oftest med udgangspunkt i den bornholmske natur. I løbet af 1950rne og 60erne udviklede hans kunst sig i en mere abstrakt retning, dog stadig med figurationen og den lyriske, lette farveholdning i behold, hvorfor hans kunst kan betragtes som en moderne forlængelse af den danske landskabstradition.

Education

Kunsthåndv.sk., Kbh. 1938-39; elev af P. Rostrup Bøyesen 1939-40; Kunstakad. Kbh. (Sig. Wandel og Kræsten Iversen) jan. 1940- 45.

Travels

Norge 1949; Frankrig 1952.

Occupations

Medl. af best. for Den frie Udst. 1952-62 og 1963- 76.

Scholarships

Gerda Iversen 1943; Kraft 1944, 1946; Hielmstierne- Rosencrone 1944; Egmont H. Petersen 1945; van Gogh 1951; Carlsons Pr. 1951; Suhr 1952; I.R. Lund 1952, 1955; Det franske statsstip. 1952; Oluf Hartmann 1960; Akad. 1961; Ole Haslund 1969; Eckersberg Med. 1969; Winkel & Magnussen 1973; Larsen Stevns 1984.

Exhibitions

KE 1939, 1941-42; Charl. Forår 1944; Charl. Eft. 1944; Den frie Udst. 1945-56, 1958, 1960-69, 1971-72, 1974, 1978-81, 1983, 1986-92 (medl. fra 1948); Den off. da. kunstudst., Oslo 1946; Da. nutidskonst, Lunds Konsthal 1959; Norræn List 1951-61, Listasafn Íslands 1961; Da. Kunst, Riksgal., Oslo 1962; Modern Da. Art, Philadelphia Mus., USA 1967. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1959 (retrosp.), 1969 (retrosp., s.m. Knud Nellemose).

Artworks

Strandbillede, Bornholm (1945, Bornholms Kunstmus.); Aften, Svaneke (1946, smst.); Efter regn (1950, Skive Kunstmus.); Landskab med træer (1952, Storstrøms Kunstmus.); Skovbillede (1954, Stat. Mus. for Kunst); Studie i sort og gyldent (1957, Ribe Kunstmus.); Legende (1957, Stat. Mus. for Kunst); Variation i blåt (1959, Mus. of Mod. Art, Rochester, USA); Maleri med figur (1965, Stat. Mus. for Kunst); Variation over et landskab (1969, Vestsjæll. Kunstmus.); Bregningebillede (1972, 2 stk., Det kristne Gymn., Ringkøbing, 1 stk., Haslev Højsk.); Variation over et tema I-IV (1982, Stat. Kunstfond). Udsmykning: Katedralsk., Nyk. F. (1975-77).

Literature

Den frie Udst., kat. 1948, 16-19; Chr. F. Beck i: Da. Kunst, nr. 88, 1949; Virtus Schade i: Kunst, nr. 2, 1956; Jens Jørgen Thorsen: Modernisme, 1965, 168; Pierre Lübecker i: Gutenberghus Årsskr. 1966, 17; Ernst Mentze: Bornholmermalerne, 1971, 124; Helge Ernst: Bornholmermalerne, 1984, 134, 139; Bente Scavenius: Den Frie Udst. i 100 år, 1991.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.