Sigraf

Weilbach information

Genealogy

Sigraf (Sigrafr, Sighraf), -ca. 1200-, stenhugger.

Biography

Sigraf har signeret sine værker i runer. S. og hans værksted antages at have virket på Gotland i årtierne omkring 1200, og produktionen og eksporten af døbefonte overstiger ældre værksteders. Arbejderne er udført i gotlandsk sandsten og er påvirket af Byzantios, Majestatismesteren og Semi-byzantios. Døbefontenes kumme er altid cirkulær, og billederne findes på kummens lodrette del og foden. Kummens koniske del har enten ornamental udsmykning, en skællignende overflade eller er glat. Åkirkebyfonten og de tilskrevne fonte er af J. Roosval opdelt i tre grupper: Den antagelig ældste med scener under arkader, korte figurer og på foden evt. fire diagonalt placerede hoveder. En anden, yngre, uden arkader, har korte figurer og på foden fire tronende, hellige personer. Den formentlig yngste gruppe, ligeledes uden arkader, har lange figurer, og tronende, hellige figurer ligesom mellemgruppen. Denne opdeling accepteres af nyere forskere. Karakteristisk for figurerne er et ensartet præg og stivhed, skarpe konturer og parallelle, ofte vinkelret placerede, folder. Jesu Barndomshistorie med vægt på de Hellige tre Konger optræder ofte. Utraditionelle træk i billederne er typisk, f.eks. bærer Bebudelsens Gabriel en palmegren frem for en liljestav, i Fødselsscenen berører Maria og Josef hinandens hænder, og der er 6 forekomster af Jesu første bad. Arbejderne i og på Grötlingbo Kirke på Gotland, døbefont og facaderelieffer, måske hele kirken, anses for S.' hovedværk.

Education

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Døbefont i Åkirkeby K. (o. 1200); gravsten i Sproge K., Gotland (o. 1200). Tilskrivninger: Døbefonte: Nuværende Sverige inkl. Gotland: Bro K.; Brunflo K.; Eke K.; Grötlingbo K.; Hammenhög K.; Hannas K.; Hälsingtuna K.; Hög K.; Knivsta K.; Lau K.; Locknevi K.; Mo K; Sala K.; Skogstibble K.; Slite K.; Tingstad K. (Stat. hist. mus., Sth.); Vagnhärad K.; Danmark: Ellinge K.; Ringsted K.; Nordtyskland: Mölln K.; endv. gravsten, Eke K., Gotland; relikvieskrin, Lye K., smst.; ca. 60 facaderelieffer, Grötlingbo K, smst.

Literature

F.A. Wimmer: Døbefonten i Aakirkeby K., 1887; J. Roosval: Die Steinmeister Gotlands, Sth. 1918; L. Tynell: Skånes Medeltida Dopfuntar, Sth. 1913-21; M. Rydbeck: Skånes stenmästare före 1200-talet, Lund 1936, 317-20; M. Mackeprang: Danm. Middelalderlige Døbefonte, 1941, 370-74; Torkel Eriksson i: Kristusfremstillinger, 1980, 75-81; Jan Svanberg i: Signums svenska konsthist., Lund 1995, 160f.

Author: Bodil Franck (B.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.