Kay Simmelhag

Weilbach information

Genealogy

Simmelhag, Kay Ferdinand Villian, 1899-1988, maler. *1.9.1899 i Kbh., ?15.6.1988 i Kgs. Lyngby, begr. på Fr.berg (Fr.berg Kgrd.). Forældre: Fuldmægtig, senere varemægler Andreas Villian S. og Antoinette Cathrine Fencker. ~1° 3.10.1924 på Fr.berg med maleren Ida Bay-Schmith, *3.6.1902 i Libau, Letland, ?22.9.1984 i Kgs. Lyngby, datter af premierløjtnant, senere kaptajn i marinen Niels Christian B.-S. og Julie Christensen. Ægteskabet opl. ~2° 5.7.1968 i Kbh. med Inger Nielsen, f. Nørring, *4.8.1915 smst., ?7.7.1988 i Kgs. Lyngby.

Biography

Kay Simmelhag opholdt sig i begyndelsen af 1920rne flere år i Sydfrankrig, og mange af landskabsmotiverne stammer fra denne egn. I begyndelsen benyttede han et kubistisk formsprog, som senere gik over til at blive ekspressionistisk. I sine mosaikker og træsnit har han dog oftest valgt en poetisk og fabulerende indfaldsvinkel med motiver af fugle, frugter og fisk i vegetation, der viser hans sans for det dekorative og ornamentale. For Danmarks Akvarium forestod han i årene 1937-39 og 1952 indretningen af flere grotter.

Education

Student 1918, Borgerdydsk., Kbh.; cand. phil., Kbh. Univ. 1919; forb. til Kunstakad. af Viggo Brandt og C.V. Aagaard; Kunstakad. Kbh. 1919- 1921.

Travels

Paris, Lac du Gaube, Cagnes sur Mer, München 1922-23; München, Davos 1923-24: Paris, Sydfrankrig, Rom 1927-30; Venezia, Firenze, Rom 1930-31; Rom, Paris 1936; Berlin, Paris 1937.

Occupations

Kulissemaler på Nord. Film; ansat ved Danm. Akvarium ca. 1944-1968.

Scholarships

Exhibitions

KE 1926-28, 1930-33; Da. Grafik, Tjekkoslovakiet 1933, 1948; Skulpturudst., Haveselsk. Have, Kbh. 1943; Kunstnerforen. af 18. Nov. 1945; Nord. Grafik Union, Liljevalchs, Sth. 1948; Yngre da. og no. grafik 1949-50 (vandreudst.). Separatudstillinger: Kunstsalonen, Kbh. 1928 (s.m. Ida Bay-Schmith); Trydes Bog- og Kunsthdl., Kbh. 1929 (s.m. samme); Kunsthallen, Kbh. 1935, 1942, 1949, 1955 (alle s.m. samme); Mosaikker, malerier og grafik, Lyngby-Taarbæk Komm. Bibl. 1980 (retrosp.); K.S. 1899-1988, Inter Antik & Kunst, Kbh. 1991.

Artworks

Selvportræt (1927); Frugter (4 farvetræsnit, 1928, Kobberstiksaml.); Sept vues en route entre Cagnes et St. Jeannet (mappe med træsnit, 1928, smst.); St. Martin Vesubie (1934). Udsmykninger: Danm. Lærerhøjsk., Emdrupborg (gulvmosaik i 9 dele, 1931, anbragt ca. 1972); Entreprenørforen., Kbh. (vægdek., 1940-41); Nord. Genforsikr., Kbh. (mosaik, 1943-44); Da. Folkeforsikr., Kbh. (mosaikker, 1945-46). Illustrationer: Svend Methling: Der er en verden, 1949; samme: De små fiduser, 1949 (bladtegn.); samme: Fra Fjeld og fos, 1950.

Literature

Nyt Tidsskr. for Kunstindustri, 1934, 52; Ekstrabl. 28.11.1935 (Ole Vinding); Klingen, 1942, 12; Nat.tid. 17.9.1945 (kronik, Sig. Schultz); Pol. 21.6.1988; Berl. Tid. 5.4.1992 (Torben Weirup).

Author: Monika Blatschek (Mo.Bl.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.