Søren Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Søren Sterup-, *1943, maler og grafiker. *12.4.1943 på Fr.berg. Forældre: Maleren, grafikeren, professor Dan S.-H. og Karen Margrethe Lippert. ~4.6.1988 i Blovstrød med beklædningsdesigner Anne Mette Frendrup, *4.4.1959 i Lillerød, datter af edb-chef Niels Tyge F. og assistent Karin Ramskov.

Biography

Søren Hansen tog tidligt udgangspunkt i mediernes billeder, som han bearbejdede til nye udtryk, først og fremmest i grafik. Generelt er det nutiden, medierne, bybilledet, storbymenneskets virkelighed og dagligdag, H. har arbejdet med som motiv. Ud over fascinationen af disse emner, som H. delte med flere kunstnere i 1960erne og 70erne, spiller interessen for eksperimentet med det grafiske medie en vigtig rolle. Fra slutningen af 70erne til midten af 80erne har han arbejdet med xerografiet. Karakteristisk for H.s grafik og maleri er de splintrede billeder med spredte, puslespilsagtige elementer, med forskellige mønsterfragmenter og med eller uden skabelonagtige figurer. De står som sindbilleder på en splittet og sammensat verden. Fra en figurativ angrebsvinkel på motiverne har H. gennem årene bevæget sig mod en større abstraktion.

Education

Kunstakad. Kbh. (Niels Lergaard, Egill Jacobsen, Holger J. Jensen) 1963-68; undervisn. hos Palle Nielsen 1979-82.

Travels

Rom 1974.

Occupations

Censor for KE 1968-69; censor for Charl. Forår 1975-76; Tegnelærer på Kunstakad. Kbh., ark.sk. fra 1986.

Scholarships

Gerda Iversen 1965; Bielke 1965; H.P. Lindeburg 1965; Louis Hansen 1966; Stat. Kunstfond 1966, 1972, 1982, det 3-årige stip. 1967; I.R. Lund 1968- 69, 1983-84, 1986; Kunstakad. guldmed. 1969; Zach. Jacobsen 1970; Villiam H. Michaelsen 1970, 1981; Dronn. Ingrids romerske Legat 1974.

Exhibitions

KE 1963-66; Charl. Forår 1964-65, 1969; Charl. Eft. 1965, 1971; Ung da. kunst, Den frie Udst. bygn. 1965; Kammeraterne 1966; 5. internat. ungdomsbien., Paris 1967; Grønningen 1967-68; Koloristerne 1969-75, 1977, 1979-85, 1987-92; Gyrr 1971; Å-udst 1972, 1979; Trykkerbanden 1972, 1976-77, 1980-81, 1983, 1986; Da. Grafikere 1980, 1984; Vrå-udst. 1983; Sport i kunst, Brandts Klædefabrik 1985; Zebra 1989. Separatudstillinger: Gal. Behr, Stuttgart 1969; Trefoldigheden, Kbh. 1971; Xerografi, Den frie Udst. bygn. 1979; Gal. Soer, Sorø 1979, 1982; Kunstforen., Kbh. 1984 (s.m. Jens Peter Helge Hansen og Peter Hentze); Gal. Trap, Kbh. 1988.

Artworks

Skud i Dallas (raderinger, 1963); Charlies familie (radering, 1967, Gerbrand Sk., Amager); Kvinde ved bord (1969, Trapholt); Uden titel (1970, Esbjerg Kunstmus.); Farvel (1972, Aabenraa Mus.); Et træ (1972, Kildebakkesk., Vildbjerg); Elektrisk Panorama (1979, Vestsjæll. Kunstmus.); Forskubbelser (1970/80, Stat. Mus. for Kunst); grafik og tegninger i Kobberstiksaml. Udsmykninger: Vordingborg Statssem., kantinen (1975); Carl Bro Gruppens hus, Glostrup (1992-93); IC 3 tog, DSB (1992); Herning Station (glasfacade, 1994). Film: Eksperimentelle kortfilm: Reportage (1968, pr. af Filmfonden); Ekko af nogens stemme (1969, Stat. Filmcentral, pr. af Filmfonden). Skriftlige arbejder: Billedkunst, nr. 3, 1967, 49, 51.

Literature

H. Olsen i: Billedkunst, nr. 3, 1968, 153, 157; J.P. Groth Jensen i: Koloristerne, kat. 1969; A. Kirkegaard, H. Stilling og J. Garff i: J.P.H. Hansen, S.H., P. Hentze, Kunstforen., Kbh. 1984; Bent Irve (red.): Da. grafik, 1985; H. Krarup og C. Nørrested: Eksperimentalfilm i Danm., 1986, 89f, 112, 157; Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989.

Author: Annette Stabell (A.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.