Maud Sinclair

Weilbach information

Genealogy

Sinclair, Maud Ellinor, *1931, maler og tegner. *15.8.1931 i Göteborg. Forældre: Dir. John Percival S. og filmskuespiller Karin Ingeborg Konstance Gillberg. ~1° 10.11.1956 i Sth. med maleren Lars Erik Ström, *20.4.1929 i Norrköping, Sverige, søn af dir. Erik S. og Rut Gustafsson. Ægteskabet opl. 1964. ~2° 24.3.1965 i Grenå med forfatteren Vagn Steen, *13.7.1928 i Tveje Merløse, søn af kontorchef Einar Vagn S. og Magda Elisabeth Christensen. Ægteskabet opl.

Biography

Maud Sinclair begyndte med at udføre billedbatik, ofte i geometriske former, i hvilke stiliserede fisk, blomster o.a. indgik. Hun har til stadighed været inspireret af de nordiske farver og former, som hun bl.a. har fundet i den grønlandske naturs store linier og på Færøerne med havets umiddelbare nærhed og fuglelivet. Hun har tillige rejst meget i Makedonien, hvor det ikke har været de store træk, men derimod detaljerne, der har fanget hende. Hun har gengivet livet i gaderne, mennesker og dyr med små hurtige strøg. Ved at lade papirets eller lærredets hvidhed skinne igennem opnår hun stor lysfylde i sine billeder. S.' tegninger er hurtige, lette rids, en slags notater, hvormed hun beskriver det sete. S. har udført et stort fagligt arbejde i BKFs østjyske afdeling.

Education

Konsthandv. Sk., Göteborg, tekstillinien (Karna Asker), malerilinien (Niels Wedel) 1947-51.

Travels

USA 1969; Makedonien 1973, 1975; Grønland 1977; Færøerne fra 1979.

Occupations

Lærer på Århus Kunstakad., afd. for Billedbatik 1975-81; best.medl. i BKF, midtjysk region, 1987-93; BKFs repr. i best. for Kunstnernes Hus, Århus, 1988-94.

Scholarships

Exhibitions

KP 1964-65, 1971; KS 1973-76; Varberg Mus., Sverige 1975; Ord og billede, Køge Gal. 1980; Apriludst. fra 1981; Sans og Samling 1983, 1987; Trapholt 1984; Sport i kunst, Brandts Klædefabrik 1985; Kunstnernes Hus, Århus 1992. Separatudstillinger: Kunstbygn., Århus 1963, 1972 (s.m. Thorbjørn Lausten); Viborg Stiftsmus. 1964; Gal. Meyer, Esbjerg 1966 (s.m. Vagn Steen), 1970, 1979; Gal. Olsen, Fr.cia 1974; Køge Skitsesaml. 1975; Nuuk/Godthaab 1976, 1983; Gal. Admiralg. 20, Kbh. 1979; Vejen Kunstmus. 1980; Gal. 2-5, Grenå 1981, 1989; Gal. Bentzon, Ribe 1981; Nordens Hus, Reykjavík, Island 1982; Hässleholm, Sverige 1982; Sisimiut/Holsteinsborg 1983, 1985; Dronninglund Kunstcenter 1983, 1986, 1990; Gal. Ved Åen, Århus 1984; Forfatterhusets Gal., Gdansk, Polen 1991; Gal. Det gule hus, Tuen 1993.

Artworks

Billedbatik (1972, Gjerrild Vandrehjem); billedbatik (1973, Ebeltoft Sk.); billedbatik (1974, Randers Gymn.); tre farvelitografier (1991, for Kunstklubben Ny Notat, Allingåbro); Rosa valmuer (akvarel, 1992, Glæsborg Sk.). Udsmykninger: Billedbatik (1963, Torpask., Sverige, teaterscenen); billedbatik (6 stk., 1982, Rougsø Rådhus, Allingåbro); Fisk (22 akvareller, 1987, Thorfisks Hovedkontor, Grenå); Kystlandskaber (16 akvareller, 1989, Hotel Stena, Fr.havn, kursuslokaler); Store blomster (3 akvareller, 1992, Fyns Egnsbank, Odense). Illustrationer: M.S. og Vagn Steen: Publikationer, 1973 (tyve tegninger, tre tekster); Skitser fra Grønland, 1978 (med egen tekst); Tidsskr. Grønland 9, 1979: Jørgen Liljensøe:To fra Grønland. 1980; Det færøske tidsskr. Br, 2, 1982; samme, 3, 1983; samme, 11, 1987; M.S. tegner i zoologisk have, 1988; endv. omslag til alle Vagn Steens bøger.

Literature

Jysk Aktuelt 8.2.1964; Berl. Tid. 20.2.1979; kat., Apriludst. 1982-84; kat., Ord og Billeder, Køge Gal. 1980; kat., Gal. Bentzon, Ribe 1981; Pol. 14.08.1991; pressemedd., Sans og Samling, Andelsbanken, Sct. Clemens Torv, Århus 1983.

Author: Rigmor Lovring (R.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.