Kristofer Sinding-Larsen

Weilbach information

Genealogy

Sinding-Larsen, Kristofer Andreas Lange, 1873-1948, maler og tegner. *3.4.1873 i Kristiania (Oslo), ?26.12.1948 i Oslo, begr. smst. Forældre: Brigadeauditør Alfred S.-L. og Elisabeth Lange. ~17.12.1903 i Helsingør med Margrethe Volkersen, *31.8.1881 smst., datter af kaptajn, senere oberstløjtnant Frederik Daniel V. og Alvine Svendsen.

Biography

Kristofer Sinding-Larsens portrætter og landskaber er med deres dekorative holdning tæt beslægtet med de stilsøgende tendenser i dansk kunst i 1890erne. Opholdet blandt de danske kunstnere i Cività d'Antino i 1896 var af stor betydning, selv om det ikke umiddelbart viste sig i hans palet, som forblev lidt mørk og tung. Først nogle år senere blev hans malemåde friere og hans farveholding lysere, som det bl.a. fremgår af billeder fra Venezia, Firenze, Rom og Assisi fra 1912. Ud over hans fascination af Italien fandt S.-L. inspiration i det danske landskab.

Education

Stud. 1891; værnepligtig officer 1983; Kunst- og Kunsthaandv.sk., Kristiania 1893-94; elev på Harriet Backers Malersk. 1894-95; Accad. di San Luca, Rom 1895-96; elev på P.S. Krøyers Malersk., Kbh. 1898-99; Akad., Sevilla, Spanien 1900-01.

Travels

Rom 1895-96; Cività d'Antino, sommeren 1896 (s.m. Kr. Zahrtmann og Johan Rohde); Firenze, foråret 1897 (s.m. Kr. Zahrtmann); Sicilien, vinteren 1897-98; Kbh. 1898-99; Sevilla og Granada 1900-01; Paris 1900, 1908, 1910; Italien 1912, 1923-24, 1937.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

I Danmark: Charl. Forår 1902-03, 1913-15, 1919; No. Udst., Charl.borg 1915. Separatudstillinger: Eddie Salicaths Kunstsalon, Kbh. 1913.

Artworks

Optrækkende Uvejr over en gammel jydsk Herregaard (1899); Portræt af Alfred Sinding Larsen (1899); Høstmorgen (1902); Portræt af Zahrtmann (1908); Kronborg (radering, 1908); Jysk Hedelandskab (1911); Fra den gamle Tiberbro, Rom (udst. 1913); Domkirken San Rufino. Assisi (udst. 1913), Solskinsmorgen. Fra Arno med Ponte Vecchio, Florenz (udst. 1913); 2 landskaber fra Christiansø (1920); Præstegaardshaven. Helsingør (1926); Rognetræ ved Øresund (1930); Motiv fra Kronborg (1935); Motiv fra Helsingør (1935); Sommerdag i Øresund (1936); desuden adskillige portrætter, bl.a.: M. Hindhede; Niels Bohr; Harald Høffding; Vilhelm Andersen; Johs. V. Jensen; Jacob B. Bull; Sophus Claussen. Skriftlige arbejder: Kunst og Kultur, 1936, 108, 117-22.

Literature

Kr. Zahrtmann: En Mindebog, 1919, 479; Sigurd Willoch i: Kunst og Kultur, 1934, 33, 40, 47, 49-51; Kristen Holbø i: Samme, 1936, 125 (ill.); H. Stenstadvold: Idékamp og stilskifte i no. malerkunst 1900-1919, 1946; No. Kunstner Leksikon, Oslo 1986.

Author: Marianne Barbusse Mariager (M.B.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.