Kasper Heiberg

Weilbach information

Genealogy

Heiberg, Kasper Jakob, 1928-1984, billedhugger og maler. *3.4.1928 i Kgs. Lyngby, ?27.2.1984 i Kbh. Navneskifte fra Heiberg 17.3.1948. Forældre: Ark. Edvard Omsen H. og Ellen Margrethe Nielsen. ~22.12.1969 på Fr.berg med maleren, billedh. Jytte Mathilda Keller Johansen, *2.9.1942 i Århus, datter af konditor- og bagerm. Viggo Keller J. og Gerda Vilhelmine Schrøder, f. Jensen. Ægteskabet opl. 18.7.1973.

Biography

Kasper Heiberg voksede op i et kulturradikalt københavnsk miljø, der ansporede ham til kompromisløs kamp for sine kunstneriske idealer. H. indledte sit kunstneriske virke som naturalistisk maler, men blev hurtigt engageret i et nonfigurativt maleri, baseret på farvernes indbyrdes forhold i billedrummet. Arbejdet med farven fortsatte som et ledemotiv i H.s maleri, og fra 1960erne også for hans skulptur, idet hans eksperimenter førte fra den malede flade mod skulpturens større konkretion. I 1958 fik H. et legatophold i Paris, og 1962-69 var han bosiddende i byen. Her blev han inspireret af bl.a. Le groupe de recherche d'art visuel, hvis arbejder han havde set på biennalen i 1963. Gruppen havde forsøgt at nedbryde de konventioner, der adskilte maleri og skulptur. For H. blev pariseropholdet indledningen til arbejdet med farvemodeller, hvor han førte farven fra maleriets flade ud i rummet som tråde eller i parallelt stillede plader, i hvilke han udforskede farvernes indbyrdes påvirkning. H. arbejdede med et minimum af masse den skulpturelle del skulle ingen volumen have, fordi formen var bestemt af farven, som for ham var det væsentlige. Karakteristisk for H.s udsmykningsopgaver er det meget omhyggelige forarbejde og udformningen på stedets betingelser. De 2 første udsmykningsopgaver var Skjoldhøjkollegiet og Thisted Gymnasium af arkitekterne Friis & Moltke. I forbindelse med udsmykningen af Skjoldhøjkollegiet boede H. og Jytte Keller på kollegiet for at det billedkunstneriske skulle fremstå i en gennemlevet dialog med arkitekturen. Udsmykningen fordelte sig oprindeligt over 5 steder i byggeområdet, men i dag eksisterer kun de 3. De skulpturelle elementer fremtræder som varierede udtryk af de karakteristiske gavlformer: En portalform og 3 rektangler i røde og blå farver, der forholder sig til facaden, og en plads, hvor der ved farvens repetition dannes et helt rødt miljø. To steder i den oprindelige udformning var gavlenes skygger markeret i flisernes og væggenes farver, men de eksisterer ikke mere. På Thisted Gymnasium består udsmykningen ligeledes af flere dele, fordelt i 3 gårde, men H. har arbejdet mere frit og ekspressivt med variationer over pyramidemotivet, med leddelte himmelstræbende portalformer, der giver associationer til forrevne skyformationer og farvede stålwirer, der knytter ude og inde sammen. Farverne, hvor det sidste lag ikke er helt dækkende, udtrykker vejrligets bestandigt skiftende karakter. I 1985 udførte H. et skulpturelt landskab i Høje Tåstrup med en plakatfigur i en bøjet skalform (nedtaget) og flisefigurer af stedets belægningsfliser, samt 22 jernbetonpullerter. H.s sidste udsmykning står foran Espergærde Bibliotek. Det er en tredelt skulptur med portalmotiver, hvor han gør brug af billedhenvisninger til menneske og dyr. Farverne er sort og hvid med henvisning til tryksværten på bøgernes hvide blade. H. afprøvede gennem sin frie, eksperimenterende og fordomsfrie holdning et bredt spektrum af skulpturens og farvernes muligheder. Som farveteoretiker udgav han efter flere års forskning bogen Den europæiske palet, der kom til at stå som et vægtigt bidrag til forståelsen af farven som selvstændig værdi.

Education

P. Rostrup Bøyesens tegnesk. 1948-49; Kunstakad. Kbh. (Vilh. Lundstrøm, Will. Scharff og Elof Risebye) 1948-56.

Travels

Frankrig 1958, 1962-69, herunder studietur til Roussillon, Albi og Nice 1968; Holland 1968.

Occupations

Censor for KE 1967-68; Medl. af Stat. Kunstfonds udsmykn.udv. 1983.

Scholarships

I.R. Lund 1956, 1966; van Gogh 1957; Carlsons Pr. 1957; Akad. 1957, 1963, 1965; Det franske Statslegat 1958; Bielke 1958-60; Gerda Iversen 1962; Stat. Kunstfonds 3-årige stip. 1966, engangsydelse 1971, 1975, 1980; Foltmar 1970; Ville Christensen 1971; Eckersberg Med. 1971; kandidatstip. fra Kunstakad. Kbh. 1975; Carl Nielsen 1982; Thorvaldsens Med. 1983.

Exhibitions

KE 1949, 1951, 1955-59; Ung da. kunst, Den frie Udst. bygn. 1960; Å-udst. 1961, 1963, 1965, 1969, 1972; Sommerudst. 1962-63, 1965-67; Den Jyske 1962; Poex, Den frie Udst. bygn. 1965; Den inre och ytre rymden, Moderna Mus., Sth. 1965; 9 unga danskar, Konsthallen, Göteborg 1967; En udvidelse af et bymiljø, Århus 1967; Dúnska Sztuka Wspólczesna, Warszawa 1968; Anonymiteter, Lunds Konsthall 1968; Modern Da. Art, Palace of Art, Glasgow m.fl. 1968; Den frie Udst. 1972, 1977, 1979, 1981-82, 1985; Art Danois 1945-1973, Grand Palais, Paris 1973; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Thisted-udst. 1977-80; De Danske, Liljevalchs, Sth. 1984-85; Skulpturelle synspunkter, Kunstforen., Kbh. m.fl. 1986; Nordisk 60-tal, Brandts Klædefabrik m.fl. 1990. Separatudstillinger: Athenæum, Kbh. 1960; Gal. Gl. Strand, Kbh. 1963; Gal. Birch, Kbh. 1964; Esbjerg Kunstpav. 1966; Aarhus Kunstmus. 1970; Det da. Hus, Paris 1971; Kunstforen., Kbh. 1973.

Artworks

Rød farvemodel (bemalet skulptur, træfiberplade, midten af 1960erne, Stat. Mus. for Kunst); Blåmalet bølgepap (opsat på træfiberplade, midten af 1960erne, smst.); Komposition (mal., 1962, Herning Kunstmus.); Komposition (mal., 1963, Randers Kunstmus.); Spiral på blå bund (mal., 1964, Herning Kunstmus.); Spiral på rød bund (mal., 1964, smst.); Lysmasser (skulptur, metal, træ, 2 stk., 1964, Stat. Mus. for Kunst); Bemalet kostehoved (1965, smst.); Konservesdåsespiral (skulptur, blik, 1965, smst.); Stang-skulptur (jern, 1965, Randers Kunstmus.); Polykrom skulptur (bemalet jern, træ, 1966, Esbjerg Kunstmus.); Blåt rum, farvemodel (skulptur, bemalet træ, finér, 1968, Aarhus Kunstmus.); Spektrets farver (skulptur, bemalet jern, krydsfinér, 1968, smst.); Trådskulptur (bemalet ståltråd, træ 1968, smst.); Farvemodel (1968, Stat. Mus. for Kunst); Stole (bemalet jernskulptur, 1969, Esbjerg Kunstmus.); Farvemodel, kølig rød, serie 16 b, mørk (sprøjtemalet jernskulptur, 1971, smst.). Udsmykninger: 5 detaljer, Skjoldhøjkoll., Brabrand (1975, 2 af de 5 dele forsv.); Himmel og Bygning, Thisted Gymn. (1978); Rådhuspl., Høje-Tåstrup (1981, delvis nedtaget); Kirketorvet, Hobro (1982, s.m. Erik Heide); Espergærde Bibl. (1982). Skriftlige arbejder: Den europæiske palet, 1975; endv. artikler i: En udvidelse af et bymiljø, 9 skulptører, Sommerudst. 1967; K.H. Farver i rum på flade, Kunstforen., Kbh., 1973; North-Inf., 31, 1977; K.H. Udsmykning, Skjoldhøjkoll., Brabrand, Århus u.å.

Literature

Jan Würtz Frandsen i: Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh., 1976; Peter Seeberg og Knud Friis: Himmel-bygningsudsmykning, Thisted Gymn., 1978; K.H. og Willy Ørskov: Rapport om en mulig helhedsplan for integrering af billedkunst i et byudviklingsområde, 1981; Grethe Grathwol (red.): Tråde til K.H., Brandts Klædefabrik, 1987; Leila Krogh: Kunst i rummmet, 1989. Grethe Ørskov: Farven og rummet, om enkelte af Kasper Heibergs arbejder, 1972 (afhandl., Lunds Univ.; Kunstakad. Bibl., Kbh.).

Author: Pia Kristine Münster (P.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.