Hans Georg Skovgaard

Weilbach information

Genealogy

Skovgaard, Hans Georg, 1898-1969, arkitekt. *8.7.1898 i Skibelund, Malt Sogn, ?15.12.1969 i Kbh., begr. i Gent. (Mariebjerg). Forældre: Maleren, billedh. Niels Kristian S. og Ingeborg Luplau Møller. ~24.10.1922 med Gerda Elsass, *25.8.1900 i Kbh., ?7.8.1977, datter af gross. Ludvig E. og Marie Christine Krarup Petræus.

Biography

Hans Georg Skovgaard var i sin ungdom stærkt præget af Bedre Byggeskik og denne bevægelses leder Harald Nielsen, men i 20rnes slutning indfandt kubistiske træk sig, især synligt i flere villaer og sommerhuse. Disse besidder ofte en kraftfuld og enkel hovedform, næsten uden profileringer og tagudhæng, men med stærk vægt på materialestruktur og farvevirkninger. S. bidrog i mange år til en frugtbar udvikling inden for landbrugsbyggeriet med nye konstruktioner og funktionelle løsninger, bl.a. i Karlslundegård og Statens forsøgsgårde. S.' dekorative arbejder viser med de kraftfulde linievirkninger tilbage til faderens og slægtens tilknytning til kirkelig kunst, et arbejdsområde der beskæftigede ham hele livet. Hans faglige spændvidde var usædvanlig stor og båret af en bemærkelsesværdigt stærk kunstnerisk nerve.

Education

Student 1916; Kunstakad. Kbh., ark.sk., sept. 1916, afg. maj 1922. Ansættelser: Aage Rafn; Kaare Klint; Ivar Bentsen.

Travels

Italien 1922-23, 1930, 1934; Frankrig 1924; England 1926; Grækenland 1934.

Occupations

Egen tegnestue fra 1923. Medl. af censurkomm. for KE 1922-23, 1926-27, 1935-37; ved Charl. Forår 1935-36 og 1942-48, af best. for Akad. Ark.foren. 1940-44; af red.udv. for Ark. 1940-44; kunstnerisk leder af Selsk. for kirkelig Kunst fra 1946.

Scholarships

Akad. 1924; K.V. Engelhardt 1937; Bissens Pr. 1943; Eckersberg Med. 1949; Dronn. Alexandra 1950.

Exhibitions

KE 1921, 1923, 1926, 1928; Den frie Udst. 1925; Charl. Forår 1928, 1930-31, 1935, 1937, 1941, 1943-44, 1949; Bygge- og Boligudst., Forum 1929.

Artworks

Enfamiliehuse: Tovesv. 9, Nærum (1924); Hummeltoftev. 57, Lyngby (1926, for maleren Poul S. Christiansen); Strandpromenaden 35, Kbh. (1927); Frødings Allé 4, Søborg (1930); Strandv. 186 D, Charll. (1930); Kildeskovsv. 67, Gent. (1932); Ravnsnæs ved Birkerød (1933, for gartner Holbek); Skovbogårds Allé 15, Valby (1933); Ingolfs Allé 49, Kbh. (1933); Rungstedv. 2, Rungsted (1936); dr. Heymanns hus i Hvalsø (1935); Strandvænget 13, Kbh. 1935); Svanemøllev. 53, Kbh. (1935). Sommerhuse: For højesteretssagf. Leif Gamborg, Asserbo (1925); for landsretssagf. Hartner, Kildekrog (1926); for fru overlæge Rubow, Ramløse Sand (1930); for ing. Wadsted, Lynæs (1933); for overretssagf. Werner, Dronninggårds Allé 110, Holte (1933); for gross. Berntsen, Helene Kilde, Nordsjæll. (1934); for dir. Elsass, Slettestrand (1936); for dr. Sander, Vejby Strand (1939); for dir. Kruse, Asserbo (1941). Landbrugsbygninger: Statens gårde Trollesminde (1931-45); og Favrholm (1932-43); Nybrogård (1932); Karlslundegård (1937); Hellebækgård (1938); Hald (hestestald m.m. 1944); Krenkerup (kostald og lade 1945, s.m. Aage Roussell). Laboratoriebygninger og byplaner: Ferskvandsbiologisk Stations Lab., Fr.dal (1933); Landøkonomisk Forsøgslab., Rolighedsv. 25, Fr.berg (1935); byplan for Toftlund (1940-49, s.m Kaj Gottlob); for Gram (som forannævnte); Rødding (som forannævnte); Vojens (som forannævnte). Restaureringer: Femø K. (1937); Krummerup K. (1941); hovedbygn., Jerstrup (1942); samme, Hald (1944); Skt. Thomas K., Fr.berg (1948); Østbirk K. (1949); Kastrup K. (1951); ligkapel ved Holte K. (1964). Konkurrencer: Solbjerg Krematorium (1926, 2.pr.). Dekorative arbejder: Rumudsmykn. til havesal, Havreholm ved Villingerød (1926); endv. klokker til Brøns K. (1921); til Sdr. Vissing K. (1936); prædikestol og lysestager til Egebæksvang K. (1925, s.m. Niels S.); altertavler til Svenstrup K. (1928); Valsgaard K. (1936); Nr. Nærå K. (1936); Ove K. (1937); Bigum K. (1945); Søndersø K. (1949, bænke 1955); prædikestol til Askov K. (1939); til Særslev K. (1953); tinfad til Nørre Vium K. (1955); endv. messehagler, altertæpper, kirkebøsser o.a. kirkeinventar, tegn. til sølv, keramik, møbler, bogbind, plakater o.a. tryksager. Monumenter: Mindesten på Øksnebjerg (1935); sømandsminde i Esbjerg (1945-50, s.m. C.Th. Sørensen); minde for modstandsbev. på Frøbjerg Baunehøj (udk. påbeg. 1946, udf. 1953-54, relief af G. Eickhoff); minde for hededyrkere, Kongenshus Hede (fra 1946). Gravsten: Bl.a. over Mulle Sander, Gladsaxe (1936); gross. Andr. Petersen, Vestre Kgrd. (1938); Viggo Børsholt, Solbjerg Kgdr.; højesteretssagf. Heilesen, Vestre Kgrd. (begge 1945); Povl Bentzon, Asminderød Kgrd. (1946); dr. Schmedes, Brædstrup (1947). Skriftlige arbejder: Krummerup Kirke i: Roskilde Stifts Aarb. 1946, 125-30; Martin Nyrop i: Soc.dem. 11.11.1949; Om P.C. Skovgaards landskaber i: Kunstmus. Årsskr. 1950, 94- 105; Om siloer i: Haandb. for Bygn.industri 13, 1950, 609-15; endv. art. i bl.a. Byggeforum og Ark.

Literature

Arch. 1926, 425, 428f (krematorium); Ark. U. 1927, 136 (Chr.holmsv. 74); 1930, 92 (villa, Klintholm Søbad, Møn), 126 (roehus, Favrholm), 200 (strandhus); 1931, 154f (forsøgsstald, Trollesminde); 1934, 171 (Ingolfs Allé 49); 1935, 99 (sommerhus, Helene Kilde); 1955, 110-12 (Frøbjerg Baunehøj); Ark. M. 1927, 157, 161 (sommerhus, Asserbo), 163 (Tovesv. 9, Nærum); 1929, 247 (stand, Forum 1929); 1932, 117f (sommerhus, Ramløse Sand); 1943, 91-99 (Favrholm), 99f (hønsehuse); 1951, 64 (monum., Frøbjerg Bavnehøj); Ark. 1970, 96; Nyt Tidsskr. for Kunstind. 1929, 137; Wasmuths Monatshft., 1927, 82-84; Der Baumeister 1928, 94; Menighedsraadenes Bl. 1930, 109; Vore Damer 1934, 31; Tidens Kvinder, 1941, 41; Aksel Rode: Niels Skovgaard, 1943; K. Millech og K. Fisker: Da. ark.strømn. 1850- 1950, 1951, 343; E. Horskjær: De da. Kirker, 1966-71; Peter Brogaard i: Landbrugets huse (Danm. Ark.), 1980; Birgit Weylandt i: Architectura 17, 1995, 62 (Svanemøllev. 53).

Author: Jørgen Hegner Christiansen (J.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.