Hans Georg Skovgaard

Artworks

Enfamiliehuse: Tovesv. 9, Nærum (1924); Hummeltoftev. 57, Lyngby (1926, for maleren Poul S. Christiansen); Strandpromenaden 35, Kbh. (1927); Frødings Allé 4, Søborg (1930); Strandv. 186 D, Charll. (1930); Kildeskovsv. 67, Gent. (1932); Ravnsnæs ved Birkerød (1933, for gartner Holbek); Skovbogårds Allé 15, Valby (1933); Ingolfs Allé 49, Kbh. (1933); Rungstedv. 2, Rungsted (1936); dr. Heymanns hus i Hvalsø (1935); Strandvænget 13, Kbh. 1935); Svanemøllev. 53, Kbh. (1935). Sommerhuse: For højesteretssagf. Leif Gamborg, Asserbo (1925); for landsretssagf. Hartner, Kildekrog (1926); for fru overlæge Rubow, Ramløse Sand (1930); for ing. Wadsted, Lynæs (1933); for overretssagf. Werner, Dronninggårds Allé 110, Holte (1933); for gross. Berntsen, Helene Kilde, Nordsjæll. (1934); for dir. Elsass, Slettestrand (1936); for dr. Sander, Vejby Strand (1939); for dir. Kruse, Asserbo (1941). Landbrugsbygninger: Statens gårde Trollesminde (1931-45); og Favrholm (1932-43); Nybrogård (1932); Karlslundegård (1937); Hellebækgård (1938); Hald (hestestald m.m. 1944); Krenkerup (kostald og lade 1945, s.m. Aage Roussell). Laboratoriebygninger og byplaner: Ferskvandsbiologisk Stations Lab., Fr.dal (1933); Landøkonomisk Forsøgslab., Rolighedsv. 25, Fr.berg (1935); byplan for Toftlund (1940-49, s.m Kaj Gottlob); for Gram (som forannævnte); Rødding (som forannævnte); Vojens (som forannævnte). Restaureringer: Femø K. (1937); Krummerup K. (1941); hovedbygn., Jerstrup (1942); samme, Hald (1944); Skt. Thomas K., Fr.berg (1948); Østbirk K. (1949); Kastrup K. (1951); ligkapel ved Holte K. (1964). Konkurrencer: Solbjerg Krematorium (1926, 2.pr.). Dekorative arbejder: Rumudsmykn. til havesal, Havreholm ved Villingerød (1926); endv. klokker til Brøns K. (1921); til Sdr. Vissing K. (1936); prædikestol og lysestager til Egebæksvang K. (1925, s.m. Niels S.); altertavler til Svenstrup K. (1928); Valsgaard K. (1936); Nr. Nærå K. (1936); Ove K. (1937); Bigum K. (1945); Søndersø K. (1949, bænke 1955); prædikestol til Askov K. (1939); til Særslev K. (1953); tinfad til Nørre Vium K. (1955); endv. messehagler, altertæpper, kirkebøsser o.a. kirkeinventar, tegn. til sølv, keramik, møbler, bogbind, plakater o.a. tryksager. Monumenter: Mindesten på Øksnebjerg (1935); sømandsminde i Esbjerg (1945-50, s.m. C.Th. Sørensen); minde for modstandsbev. på Frøbjerg Baunehøj (udk. påbeg. 1946, udf. 1953-54, relief af G. Eickhoff); minde for hededyrkere, Kongenshus Hede (fra 1946). Gravsten: Bl.a. over Mulle Sander, Gladsaxe (1936); gross. Andr. Petersen, Vestre Kgrd. (1938); Viggo Børsholt, Solbjerg Kgdr.; højesteretssagf. Heilesen, Vestre Kgrd. (begge 1945); Povl Bentzon, Asminderød Kgrd. (1946); dr. Schmedes, Brædstrup (1947). Skriftlige arbejder: Krummerup Kirke i: Roskilde Stifts Aarb. 1946, 125-30; Martin Nyrop i: Soc.dem. 11.11.1949; Om P.C. Skovgaards landskaber i: Kunstmus. Årsskr. 1950, 94- 105; Om siloer i: Haandb. for Bygn.industri 13, 1950, 609-15; endv. art. i bl.a. Byggeforum og Ark.

Author: Jørgen Hegner Christiansen (J.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.