Mogens Skyum

Weilbach information

Genealogy

Skyum, Mogens Frederik Vinding, 1911-1966, maler. *29.1.1911 i Kbh., ?30.8.1966 i Kbh., urne smst. (Bispebjerg, fællesaskegraven). Forældre: Bogholder Valdemar S. og Elna Marie Elisabeth Kirstine Vinding.

Biography

Mogens Skyum malede portrætter, landskaber og figurbilleder, og billedernes form og komposition tyder på indflydelse fra såvel akademilæreren Ejnar Nielsen som modernisten Harald Giersing. Førstnævntes asketiske syn på menneskefiguren og hævdelse af linien som æstetisk virkemiddel spores i en række kvindeportrætter. Et gennemgående tema i S.' billeder blev de københavnske parker med tætte, dybstemte farver, der domineres af mørke toner af grønt. En vis monumentalitet og strenghed i trægruppernes tunge løvformer blev karakteristisk for parkbillederne, hvis summarisk opfattede fladeformer og koncentration i kompositionen går i retning af Giersings skov- og landskabsbilleder. I begyndelsen af 1960erne forsøgte S. sig med abstraktionen i en form for kubisme, der kan minde om Olaf Rudes tidlige opstillinger. I flere af disse billeder anes genstande og planter bag kompositionens brudte linier og flader.

Education

Tekn. Sk., Kbh.; Kunstakad. Kbh. (Ejnar Nielsen, Sigurd Wandel).

Travels

Göteborg; USA.

Occupations

Kustode på Stat. Mus. for Kunst fra 1961.

Scholarships

Akad. udst.fond 1932-34; Stat. Kunstfond 1966- 67.

Exhibitions

Charl. Forår 1930-32, 1934, 1937, 1945, 1947, 1955-57, 1959- 60; Charl. Eft. 1945, 1956; Vinterudst. 1949. Separatudstillinger: Bingers Kunsthdl., Kbh. 1935; Jørgen Haslund, Kbh. 1944; Charl.borg 1948; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1952, 1954, 1958; Gal. Arne Juel, Kbh. 1959 (s.m. Fl. Koefoed); Athenæum, Kbh. 1961; Den frie Udst.bygn. 1962 (s.m. bl.a. Inge Bendixen og Kay Lundfelt); Gal. Peters, Valby 1965; Det kgl. da. Haveselskabs have, Fr.berg 1967 (mindeudst., s.m. Erik Varming og Finn Lynggaard).

Artworks

Portræt (1930); Ensom (udst. 1932); Udsigten fra mit vindue (udst. 1935); Dame med sytøj (udst. 1945); Strikkende pige i gul trøje (udst. 1948); Kvindeportræt (udst. 1952); Parkbillede (udst. 1954); Portræt (udst. 1958); Komposition (udst. 1961); Skovstien (udst. 1965); Park (udst. 1967); repr. på Kobberstiksaml.

Literature

Fr.bergbl. 15.3.1934 (interv.); BT 8.2.1935; Pol. 1.11.1948; Social-Dem. 3.10.1958; Berl.Tid.7.10.1958; 6.9.1961; 6.10.1965; 2.9.1966; Inf. 20.9.1956; 26.10.1958; Valbybl. 8.6.1967; Kunst 1, sept., 1961, 13, 15.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.