Karl Isakson

Literature

Leo Swane i: K.I., Stat. Mus. for Kunst 1922; Ragnar Hoppe i: Samme, Liljevalchs, Sth. 1922; S. Danneskjold-Samsøe: Kunst, set og skrevet, 1930; samme: K.I. (Vor Tids Kunst 12), 1933; Gustaf Engwall: K.I., Sth. 1944 (m. oeuvrekat. og bibliogr.); S. Danneskjold-Samsøe: I Kunstens Tjeneste, 1953; K.I., tegninger og akvareller, Kobberstiksaml. 1974; Brita Hvas: K.I., ett liv i konst, Kristianstad 1989 (m. ajourført bibliogr.); Hanne Jönsson i: De lyse sale, festskr. til Bente Skovgaard, 1990, 19-31. Breve (Det kgl. Bibl., Nat.mus., Sth.).

Author: Lars Rostrup Bøyesen (L.R.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.