Helge Holmskov

Weilbach information

Genealogy

Holmskov, Helge Leo, 1912-1982, billedhugger. *11.12.1912 i Rørbæk ved Sakskøbing, ?10.2.1982 i Dragstrup, begravet i Søborg ved Gilleleje. Forældre: Malerm., senere fotograf, købmand Ole H. og Hansine Margrethe Hansen. ~20.10.1945 på Fr.berg med lærer Minna Gyrithe Fornæs, *18.6.1917, smst., datter af driftsleder Victor Christian F. og Bertha Kaja Peetz.

Biography

Helge Holmskov debuterede som maler, men allerede året efter havde skulpturen fået overtaget. Hans tidlige arbejder var i de traditionelle materialer som granit, træ og ler, og hans skulpturer var centreret om "klumpen". De var robuste, tunge og tætte i formen. Motiver fandt han i de nære omgivelser, hos kone og børn, og gradvis kom et situationsfortællende indhold til i arbejderne. Fra 1953 stammer de første jernskulpturer, og dette materiale gav ham store muligheder for at skildre bevægelse i en åben form, ideelt til øjebliksbilleder af hverdagsscener. 1956 blev hans gennembrudsår med udstillingen i Athenæum, hvor han for første gang benyttede pladejern til figurerne. I 1950erne begyndte H. også at arbejde med helt abstrakte skulpturer, hvor det er samspillet mellem form og omgivende rum, mellem omrids og masse, der er det centrale. Han arbejdede herefter sideløbende på de rent abstrakte skulpturer og de fortællende figurer. I det lille format gik han endnu længere ud i anekdoten ved f.eks. at vise en udstillingsgæst, der ser på en skulptur, figurer samtalende i et fiktivt rum dannet af tynde metalstænger eller en kvinde med paraply i et regnvejr af jerntråde. Et kapitel for sig er hans 14 portrætter i pladejern af nære venner og kunstnerkolleger, hvor han i dette usædvanlige materiale formåede at skabe en indtrængende, stærkt personlig karakteristik.

Education

Grovsmed; Fr.Berg Tekn. Sk. (Graa Christensen) 1940-41; autodidakt som billedhugger.

Travels

Spanien 1960.

Occupations

Censor for KE 1953-54, 1956-57; i dommerkom. for B&W udsmykn.konk. 1954.

Scholarships

Akad. 1954, 1958; Eckersberg Med. 1957; Kai Nielsen 1957; Carl Nielsen 1960; Winkel & Magnussen 1963.

Exhibitions

KE 1941-42, 1944-46, 1952-55; Den uafhængige 1944; 17 i alt 1947-49; Nordsjæll. malere, Tekn. Sk., Hillerød 1952; Ung da. Kunst, Den frie Udst. bygn. 1955; Å-udst. 1956, 1965; Koloristerne 1956; Deense beeldhouwkunst, Stadspark Groningen 1957; De 7 1954; Grønningen 1957-79, 1981-82; KP 1961; Maj-udst. 1958- 59; Middelheim Bien., Antwerpen 1959, 1979; 2ème Expo. internat. Sculpture contemporaine, Mus. Rodin, Paris 1961; Norræn List 1951-61, Listasafn Ísland 1961; Skulptur i Eventyrhaven og Rådhushallen, Odense 1961, 1967, 1971, 1975, 1977; Da. Kunst, Riksgal., Oslo 1962; Vrå-udst. 1963-82; Den fynske Forårsudst. 1965; Yngre da. maleri og skulptur, Nikolaj, Kbh. 1967; Gavnø Slotspark 1968, 1977; Østersøbien., Rostock 1969; Konst i offentlig miljö i nutida Danm., Gal. Plaisiren, Sth. 1973; Portrætter, Nikolaj, Kbh. 1974; Skulptur i Kgs. Have, Kbh. 1976; Menneskeopfattelser, Vejle Kunstmus. 1977; Skulptur i Sakskøbing 1978; Carl Gruvemans Kunstsaml., Anneberg 1978; Skulptur på Gammelgård, Herlev 1980; Esbjerg Kunstcirkel 1933-83, Esbjerg Kunstpav. 1983; De nære ting, Ribe Kunstmus. 1983; Kunst fra 50'erne, Gl. Holtegaard 1983; Portrætter, Gal. Asbæk m.v. 1985; Børn og unge i da. Kunst, Hjørring m.v. 1985; Allerød Kunstforen. 1985. Separatudstillinger: Jugels Udst.sal, Århus 1947; Trefoldigheden, Kbh. 1954; Athenæum, Kbh. 1956; Århus Permanente 1958 (s.m. Niels Østergaard og Arne L. Hansen); Hjørring Kunstmus. 1965 (s.m. Arne L. Hansen); Kunstnernes egen Kunsthdl., Kbh. 1967; Gal. Illustra, Odense 1968; Lien, Slettestrand 1968; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1970; Gal. Bellevue, Vejle 1971 (s.m. Harald Reimers); Gal. Lerche, Ålborg 1973 (s.m. Helge Ernst); Engtoftegård, Kbh. 1980; Forårsudst., Unika-Art, Middelfart 1983 (retrosp.); Nikolaj, Kbh. 1985 (retrosp.); Esbjerg Kunstpav. 1987; Gal. Anesen, Hillerød 1991.

Artworks

Skulpturer: (Hvis ikke andet nævnes er materialet jern): Familie (granit, 1952, Atlas-fabr., Lundtofte); Mor med dreng (udst. 1956, Eckersberg Med. 1957); Pige med sjippetov (1957, Stat. Mus. for Kunst); Sjippende pige (1958, Aarhus Kunstmus.); Mor og barn (kobber, 1958, Assens Sygehus); Pige i blæst (1959, Skandia, Randers); Stående pige med sjippetov (bronze, 1964, Ribe Kunstmus.); Tyrefægterscene (1961, Fr.havn Bibl.); Picador og tyr (1961); Barnevognsgruppe (bronze, 1965, Gladsaxe Alderdomshjem); Fugle (1967, Sæby); Relief (jern, stål, polykromt, 1969, Langsøhus, Silkeborg); Flyvende måger (rustfrit stål, 1969, Otiumgården, Hasseris); Liggende kvinde (1971, FDB hovedkvarter, Albertslund); Springvandsfigur (rustfrit stål, kobber, granit, 1973, Fisketorvet, Hillerød); Drenge i legevogn (granit, 1976, Sparekassen Sydjylland, Haderslev); To søstre (bronze, 1981, Stenløse Torv); Søløver (labrador-granit, 1981, Blistrup Sk., Græsted-Gilleleje); Isbjørneunger (tolka-granit, 1981, smst.). Statuetter: Kleopatra (egetræ, 1946, Stat. Mus. for Kunst); Pige, der sjipper (1955, Storstrøms Kunstmus.); Drenge i legevogn (1956, Esbjerg Kunstmus.); Vaskepige (1958, Stat. Mus. for Kunst); Mor med cykel (1958); Ung pige (bronze, 1959, Vejle Kunstmus.); Mor med barnevogn (1962): Erotisk par (bronze, 1966, Esbjerg Kunstmus.); Pige på stylter (1966, Nakskov Plejehjem); Sol over marken (relief, jern, stål og cortenstål, Brønderslevhallen); Kvinde, der pudser vindue (1971, Fjerritslev Komm.sk.). Portrætter, masker og hoveder: Helge Ernst (brændt ler, 1945); Hoved af asiat (moseeg, 1947, Stat. Mus. for Kunst); Bokserhoved (granit, 1958); Picador-maske (1961, Ribe Kunstmus.); Bokser (1962, Hjørring Kunstmus.); Albert Mertz (1963, Aarhus Kunstmus.); Krigens ansigt (1964); Adam Fischer (1967, Fyns Kunstmus.); Kunstsamleren Kresten Krestensen (1968, Nordjyll. Kunstmus.); Vagn Holmboe (1970, Nordjysk Musikkonservatorium, Fr.borgmus.); Mogens Wøldike (1972, Skt. Annæ Gymn., Kbh.); Forstander Arne Brandt Pedersen (1977, Vrå Folkehøjsk.); Hans Bendix (1970-78, Pol. Hus, Kbh.); Konsul Frode Obel (1978, C.W. Obel A/S, Ålborg); Svend Engelund (1978, Vrå Folkehøjsk.); Højesteretssagf. Helge Bech Bruun (1979, A/S Alfred Benzon, Avedøre); Entreprenør J.P. Christiansen (1981); Ing. Zimmer Christensen (1981, Monberg & Thorsen, Søborg); Dir. Gunnar Henriksen (1981, Morgenavisen Jyll.p., Viby); Niels Lergaard (1967-82, Stat. Mus. for Kunst). Abstrakte skulpturer: Malet jern (1962, Sakskøbing Rådhus); Granit (1966, Aalborg Teknikum); Galvaniseret jern (1967, Herlev Komm.); Vingen (cortenstål, 1967, Hasseris Gymn.); Cortenstål (1968, Vangede K.); Sortmalet cortenstål (1969, Nygaards Pl., Brøndbyøster); Sortmalet cortenstål (1970, Damparken, Haderslev); Kobber (1970, Sparekassen Sydjylland, Haderslev); Cortenstål (1971, Vendia-hallen, Hjørring); Sortmalet cortenstål (1972, Odins Pl., Vojens); Rustfrit stål (1972, Esbjerg Komm.); Rustfrit stål (1973, Esbjerg Gymn.); Rustfrit stål (1974, Toftlund Rådhus); Sortmalet cortenstål (1974, Fr.borghallen, Hillerød); Rød cortenstål (1975, Provinsbankernes kursuscenter, Skanderborg); Rustfrit stål (1977, Skovparken, Kolding); Minde om Mads Clausen (rustfrit stål, 1978, Danfoss); Sortmalet cortenstål (1979, Dyvekesk., Amager); Abstrakt relief (rustfrit stål, 1979, Centralsygehuset, Hillerød); Malet cortenstål (1982, Himmelev Gymn.); Bronze (1982, Helsinge Sk.). Skriftlige arbejder: Grønningen, kat. 1968-69, 1971.

Literature

Ark. U., 48, 1956, 373; Kaj Nørgaard og H.P. Jensen i: Kunst, 6, 1957, 152-54; Jørgen Fastholm i: Samme, 5, 1959, 119-21, 124; J. Møller Nielsen i: Samme, 8, 1970, 179-85; J. Møller Nielsen: H.H. (Vor Tids Kunst 75), 1973; Vagn Holmboe i: Grønningen, kat. 1973; Byens Kunst 1947-1976, 1977; H.P. Jensen: Skulptur i det fri i Aalborg, 1978; J. Møller Nielsen i: Cras, XXII, 1979, 49-56; Peter Bondesen: Skulptur i det fri i Randers, 1982; H.P. Jensen: H.H., 1982; Hans Bendix i: Grønningen, kat. 1982-83; Tage Sørensen: Esbjerg før 1925, i malerkunst og farver, 1983, 93.

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.