Philip Smidth

Biography

Philip Smidth tilhørte de såkaldte europæere i kredsen af yngre arkitekter, præget af F. Meldahl, og han blev en fremtrædende, produktiv og selvstændig repræsentant for tidens nationalromantiske historicisme. Han yndede korrekte stilhistoriske detaljer, som ses på Kastrup Kirke med lavt tårn og spir i romansk stil. Til afløsning for amtshospitalet i Ryesgade, som S. ombyggede til lampefabrik med stilfuld facade, tegnede S. Tuberkulosehospitalet i Lyngby til 25 patienter og den ældste del af Frederiksberg Hospital i gule sten med rundbuevinduer, brandsikre betonhvælv og stenmosaikgulve. Forbygningen i 3 etager fik østvendte loggiaer, et lavere mellemhus til vaskeri og økonomiafdeling og en 2-etages blok til epidemiafd. S.' hoteller, store herskabslejligheder og forretningsejendomme satte et markant præg på det indre København, Christianshavn og brokvartererne, der skiftede karakter omkring århundredskiftet. Som led i fornyelsen af Rådhuspladsen opførtes Hotel Metropol i samtidens internationale stukarkitektur og Hotel Hafnia, oprindelig med lang 1.sals balkon og altaner, samt A/S Ferrums ejendom, opført i to etaper i røde mursten med granit til 1. sal, karnapper og facade afpasset Rådhus-stilen. På Strøget tegnede S. eksklusive ejendomme for læderhandler Johs. Neye og Brdr. Andersens herreekvipering, sidstnævnte i barokinspiration opført på en lang smal grund med butik mod Østergade med båndfuget facade. I 1898, da Palægade anlagdes af E. Blichfeldt, G. Tvede og S., tegnede S. hjørneejendommene mod St. Kongensgade med store vinduespartier og butikker. Herskabelig populær Rosenborgstil i rød blankmur med formsandsten, tårne med hjelmtage i kobber og karnapper karakteriserer en række beboelsesejendomme, bl.a. i Pilestræde, på Gl. Kongevej og H.C. Østedsvej. Holckenhus fik svungne frontoner og Kastrup Glasværks hovedsæde polerede granitsøjler i vestibulen, mens tvillingehusene Gefion og Gylfe ved Langeliniebroen blev forbundet af en portbygning med loggia for at skjule terrænfaldet og give pladsen et roligt præg. De solide rødstensejendomme i Torvegade var i engelsk stil

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.