Philip Smidth

Artworks

Ombygn. af Møns Sindsygeanst., Langg., Stege (1881-85, sen. udv.); Tekn. Sk., Nørre Allé, Munkeg., Århus (1883-84, udv. 1898 Ludv. A. Petersen, forhøjet 1924 Fr. Draiby); Kastrup K., Kbh. (1883-84); nybygn. til Schneekloths Sk., Værnedamsv. 13A, Fr.berg (1885, fraflytt. 1969); Herlufmagle K. (1886, restaur.); Gammelgård, Lolland (1884); Liselund Nye Slot, Møn (1887); Skovvængegård ved Vordingborg; Tekn. Sk., Nykøbingv., Stubbekøbing (1894); ombyg. af amtssygehus) til lampefabrik, Ryesg. 3, Kbh.(1895, højsk.hjemmet, Klostergården, Svendborg (1895-96, sen. hotel); Vinhuset, smst., (1898-99); udv. af Landerupgård opdragelsesanst., Taulov (1899-1900); villa, Stationspl., Lyngby (1900, nedr.); sommerhuse, Trørødv., Rungsted Strandv. (1903); tidl. kontorbygn. og pakhuse for FDB, Njalsg. 17-27 (1908, s.m. C. Wolmar); Ny Holte Sk., Kongev. 64, Holte (1909, sen. udv.). Hospitaler: Skt. Joseph, nu Komm.hosp., Fr.cia (1886, sen. udv.); udv. af Præstø Amtssygehus (1881-82, sen. udv.); Viborg (1888-89, sen. udv.); Fakse (1889-90, sen. udv.); Svendborg (1890-91, sen. udv.); Kbh. Amtshosp., Nyelandsv., Fr.berg (1891-94, udv. 1900 og sen.); Tuberkulosehosp., Jærgersborgv. 11, Lyngby (1891, udv. 1908 V. Ingemann, nedr.). København: Nørrebrog. 34 (1889-90); Vesterbrog. 48, Bagerstr. 2 (1891, 1900); Holckenhus, Dantes Pl. 33, Ny Vesterg. 16-18, Vester Voldg. 86-90, Stormg. 35 (1891- 92); Søro, Skt. Hansg. 2, Sortedam Doss. 23 (1892); udv. af Goldschmidt og hustrus stift., Ryesg. 31A-D (1891-93); Kastrup Glasværks kontorbygn., nu Teknikernes Hus, Nørre Voldg. 12 (1892); mejeri og stald, Gl. Kongev. 13 (1896, ombyg. 1918, mansard 1931, stald nedr.); H.C. Andersens Boulev. 41-43 (1896-98); Gamma-Delta-Epsilon, Strandboulev., Arendalsg. 1-3, Hardangerg. 2-4, Fridtjof Nansens Pl. 5 (1899-1902, s.m. Theodor Hirth); Gefion og Gylfe, Østbaneg. 19-21 (1901-02); Hvælvingen, Nikolaj Pl. 26, St. Kirkestr. 2 (1902, s.m. C. Leuning-Borch); St. Kongensg. 26, 30 (1902); Pilestr. 19, Silkeg. 13 (1904-05); Dronn.g. 60 (1904, nedr.); A/S Ferrum, Rådhuspl. 35 (1904- 07, nu Pol. Hus); Jagtv. 22, 26, 56, 80, 189 (1912); Ll. Torveg. 2-14 (1912, nedr.); Joh. Neye,Vimmelskaftet 26-28, Klosterstr. 3-5 (1914-15, udv. 1930); Brdr. Andersen, Østerg. 7, Ll. Kongensg. 8-10 (1914-16); Bredg. 6, St. Strandstr. 9-11 (1916-17). Frederiksberg: Gl. Kongev. 108 (1898-99); 114; Adolph Steens Allé 7-9, Worsaasv. 6, H.C. Østedsv. 42-46 (1897); 71-73, Åboulev. 31 (1899); Skt. Thomas, Fr.berg Allé 26, Skt. Thomas Allé 1-9 (1905). Hoteller: Metropol, Rådhuspl. 55 (1896, B.T. Central 1913-77); Hafnia, Vester Voldg. 23, Kbh. (1899, efter brand 1973 sammenlagt med Hotel Kong Fr.); ombygn. af Hotel Royal, Ved Stranden 18, Kbh. (1913-15); ombygn. og forhøjelse af Hotel d'Angleterre, Kgs. Nytorv, Kbh. (1915-16, s.m. Nicolai Hansen efter brand).

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.