Hans Jørgen Hvid

Weilbach information

Genealogy

Hvid Johannesen, Hans Jørgen, *1945, maler og grafiker. *21.9.1945 i Viborg. Forældre: Murersv. Poul Andreas Hvid J. og Ane Nielsine Kristine Nielsen. Ugift.

Biography

Hans Jørgen Hvids konstruktive systemmalerier består af rene farveflader, hvor fordelingen af farverne er væsentlig. Billedfladen opdeles plangeometrisk ved diagonaler, lodrette og vandrette linier i enkle grundformer. H. arbejder ofte med billedserier, hvor en grundidé gennemprøves og videreudvikles. Serien Le Marais, hvor opdelingen af fladen er konstrueret over en ligesidet trekant, blev påbegyndt 1979, og ideen taget op til fornyet bearbejdelse i udsmykningerne til Vestre Landsret og Brønshøj Bibliotek og senest i serien Mons. Serien Hommage à Rubens bygger på et kompositionsprincip, Rubens brugte. En deling i sidernes forhold, der kan gentages, indtil der er opnået en opdeling af hele billedfladen. Serien Cairo er påvirket af islamisk ornamentik. Farveskalaen er inspireret af Goethe og Johannes Itten, farvefordelingen af talrækker, f.eks. den fra renæssancen kendte Fibonacci-serie. Farveskalaen er ordnet i to grupper, farverækker, med 8 eller 6 farver, hvor antallet er betinget af billedets geometriske grundidé, kvadratet eller en ligesidet trekant. Ofte anbringes komplementærfarvepar, så der både opnås ensartethed i billedfladen og en vekselvirkning mellem farverne, der skaber dynamik i helheden. Poex-udstillingernes arrangør, Knud Hvidberg, har både med sine værker og ideer og interessen for fremmede kulturer haft stor betydning for H. Ellers følte han sig i 1960erne beslægtet med Zürich-konkretisterne (Max Bill, Richard Paul Lohse), og senere er han blevet opmærksom på Caravaggio og Giacomo Balla i sin søgen efter kontraster, dynamik og bevægelse.

Education

Autodidakt.

Travels

Paris 1965 og hvert år siden 1973; Indien 1973; Auvergne 1975-76; flere ophold i Rom i 1980erne; Cairo 1984; N.Y. 1988-89; Ruhr-distriktet 1990; Mons, Belgien 1991; Bruxelles og Amiens 1991.

Occupations

Scholarships

Stat. Kunstfond 1979; studieophold på Cité Internat. des Arts, Paris 1979; Akad. 1980.

Exhibitions

KE 1969-70, 1975; Sonde 1969-70; Poex, Århus og Kbh. 1970; Ung da. grafik, Solingen, Tyskland 1970; KP 1970, 1972-76; Konstruktivt, Fyns Kunstmus. 1976; Viborg-kunstnere, Skovgaard Mus. 1977; Farve og Form, Fyns Kunstmus. 1978; Åben form, Charl.borg 1981; Gal. 7, Oslo 1982; Omkring Linien, Fyns Kunstmus. 1983; Pro 1984, 1989; Konkret kunst, Esbjerg Kunstpav. 1985; Gal. Flash, Odense 1982-88; Flash 1986, 1988-89; Krukker, Ridehuset, Århus 1988; Gal. Wi, Viborg 1988; Studio Gal. Eickhoff, Herford, Tyskland 1989; Homo Futurus, Brandts Klædefabrik m.fl. 1989; M 59 1990. Separatudstillinger: Viborghallen 1966; Gal. 13, Kbh. 1967; Gal. Paradis, Viborg 1970-71, 1973, 1978, 1980; Skovgaard Mus. 1975; Skive Mus. 1975; Gal. Langhoff, Kolding 1978; Gal. Krogen, Silkeborg 1978; Modul 1:1, Filosofgangen, Odense 1979, Det da. Hus, Paris 1980 (s.m. Leif Mikkelsen, Knud Hvidberg og William Soya); Gal. ved Åen, Århus 1979; Gal. A-gruppen, Kbh. 1979; Gal. Vendsborg, Kbh. 1982; Gal. Zenit, Kbh. 1986; Gal. Flash, Odense 1986 (s.m. Harvey Martin); Modul, smst. 1986 (s.m. Leif Mikkelsen); Gal. Peter Løwe, Fr.cia 1987 (s.m. Gurli Hjorth), 1989; Heering, Kbh. 1987-88; Gal. Actuel, Skive 1988; Gal. Nord, Randers 1991.

Artworks

Malerier: St. Elmo's Fire (1976, Fyns Kunstmus.); Le Marais (1981, dep. Trapholt); Hommage à Rubens (1984, Esbjerg Kunstmus.); Cairo (1989). Grafik: Contemplation (serie, kobbertryk, 1987, Kobberstiksaml.). Udsmykninger: Skive Gymn. (1973-74); Vestre Landsret, Viborg (1989); Brønshøj Bibl. (1989-90); Electro-Isola, Vejle (1992); Bavnehøj Sk., Kbh. (1993); Amagerfælled Sk. (1993). Skriftlige arbejder: Et par eksempler på konstruktiv farveanvendelse i: Omkring Linien, North, 13, 1983, 74f.

Literature

Claus Bojesen i: Hrymfaxe, 1, 1982, 17-20; Tove Lund Larsen, Leif Mikkelsen, Bent Petersen (red.): Omkring Linien, Fyns Kunstmus./North, 13, 1983; Jens Jørgen Thorsen: Modernisme, 1987.

Author: Lene Olesen (L.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.