Ruth Smith

Weilbach information

Genealogy

Smith Nielsen, Ruth, 1913-1958, maler. *5.4.1913 i Vágur, Suðuroy, Færøerne, ?26.5.1958 smst. Forældre: Fisker, farvehdl. Johan S. og Elin Caroline Djurhuus. ~12.4.1945 i Lemvig med ark., handelsbest. Poul Morell Nielsen, *3.5.1919 i Ålborg, ?14.11.1990 i Lemvig, søn af kriminalkomm. Carl Charles Marinus N. og Marie Axeline Morell.

Biography

Ruth Smith, Færøernes betydeligste kolorist, døde kun 45 år gammel i 1958 i bygden Nes på Suðuroy, nabobygden til fødebygden Vágur. Her havde hun slået sig ned og bygget atelier året før. Ruth Smith rejste til København i 1930 for at uddanne sig til sygeplejerske og fik plads på Diakonissestiftelsen. Men takket være en patient, der havde set de tegninger, hun lavede i fritiden, ændredes hendes planer. Efter endt uddannelse på Akademiet giftede hun sig og boede i København og Lemvig. Hun malede udsigter over Københavns huse og landskaber omkring Lemvig, men følte sig i 1948-49 kørt fast og fandt det nødvendigt at arbejde i andre omgivelser og helst på Færøerne. I 1949 bosatte hun sig med mand og børn i hjembygden. I de 8 år, hun havde tilbage, skabte hun sine hovedværker, bl.a. selvportrætterne. Produktionen af færdige værker er ikke omfattende, ved sin alt for tidlige død efterlod hun sig til gengæld et væld af skitser, halvfærdige, delvis overmalede lærreder og et utal af blyants- og tuschtegninger. Mange af lærrederne, der har skitsens friskhed og frihed, er uendelig smukke i farven. S. var en realistisk iagttager, der malede sine motiver, hvor hun nu opholdt sig, landskaber, huse, gadebilleder, interiører og nature morter. Og navnlig portrætter og selvportrætter. Ingen anden færøsk billedkunstner er så følsom i farven, hun registrerede farvernes mindste nuancer og indfangede lyset. Farvefladen vibrerer og penselstrøgene er korte, nervøse og søgende. S. var en sky og indesluttet personlighed, der kun nødigt lod sig overtale til at udstille. Hendes kunstneriske kamp var en lidelsesfuld higen efter det fuldendte. Smerten forstærkedes af en tiltagende øjensygdom. Hun frygtede for at miste synet, og vinteren 1957-58 arbejdede hun hektisk under indflydelse af en tiltagende depression i kapløb med sin tilmålte tid. Det righoldige, efterladte materiale beretter om den søgende kompromisløse kunstner, evig utilfreds med sig selv og kritisk over for sine resultater. S. var medlem af kunstnersammenslutningerne Ringen og Se.

Education

Bizzie Høyers Tegnesk., Kbh. 1933-34; Kunstakad. Kbh., malersk. (Axel Jørgensen) 1936-43.

Travels

Occupations

Glasmaler på Holmegårds Glasværk 1947- 48.

Scholarships

Carl Julius Petersen 1942, 1946.

Exhibitions

Listafelag Føroya, Kbh. 1940; KE 1941; Efterårsudst. Lemvig 1945; Charl. Eft. 1945; Axel Jørgensens elever gennem 25 år, Kbh. 1946; Ólavsøkuframsìningin, Tórshavn 1948, 1951-52, 1954-56, 1961 (mindeoph.); Færøsk Kunst, Den frie Udst. bygn. 1955-56, 1976; Nord. Udst. Rom 1955; Færeysk List, Listasafn Islands 1961; Færøysk Kunst, Bergens Kunstforen. 1970; Art from the Faroe Islands, The Scottish Arts Council, Edinburgh m.fl. 1971; Føroysk List, Nord. Konstcentrum, Sveaborg m.fl. 1983. Separatudstillinger: Listafelag Føroya, Tórshavn 1959 (retr. mindeudst.); R.S., Malerier og tegn., Kastrupgaardsaml. Kbh. m.fl. 1993-95.

Artworks

Udsigt, Nansensgade, Kbh. (1947). Listasavn Føroya: Sklabeiti (1948); Mandsportræt (1951); Nesi (1952, privateje); Nesi (1954, Føroya Banki); Vgsfjørður (1954); Elin, kunstnerens moder (1955); Selvportræt (1955); Selvportræt (1956); Nesi (ca. 1958).

Literature

William Heinesen: Kat., Listafelag, Tórshavn, 1959; William Heinesen i: Fra Færøerne, II, 1965; Aksel Jørgensen i: Samme, IV, 1968; Karsten Hoydal: Digtet, Til Ruth, 1972; Bent Irve i: Føroysk List, Nord. Konstcentrum, Sveaborg 1983; Terkel Arnbjørn (red.): R.S., en færøsk maler, Lemvig Bogtr. 1991; Bent Irve: R.S., mal. og tegn., Kastrupgaardsaml. 1993; Bárður Jákupsson: 4 billedkunstnere, Atlantic Review 1997.

Author: forfatternavn ukendt (B.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.