Immanuel Ibsen

Weilbach information

Genealogy

Ibsen, Immanuel, 1887-1944, maler og billedhugger. *24.12.1887 i Århus, ?24.2.1944 i Göteborg. Forældre: Model- og skibssnedker Oskar Hans Michael Sophus I. og Maren Jeppesen. ~19.3.1921 i Kbh. med Astrid Philipson, *27.6.1891 smst., ?16.12.1978 i Gent., datter af grosserer Leopold P. og Frederikke Cohn.

Biography

Immanuel Ibsen malede i årene op til 1914 en række billeder fra Christianshavn. Hans fremstillinger af husblokkene og gaderne udviklede sig fra et valørpræget maleri mod en forenkling og understregning af de rumlige forløb, bl.a. ved brug af kraftige konturer. Under ophold på Mols 1917-18 og de følgende år søgte han i landskaber og interiører, delvis under indflydelse fra Ludvig Karsten, at opbygge billedet i en gennemgående koloristisk skala. Han arbejdede tillige med portrætbuster i stramt sluttet modellering. I 1920 udstillede han som billedhugger på Charlottenborg, men opgav kort efter skulpturen. I hans senere maleriske værk dominerer opstillinger og interiørbilleder, der i en koloristisk bestemt opbygning forenkler motivet og betoner billedfladen på bekostning af den rumlige illusion. I. brugte selv udtrykket "det skyggeløse maleri" herom og understregede, at han byggede på tingenes lokalfarve. I. drev i 1940rne en malerskole i København og øvede indflydelse på mange unge kunstnere. Skolen var tillige central for illegalt arbejde. Dette, og I.s hustrus jødiske herkomst tvang ham i 1943 til at flygte til Sverige.

Education

Malersv., Tekn. Sk., Århus; Kunstakad. Kbh. til og med efterårssemestret 1915; privatelev hos Ludvig Karsten 1916.

Travels

Occupations

Scholarships

Aug. Schiøtt 1940; Kaufmann 1942.

Exhibitions

KE 1917, 1920, 1932, 1934, 1937-38, 1940-41; Foren. Ung Kunst 1911; Unge Kunstneres Forbund 1912; Charl. Forår 1920; Høstudst. 1943, 1945; Sommerudst., Stat. Mus. for Kunst 1941; Nord. kunst, Göteborg 1943; Den da. kunstudst., Kunstnernes Hus, Oslo 1946; Vor tids kunst i privat eje, 1953; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Arte Nord. contemporanea, Pal. delle Espo., Rom 1955; Modern Da. Painting and Sculpture, Glasgow 1956; Dansk List, Listasafn Rikisins, Island 1956; Da. kunst 1915-1945, Kunstforen., Kbh. 1976. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1944, 1964; Kunstpav. Esbjerg, m.fl. 1964-65; Munkeruphus 1992.

Artworks

Maleren Ølund-Hansen (1912, Stat. Mus. for Kunst); Parti fra Havnegade (1914, Fyns Kunstmus.); Vej gennem skov (1915, Silkeborg Kunstmus.); Interiør med figur (1932, Louisiana); Opstilling, bord med appelsiner (1934, smst.); Den blå maler (1935, Horsens Kunstmus.); Opstilling med appelsiner (1937, Stat. Mus. for Kunst); Pige med hat (1940, Fyns Kunstmus.); Opstilling med rød baggrund (1940, Louisiana); Opstilling med gule blomster (1940, Skive Kunstmus.); Opstilling med kande og frugter (1942, Stat. Mus. for Kunst); Interiør (1943, Esbjerg Kunstmus.); Opstilling (1944, Louisiana). Egne skrifter: Ukendte selvfølgeligheder om maleri, Høstudst. 1944 (foredragsmanuskr. udg. af Asger Jorn og Jørgen Andersen Nærum, 2. udg. 1965, 3. udg. 1992); Det skyggeløse maleri, Høstudst. 1944 (som forannævnte).

Literature

Harald Leth: I.I., Vor tids Kunst 62, 19..; Nat.tid. 8.3.1944 (Jan Zibrandtsen); 16.12.1944 (samme); Soc.dem. 9.3.1944 (P. Wilmann); Pol. 17.3.1944 (Kaj Sessingø); 4.12.1944 (W. Schwartz); Ekstrabl. 9.12.1944 (Harald Leth); Høstudst., kat. 1944 (Ejler Bille, Jan Zibrandtsen); Helhesten II, 1944, 166f (Asger Jørgensen, Helge Kjems, Svend Engelund); Åge Vogel Jørgensen i: kat. Kunstforen., Kbh. 1944; samme i: Årstiderne nr. 2, 1945, 42-45; Louisiana Revy 1958, 80-84; Henry Bailum i: Kunst nr. 5, 118-21; Jørgen Andersen Nærum: Udfordringer, 1981, 98-112, 116, 128-38; Troels Andersen i: Cras XXXIV, 1983, 30-41 (breve).

Author: Troels Andersen (T.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.