Lorenz Spengler

Biography

Lorenz Spengler lærte hos Teuber den vanskelige kunst, som flere drejere omkring år 1700 mente at have opfundet, at dreje relieffer. Som kunstkammerforvalter og lærer i drejerkunst for medlemmer af kongefamilien havde S. værksted på Christiansborg, men drev tillige eget værksted med svende og lærlinge først i Færgestræde, senere i Silkegade. Af regningerne i Partikulærkassen fremgår det, at han præsenterede arbejder, som delvis var udført og signerede af medarbejdere, især I.E. Bauert. Ved sin højt udviklede drejerteknik, der kombineredes med skulptur, skiller hans arbejder sig klart ud fra andre europæiske værksteder. Foruden Bauert arbejdede også schweiziske og tyske svende i S.' værksted, bl.a. Johan Adam Schwartz, som grundlagde et værksted, der eksisterede i flere generationer i København. Trods enkelte forsøg på at skille mesters arbejder fra svendenes er det endnu for tidligt at foretage en endelig vurdering af S.' kunstneriske indsats, som dog må have været betydelig. S. var en europæisk anset konkyliolog, der var medforfatter til det store konkylieværk, udgivet af J.M. Regenfuss 1758. Han efterlod sig en betydelig malerisamling samt en samling stik og tegninger, hvis danske del efter hans død købtes til Kobberstiksamlingen.

Author: Mogens Bencard (Mo.Be.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.