Bent Karl Jacobsen

Weilbach information

Genealogy

Jacobsen, Bent Karl Hornhaver, *1934, maler, grafiker og billedhugger. *21.3.1934 i Kbh. Forældre: NN og modist Dina Hornhaver J. ~28.5.1983 i Kbh. med ergoterapeut Birgitte Louise Edmund, *9.9.1944 på Fr.berg, datter af stud.med., senere øjenlæge Jens E. og familievejleder Kate Rosenstjerne Krag.

Biography

Bent Karl Jacobsens tidligste arbejder vakte opmærksomhed, især de blå collager, Dukkerier. Allerede her sås det dobbelttydige, der præger mange senere arbejder. I maleriet og de grafiske arbejder anvendes enkle former, der ofte danner en surreel helhed, der udvider grænserne mod det ukendte, f.eks. symboliseret ved dragen. Andre motiver er karruseller, legetøj eller badebolde. De stærke farver er karakteristiske, ligesom en ironisk distance til forbrugersamfundet. Rejsen til New York i 1971 sammen med Poul Janus Ipsen, og mødet med de voldsomme sociale modsætninger, skærpede J.s politiske bevidsthed og medførte en række samarbejder med Ipsen, bl.a. udførte de en fælles serigrafimappe, der skræmmende skildrer menneskemængder og fattiges ensomhed. Påvirkningen fra popkunstens forenkling af virkeligheden fortrænges gradvist. Tingene, bolden, pyramiden, legetøjet erstattes af virkeligheden, motorvejen, parklandskabet, regnbuen, træet. Landskabsbilleder, hvor træer synes klippet ud i pap, og hvor parker og veje er mennesketomme, viderefører den fornemmelse af en verden under nedbrydning, der indledtes med den grafiske serie fra 1972. Serigrafiet Vejspærring fra 1976 indeholder således hele den kolde krigs gru. J. har i sit grafiske arbejde i vid udstrækning gjort brug af serigrafiet, som har givet mulighed for at anvende farve og form med størst mulig malerisk virkning. Den serielle gentagelse af banale motiver er karakteristisk, ofte benyttes det samme motiv såvel negativt som positivt, eller det samme motiv inden i det andet. Hyppigt er værkerne bygget op af flere sådanne enkeltbilleder, der kan aflæses som symboler, men med den dobbelttydige karakter, der har præget kunstnerens arbejder fra første færd. En ofte anvendt kombination af stærktfarvede detaljer, set mod gråligbrune, næsten fotografisk virkende baggrunde, vidner om kunstnerens interesse for den danske gråtonetradition. Også jazzmotiverne indtager en fremtrædende plads hos J., der bl.a. har benyttet jazzen som motiv i de to store gavlmalerier i Boltens Gård.

Education

Værktøjsmager; som kunstner autodidakt.

Travels

USA 1971; Israel 1974; Paris 1977; N.Y. 1980; Rom 1982; San Cataldo 1983.

Occupations

Censor for KP 1973-74; kunstn. rådgiver for Å-udst. 1974; medl. af Stat. Kunstfonds billedkunstn. udsmykn.udv. 1984-86; fmd. for Akad. jury 1989-93; medl. af Akad.rådet fra 1990.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1966, 1976-78, det 3-årige arb.legat 1978; Dronn. Ingrids romerske Fond 1982; San Cataldo 1983; Celinder 1983; Læge Holger Nathanael Smidts Mindelegat 1985.

Exhibitions

Sommerudst., 1961, 1964; Charl. Forår 1963, 1965; KE 1964; Pro 1965-69; Å-udst. 1970, 1974, 1978-79, 1984, 1986; Charl. Eft. 1971, 1979; Grønningen fra 1971; Den blå citron 1978-84; Niks Malergaard, Søster-Svenstrup 1966-73; Abstrakte danskere, Gal. F-15, Moss, Norge 1967; Junge Dänen, Berlin 1967; Collagen i Danm. fra Vilhelm Lundstrøm til i dag, Herning-Hallerne 1967; Da. grafik, Örebro Mus. 1970; Graf. ungdomsbien., Musée d'Art Moderne, Paris 1970; 25ème Salon des Realités Nouvelles, Paris 1971; Nutidig nord. konst, Hässelby Slott, Sverige 1971; Twelve Danish Printmakers, London 1972; Da. fantaster, Sønderjyll. Kunstmus. 1973; Nye tendenser, Kunstpav., Esbjerg 1973; Kunsten i hverdagen, Nordjyll. Kunstmus. 1975; Profiler i da. grafik, Gal. Asbæk 1977; Weintraub Gal., N.Y. 1977; Ny da. grafik, Gal. Karin Houmann, Randers 1977; Østersøbien., Kunsthalle Rostock 1977, 1979; Art 77, N.Y. 1977; Rejseskildringer i Nikolaj, Nikolaj, Kbh. 1978 (s.m. Poul Janus Ipsen); Intergrafik, Berlin 1980, 1985, 1990; Da. Grafikere, Nikolaj, Kbh. 1981, 1983, 1989; En skibsudsmykning M.S. Scandinavia, Nikolaj, Kbh. 1982; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Contemporary Da. Painting, N.Y., m.fl. 1983; Isy Brachot Gal., Bruxelles 1985; Polaris, Oslo 1989; Liljevalchs, Sth. 1990. Separatudstillinger: Gal. Admiralgade 20, Kbh. 1962; Gal. Kompagnistræde 20, Kbh. 1966; Gal. Prisma, Kbh. 1969 (s.m. Karl Åge Riget, Poul Janus Ipsen, Søren Hansen og Edward Matwijkiw), 1972; Gal. Passepartout, Kbh. 1971; Gal. Birkdam, Kbh. 1971 (s.m. Anders Kirkegaard, Kurt Trampedach, Hans Chr. Rylander ), 1973, 1974 (s.m. Jens Peter Helge Hansen, Anders Kirkegaard, Loui Michael, Hans Chr. Rylander), 1976 (s.m. Jens Birkemose, Erik Heide, Anders Kirkegaard, Karl Åge Riget); Gal. Siegel, Philadelphia 1971; Gal. Prisma I, Sth. 1972; Randers Kunstmus. 1973; Sydslesvigs da. Kunstforen., Flensborg 1975 (s.m. Poul Janus Ipsen); Kunstpav., Esbjerg 1976 (s.m. Poul Janus Ipsen); Gal. Karin Houmann, Randers 1976; Gal. Torso, Odense 1977, 1981; Koldinghus 1978; Gal. Asbæk, Kbh. 1978, 1984, 1990; Gal. de l'Hotel Frantel, Marseilles 1979; Kastrupgaardsaml. 1980; Havehuset, Skagens Mus. 1983.

Artworks

Folkeligt motiv (1970, Esbjerg Kunstmus.); 2 malerier (1972, Rynkevangssk., Kalundborg); New York City (1972, Fyns Kunstmus.); Parkbillede (1974, Bibl.sk., Ålborg); Danmarksbillede (1977, Trapholt); Uden titel (1979, Esbjerg Kunstmus.); Signaler I (1981, Silkeborg Kunstmus.); Strandbillede (1984, Udenrigsmin.); Udsigt fra mit atelier (1984, Kolding Realsk.); Svampelandet (1989, Århus Stadsbibl.); Be-bop spoken here (1989, Kreditforen. Danm., Kbh.). Udsmykninger: Tidstavle (bemalede fototegn., 1972, Løjtegårdssk., Tårnby, s.m. Poul Janus Ipsen); to vægmalerier (1974, kantinen, Birkelund-Holsbjergsk., Albertslund); 4 billedskulpturer (emaljeret beton, 1976, Tranumparken, Dyringparken, Ulsøparken, Albjergparken, Brøndby Strand); 5 årstider (bemalet trærelief, 1983, Vesterbro Posthus, Åbenrå); udendørs aluminiumsrelief samt indv. farvesætn. (1988, Horsens Hovedbibl.); Byport (skulptur, 1991, ældreboliger, Hothers Pl., Kbh.); DSB-færgen Ask (1991); 2 gavlmalerier (1991, Baron Boltens Gård, Kbh.). Grafik: New York (serigrafimappe 1972, s.m. Poul Janus Ipsen); Mennesker i New York (serigrafimappe 1976, s.m. Poul Janus Ipsen); plakat til Copenhagen Jazz Festival (1989); plakat til Valdemars Slots Festival (1990); grafiske arbejder i mange børnehaver, skoler og plejehjem; repr. i Kobberstiksaml.; Kastrupgaardsaml.; Randers Kunstmus.; Esbjerg Kunstmus.; Vejle Kunstmus.; Trapholt; Nordjyll. Kunstmus.; Aabenraa Mus.; Sønderjyll. Kunstmus.; Fyns Kunstmus., Køge Skitsesaml.; Kunstsamml. der Weste, Coburg.

Literature

Ole Vincent Larsen i: Kat., Gal. Kompagnistræde 20, 1966; samme i: Kunst nr. 5, 1968, 104-06; Bent Irve i: Grønningen 1971; Øystein Hjort i: Poul Janus Ipsen og B.K.J., Sydslesvigs da. Kunstforen., 1975; B.K.J. i: Cras XI 1976, 85-89; Pol. 11.8.1976, 29.3.1984; Poul Gammelbo i: Cras XV, 1977, 83; Poul Janus Ipsen og B.K.J. i: samme, 85f; Virtus Schade: 20 profiler i da. grafik, 1977, 72-75; Knud Voss i: B.K.J., Koldinghus 1978; Berl. Tid. 26.4.1978; Jan Garff i: B.K.J., 10 års grafik, Kastrupgaardsaml., 1980; Bent Irve: Da. grafik gennem 25 år, 1985, 154.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.