Dagmar Starcke

Weilbach information

Genealogy

Starcke, Dagmar Margrethe Kristine, 1899-1975, maler. *13.12.1899 på Fr.berg, ?27.7.1975 i Farum. Forældre: Rentier Frederik Christian Larsen Kaae og Hansine (Signe) Klinge. ~21.11.1925 i Paris med billedh. Henrik Starcke, *16.4.1899 i Kbh., ?5.6.1973 på Fr.berg, søn af skolebestyrer, senere prof. Carl Nicolai S. og Charlotte Cathrine Lorenzen.

Biography

Dagmar Starcke uddannede sig som maler, men huskes nok i dag især for de applikerede, syede eller limede billedtæpper, større eller mindre, som hun tidligt gav sig i kast med. De blev hendes helt specielle kunstneriske udtryksform, selv om hun også undertiden arbejdede med andre materialer og teknikker, f.eks. murstensmosaikker af sintrede tegl. Med alle slags tekstile stoffer, "klude", byggede hun sine billeder op med en fin fornemmelse for de tekstile materialers beskaffenhed i forhold til formen og farven, således at hver enkelt tøjlap blev en vigtig og nødvendig brik i den totale komposition. Billederne er enkle og letfattelige og på samme tid raffinerede og kunstnerisk udtryksfulde. S.' motivverden var fra begyndelsen af eventyrenes, ofte H.C. Andersens, men også bibelske scener og allegorier indgik i hendes oeuvre. Der er et vist åndeligt slægtskab mellem S.' billeder og ældre europæisk malerkunst, italiensk og nederlandsk før renæssancen, men der lå også et socialt aspekt i S.' kunst. Den var fremstillet af enkle, billige materialer, og en del arbejder blev udført til institutioner, sociale boliger, således at mange kunne få glæde af at se dem. S. var ikke den eneste kvindelige kunstner, der arbejdede med applikationer, men allerede i sin samtid regnedes hun for førende på sit felt.

Education

Student 1918; Tekn. sk.; Tegne- og Kunstindustrisk. for Kvinder; Kunstakad. Kbh. (Sigurd Wandel) 1921-24.

Travels

Talrige rejser til Frankrig, Italien, Middelhavsområdet s.m. med ægtefællen Henrik S.

Occupations

Scholarships

Raben-Levetzau 1929; Hirschsprung 1938; Aug. Schiøtt 1942: Tagea Brandt 1943; J.R. Lund 1947; Niels Larsen Stevns 1973.

Exhibitions

KE 1928-32, 1934-36, 1939, 1942; Charl. Forår 1929-35, 1937-43, 1945; Corner 1932; Forårsudst., Odense 1933, 1947; Fyens Forum 1940; Da. Kunsthaandv., Nat.mus., Sth. 1942; Da. Art Treasures, London 1948; Nord. Kunstnerinder, Sth. 1948; Da. dekorativ kunst, Liljevalchs, Sth. 1950; Tegne- og Kunstindustrisk. for Kvinder, jub.udst. 1950; Haandarb. Fremme jub.udst., Kunstindustrimus. 1953; Å- udst. 1954; Den frie Udst. 1956, 1958, 1960-61, 1964, 1966, 1969, 1971-72, 1976 (mindeophængn.). Separatudstillinger: 1929 (s.m. Alma Dysted og Marie Wandel); Kunstforen. Kbh. 1946 (s.m. Henrik S.); Hørsholm Kunstforen. 1976 (s.m. samme, mindeudst.).

Artworks

Applikerede billedtæpper: Skuer de liljer på marken (1926); Livet fra vugge til grav (1928); H.C. Andersen ABC (ca. 1930); Gik alle konger frem på rad (1930, Stedelijk Mus., Amsterdam); Danmarkskort (1931); Bordets glæder (ca. 1932, Kunstindustrimus.); Arles-sur- Rhne (1936, smst.). Udsmykninger: Børns leg og færden året igennem, Carlsberg Bryggeriernes Børnedaghjem (1947-49, Carlsberg Bryggerierne, 1 tavle bev.); Vægtæppe (Kirsebærhavens sk., Kbh.); Scenetæppe til inst. Svaneparken (Ebberødgård); Grønlandsk sagn, Skt. Stefans Fritidshjem, Kbh.); Livshjulet, Vejstrup Sk. ved Kolding (1965); 3 vægtæpper, Hørsholm Sk. (oph. 1977). Andre udsmykninger: 7 murstensmosaikker med uglemotiver (1939, Kbh. Komm. huse for børnerige fam., Vigerslev Allé 188-300/Kærskiftevej); Mælk gir sundhed (gavlmaleri, o. 1940, Finsenshus, Finsensv. 37, Fr.berg). Bogillustrationer: Det daglige Brød, 1941 (org. tavler i kludeklip, Kunst-industrimus.); Billedbog, 1942; H.C. Andersen ABC, 1955. Øvrige arbejder: Børnetæppe (broderi, ca. 1940, Haandarb. Fremme, Kbh.); Udk. til kattuntryk (trykt mellem 1935-40 hos Marie Gudme Leth, Da. Kattuntryk, Kbh.); udk. til tapetmønstre; linoleumstryk; papircollager; repr. Svenska Slöjdfören. Riksförbund, Sth.); Det kgl. Bibl., Billedsaml., albumsaml.

Literature

Nat.tid. 23.12.1942 (Sig. Schultz); Pol. 6.1.1943; 23.11.1951; 28.7.1975; Haandarb. Fremme 1943, nr. 29, 471; kat. Den frie Udst. 1956, 21f (interv., Elof Risebye); Berl. Tid. 13.12.1969; Jeppe Hansen i: Anderseniana, 3 rk., IV, 1986, 51-80; Grethe Zahle: Liv og kunst, 1987; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991.

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.