Jørgen Jakobsen

Weilbach information

Genealogy

Jakobsen, Chresten Jørgen, *1928, maler og grafiker. *1.6.1928 i Bjerringbro. Forældre: Handelsgartner Chresten Carl Thinus J. og Astrid Dagny Jensen. ~ 1962 med keramikeren Martha Zøllner Jensen (se Zøllner Jakobsen, Martha),*18.11.1935 i Kbh., datter af vaskeriejer William Knud Albert Zøllner J. og Helvig Edel Kristiansen. Ægteskabet opl.1992. Samliv fra 8.3.1990 med Kirsten Else Plett, *29.9.1943 i Silkeborg, datter af disponent, senere prokurist Ove Ernst P. og dameskrædder, senere lærer Gudrun Elisabeth Jørgensen.

Biography

Jørgen Jakobsens lysfyldte malerier, akvareller og g rafiske arbejder har et varieret planteliv som gennemgående motiv. Planteverdenen forekommer ofte at være udtryk for erindringer om fremmedartede naturoplevelser snarere end gengivelser af virkeligheden. I de tidlige værker ses dyr eller antydninger af mennesker ofte, men sjældent i de senere billeder, hvor billedfladen dækkes af eksotisk, dekorativ vegetation. Mens rød var hovedfarven i 1970ernes billeder, dominerer blå i 1980erne som baggrund for gule, røde og grønne farver eller sarte rosa, violette og hvidgule nuancer. J. maler både let og skitserende og med pastose strøg. Motivet kan få karakter af et landskab med regelmæssigt placerede træer for oven i billedet og med blade og blomster i forgrunden. I serien Breve, 1990, er billedsproget blevet friere og J. anvender nye former og farver, harmonier og kontraster. Sideløbende med sit kunstneriske virke er J. en fremtrædende amatørarkæolog.

Education

Anlægsgartner; som kunstner autodidakt.

Travels

Pietra Santa, Italien 1983; Albisola og Pietra Santa 1991; Rom 1991-92; Tunesien 1992.

Occupations

Fmd. for best. af Silkeborg Mus. fra 1990.

Scholarships

Koefoed 1965.

Exhibitions

KP 1959; Den blå Citron 1960-61; Nord. Ungdomsbien., Charl.borg 1962; Modern nord. konst, Karlstad 1963; Ung da. kunst, Haag, 1966; Sonde 1972, 1979, 1983, 1989; Påsken 1974, Skive Mus. 1974; Fyns Kunstmus, Odense 1979; Pro 1981; Jydske kunstnere, Vejen Kunstmus. 1982; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Yin & Yang, Gal. Gl. Strand, Kbh. 1984; Paraplyen, Århus Kunstbygn. 1984. Separatudstillinger: Gal. Gl. Strand, Kbh. 1962, 1965, 1978; Gal. Moderne, Silkeborg 1965; Randers Kunstmus. 1972; Skovgaard Mus. 1976; Gal. 14, Århus 1966; Gal. Mouffe, Paris 1970; Dronninglund Kunstcenter 1978; Gal. Flindt, Århus 1982-87; Jens Møller og Olivia Holm-Møller Mus. 1984; Herning Kunstmus. 1988; Himmerlands Kunstmus. 1989; Gal. C, Århus, 1989-93; Silkeborg Kunstmus. 1961, 1990.

Artworks

Figurbillede (1968-69, Langsøhus, Silkeborg); Gult billede, (1970, Esbjerg Kunstmus.); Imaginært landskab (1972, Silkeborg Amtsgymn.); Dyrenes land (1976-80); Meddelelser om et landskab (1977); Efterårslandskab (1981, Strandsk. Risskov); Reversibelt billede (1984, Centralsygehuset, Holstebro); Det gule lys genkomst (1989-90, Silkeborg Kunstmus.); Breve (3 serier à 12 malerier, 1990); Ud i det blå (1991); endv. repr. med grafik på bl.a. Aarhus Kunstmus.; Silkeborg Mus.; Moderna Mus., Sth.; Gemeente Mus., Haag. Udsmykninger: Keramisk frise (1972, Skovvangssk., Hammel); Facademaleri (1978-81, Kongsvang, Skanderborgv., Viby J.); Mosaikarbejde (1983-84, Bjerringbro Amtsgymn.); Keramisk frise (1987, Gormsgården, Vejle); Lang rejse i blåt I og II (1993, Tarm Sygehus); Sommerens rødmende lethed (1993, smst.).

Literature

Jyll.p. 30.3.1960 (Ib Sinding, interv.); 21.5.1981; 21.7.1985 (H.P. Jensen); 31.5.1988; 26.10.1990 (Ib Sinding); 30.11.1993; Poul Vandborg i: Kunst 7, 1962, 182-84; Demokraten 11.11.1963 (Hans Kjærholm); Ib Sinding Jensen i: J.J., Gal. Gl. Strand, 1962; Horsens Folkebl. 22.11.1965; Finn Hermann i: Kunst 5, 1965, 104-06; Pol. 7.2.1984; Aarhuus Stiftstid. 28.11.1985; Klaus Munch: J.J., den røde maler, 1988; Jens Henrik Sandberg i: J.J. 30 års arb., Herning Kunstmus. 1988; Berl. Tid. 11.3.1989; Per Højholt, Troels Andersen i: J.J. Landskaber og vækster, Silkeborg Kunstmus. 1990; Dorte Fogh m.fl. i: Billedkunst 1990, 78f; Rigmor Lovring i: Kunstavisen, okt. 1993.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.