Hans III van Steenwinckel

Biography

Hans III van Steenwinckels uddannelse og tidlige virke kendes ikke, og det er tvivlsomt, om en række dilettantiske planer for et københavnsk residensslot skyldes ham. 1667 befalede Frederik III, at "vores billedhugger" S. skulle antage Nikolaj Simonsen og oplære ham i billedhuggerkunsten. 2 år senere udnævntes han til bygmester efter afdøde Albertus Mathiesen. Hans bestalling fornyedes ganske vist 1671 kort tid efter udnævnelsen af Lambert van Haven til generalbygmester, men han måtte nu underordne sig den nye stjerne: Hans projekt til Nørreport forkastedes, og som konduktør for van Haven opførte han byporten efter dennes tegning, medvirkede endvidere 1681-87 i arbejdet med modellen til det nye residensslot i København og var daglig leder ved opførelsen af Vor Frelsers Kirke på Christianshavn, 1687-96. I det hele taget synes embedspligter såsom tilsynet med et stort antal kongelige byggeforetagender på Sjælland: Frederiksborg Slot, Hørsholm, Dronninggård, Gyldenlund, senere Charlottenlund, at have lagt beslag på størstedelen af hans tid, og herved foranlediget afskedigelsen som Holmens bygmester. Med S.' død forsvandt den sidste repræsentant for en fremtrædende kunstnerfamilie, der havde været virksom siden Frederik IIs tid. Hans eget kunstneriske virke, som ikke er fuldt belyst, synes præget af idealerne fra den lidt ældre hollandske kunst, og han formåede især at give forskellige nyttebygninger en klar og prægnant form. Littteratur: Kbh. Dipl. VI, 1884; Oluf Nielsen: Kbh. Hist., V, 1889; F.R. Friis: Bidrag, 1890-1901, 37-40; Francis Beckett: Fr.borg, II, 1914; Bering Liisberg: Rosenborg, 1914, 126, 138; O. Sirén: Nic. Tessin d.y.s studieresor, Sth. 1914; E. Marquard: Kgl. Kammerregnsk., 1918; Ragnar Josephson: Tessin i Danm., Sth. 1924; V. Thorlacius-Ussing: Billedh. Thomas Quellinus, 1926; Chr. Elling & V. Steen Møller: Holmens Bygningshist., 1933, 13, 22, 29; Vilh. Lorenzen: Lambert van Haven, 1936; E. Nystrøm: Fra Nordsjæll. Øresundskyst, 1938; G. Boesen i: Kunstmus. Årsskr. 1943, 85; Danm. K., Kbh., 1945-88; Hakon Lund i: Danm. Bygn.kunst, 1963; samme i: Chr.borg Slot, 1, 1975; K. Voss: Bygningsadm. i Danm. under enevælden, 1968; H.E. Nørregård-Nielsen i: Architectura, 6, 1984, 147f; K. Lindberg: Sirenernes stad Kbh., I-III, 1996.

Author: Hugo Johannsen (H.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.