Poul Steffensen

Weilbach information

Genealogy

Steffensen, Poul, *1931, tegner og grafiker. *23.5.1931 i Århus. Forældre: Komponist, koncertsanger Alfred Andreas S. og Petra Katrine Østergaard Pedersen. Ugift.

Biography

Poul Steffensens henved 200 træsnit af landets romanske landsbykirker må betragtes som hans hovedværk, og en del heraf er gengivet i Broby Johansens Kunstvejviser gennem Danmark. Værket blev påbegyndt i 1964, hvor S. valgte træsnittet som det bedst egnede materiale til at indfange tyngden og det særegne ved de gamle bygningsværker. De mange illustrationsopgaver, S. gennem tiden har udført, ligger i klar forlængelse af den danske illustratortradition, scenerne er enkle og genkendelige og giver dermed i billeder en præcis beskrivelse af teksten.

Education

Autodidakt.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

KE 1960-62; KP 1963; 24 grafikere, Århus kunstbygn. 1964-69; Vrå Højsk. 1965-66, 1980; Roskilde Højskole 1965-66, 1980; Skovgaard Mus., Viborg 1967; Skive Kunstmus. 1969; Dønningen 1970, 1996; Randers Kunstmus. 1971; Århus Kunstbygn. 1971-72, 1974, 1990; Papier aus Jütland, Bürgerhaus Giessen, Flensborg 1973; Charl. Forår 1982; Ry Kunstforen. 1985; Gamle kirker i en ny kirke, Ellevang K. 1985; Griff, Kunstnernes Hus, Århus 1987; Jydske Rødder 1990; Guirlanden 1994. Separatudstillinger: Århus Permanente 1957; Grafisk Gal., Århus 1979; Højbjerg Bibl. 1979; Århus Kunstbygn. 1986; Skelager K. 1992, 1995; Træsnit af middelalderlige landsbyk., Skjern-Egvad Mus. 1996.

Artworks

Træsnit af kirker: Venge K. (1964); Tuldstrup K. (1964); Skejby K. (1964); Sønder Nærå K. (1966); Oversø K. (1968); Ore K. (1978); Grundfør K. (1992); Ødum K. (1994). Andre motiver: Kingo på Fraugdegaard (1979); Brorson i marsken (1979); Grundtvig og påskeliljen (1979). Bogillustrationer: Beretningen om de vidtbekendte Molboer, Jub.udg. 1772-1972; R. Broby Johansen: Kunstvejviser gennem Danm., 1976-86; Poul Steffensen: Fiskerihavnen, 1976; E. Tang Kristensen: Gamle da. dyrefabler, 1978; Anna Louise Berntsen (udg.): Troldtøj, 1980; St. St. Blicher: Juleferierne, 1982; Sigfred og Burgunderkongen, uddrag af Nibelungen-kvadet og Vølsunge sagaen, 1995. Skriftlige arbejder: Gamle landsbykirker i Århus, Demokraten 6.11.1969; Middelalderkirker på Djursland, i: samme 6.5.1970; Spidshammerens uafladelige klingende slag, i: Kristeligt Dagbl. 4.1.1986; repr. på Aarhus Kunstmus.; Aarhus Kunstforen. af 1847; Danm. Radio; Skelager K.

Literature

Jørn Mathiassen i: Tiden 9, 1984.

Author: Lisbeth Stadshil (L.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.