Magnus Stephensen

Weilbach information

Genealogy

Stephensen, Magnus Læssøe, 1903-1984, arkitekt. *12.10.1903 i Holte (Kgs. Lyngby), ?14.3.1984 i Helsingør. Forældre: Politiinsp., senere dommer Karl Emil Stephani S. og Emmy Frijs Læssøe. ~3.6.1939 i Tårbæk med sundhedsplejerske Else Margrethe Glarbo Widding, *31.7.1909 i Foulum, Tjele Sogn, datter af sognepræst Severin W. og Ellen Nielsine Nielsen Glarbo.

Biography

Magnus Stephensen fik kort efter afgang Akademiets store rejselegat, hvilket bragte ham ud på en længere jordomrejse, bl.a. til Japan, som fik varig betydning for hans virke. Samarbejdet med Frits Schlegel var afgørende for de tidlige arbejder, bl.a. flere funktionalistiske villaprojekter og etageejendommene på Gl. Kongevej. Under 2. verdenskrig svingede S. over til en personlig udgave af funktionalismen, som det ses i Provstegården, Bispeparken (blok 2) og Dommerparken, der også grundlagde et næsten fyrreårigt samarbejde med Knud Thorball. Rækkehusene for børnerige familier i Husum, tegnet af S. alene, vakte særlig opmærksomhed. Trods beskedne forhold er hvert hus klart markeret som en selvstændig, karakterfuld enhed. S. søgte i det hele taget at undgå monotoni i de store boligenheder ved en ekspressiv variation af bygningskrop og detaljer. En vigtig del af hans virke var arbejdet med møbler og kunstindustri. For Fritz Hansen udviklede han i 1930rne flere stoletyper i dampbøjet træ, hvoraf DAN-stolen i mange år var den mest solgte i landet. For Kay Bojesen tegnede han korpusarbejder i sølv i samme enkle stil som Boyesen selv og ofte inspireret af japansk kunsthåndværk. Den enkle stil benyttedes i flere bestik for Georg Jensen, f.eks. stålbestikket Tuia fra 1955 og sølvbestikket Fregat fra 1966. S.' sikre formsans og forståelse for materialet er også tilstede i flere af de stel, han fra 1956 udførte for Den kongelige Porcelainsfabrik. De kunstindustrielle arbejder bragte ham stor international anerkendelse, ikke mindst på triennalerne i Milano.

Education

Tekn. Sk. 1924; Kunstakad. Kbh., ark.sk. dec. 1924, afg. 1930. Ansættelser: Edv. Thomsen og Frits Schlegel 1930-31.

Travels

Færøerne 1922; England 1922, 1938; Frankrig 1925-26; Italien 1925-26, 1936; Spanien 1927; jordomrejse 1931-32; Sverige 1937, 1949; Holland 1938.

Occupations

Egen tegnestue i Kbh. 1932- 71. Medl. af Akad. Ark.foren. best. 1944- 48; af det kunstneriske udv. fra 1948.

Scholarships

Akad. 1927, 1931, 1936. K.A. Larssen 1931; Kaufmann 1938; Eckersberg Med. 1948; Zach. Jacobsen 1949; trien. i Milano: Guldmed. 1951; Grand Prix 2 1954; guldmed. 1957; sølvmed. 1960; æresmedl. af IDD 1971; Den livsvarige finanslovsydelse 1970.

Exhibitions

Charl. Forår 1931, 1934, 1936, 1938, 1943, 1947-49, 1952; Da. Udst., Haag 1948; Akad. Ark.foren. vandreudst. Paris m.fl. 1949; L'art da. contemp., Lyon 1953; Design in Scand., USA 1954; Neues Form aus Dänem., Vesttyskl. 1956; Formes Scand., Louvre 1958; Da. form och miljö, Liljevalchs, Sth. 1959; Art of Denm., Metropolitan Mus., N.Y. 1960; Documenta 3, Kassel 1964; Charl. Eft. 1968; Scand. Modern 1880-1980, Kunstindustrimus. 1984; Nordjyll. Kunstmus. jub.udst. 1989; 100 år med Aluminia,Kunstforen. 1990. Separatudstillinger: Stat. Kunstfond, Kbh. 1978.

Artworks

DSBs oplysn.bureau på udst. i Bruxelles (1935). København og omegn: Gammelkongev.gården,Gl. Kongev. 74-76 (1938-39, pr. 1943, s.m. Frits Schlegel); Fr.berggården, smst. 70-72 (1940, s.m. samme); eget hus, Soløsev. 33 (1941, pr.); rækkehusbebyg. for børnerige fam., Stenmaglev. 32-104, 39-133 (1941-42, pr. 1943); boligbebyg. Mågev. 45-53, Rørsangerv. 54-76, Nattergalev. 63-73 (1944, pr. 1945); Rørsangerv. 82-90, Stærev. 39-49, Nattergalev. 75-83 (1945, pr. 1946); etagehusbebyg. for Kbh. Komm. Tersløsev./Fr.sundsv./Glumsøv./Gerløvv. (1944-47, pr. 1948); Korsagersk., Gislingev. (1947-51, pr.); Hyltebjergsk., Hanstholmv. 10 (1956, 1958-62, svømmehal 1964, s.m. Charles J. Schou); plejehjem, Bjergstedv. (1963-66); vandværker for Gent. Komm., bl.a. Ermelundsværket (1969-70); plejehjem i Dannebrogsg. 42-46 (1969); i Thorsg. (1969-71). Med Knud Thorball: Enfam.huse, Grøndalsv. 23, Bakkedalen 17 (1933, pr.); Milanov. 31 (1935, pr.); Rebildv. 24 (1935); boligbebyg. Provstegården, Tagensv./C.J. Brandtsv./Peter Rørdamsv./Jacob Lindbergsv. (1936-37, pr. 1938); enfam.hus Kratvænget 10 (1936, pr. 1937); Sølystparken 22 (1937, pr.); Tagensv. 240-46, Kbh. (1937, pr. 1938); Bageri- og Konditoriarb. Fagforen., Åboulev. 28-30 (1938); beboelsesejd. Fr.borgv. 4-8 (1938); enfam.hus Sølystparken 11 (1939, pr.); blok 2, Bispeparken, Fr.borgv. (1940-41); Dommerparken, Bogtrykkerv. 18-36, Hovmesterv. 9, Frimesterv. 33-57 (1945-47, pr. 1948, delvis s.m. Viggo Møller-Jensen); Carlsro, Rødovre (1951-53, 1957-58, s.m. Arne Jacobsen, Mogens Jacobsen og Alex Poulsen); Sorgenfrivang, Grønnev./Hummeltoftev. (1950-53, s.m. Aage og Johs. Paludan, pr.); boligbebyg., Edv. Griegsg. for Kbh. Kom. (1954); Bybjerget, Rødovre (1960-63). Konkurrencer med Knud Thorball: Dag. Nyh. konk. om enfam.huse (1933, 1.pr.); enfam.huse i jernbeton (1934, 2.pr. og pr. proj.). Alene: Kommunesk. i Horsens (1945, 2.pr.); endv. tegn. til møbler, bl.a. for Fritz Hansen, tapeter og kunstindustri, bl.a. sølvarb. udf. af Kay Bojesens Sølvsmedie samt stentøj, stel og serveringsdele for Den kgl. Porcelainsfabr; repr. på Kunstindustrimus.; Nordenfjeldske Kunstindustrimus., Trondheim. Skriftlige arbejder: Kunsten og brugen, i: Jub.kat. for A.J. Iversen, Møbelhåndv. gennem 25 år, 1941; s.m. Snorre S.: Brugskunst fra Japan, 1969.

Literature

Ark. U. 1933, 14f (enfam.hus); 1934, 58f, 69f, 85f (enfam.huse); 1935, 82f, 87 (enfam.hus), 134 (DSB-bureau), 155f (Rebildv. 24), 160; 1936, 179 (lufthavn); 1937, 65, 101f (kunstmus.), 125f (sparekasse); 1938, 75, 134; 1939, 53f, 55f (Gl. Kongevejsgården), 133, 138, 140, 147, 155; 1940, 9-11 (Bispeparken), 173f; 1943, 20-22 (Rørsangerv./Stærev.); 1945, 203 (komm.sk.); 1949, 51 (kgrd., Næstved); 1950, 30 (Chr. Xs Hus); 1951, 41-43 (Sorgenfrivang); 1952, 59 (Korsagersk.), 354; 1954, 64, 66 (Langeliniepav.), 94, 270f (sølvtøj); 1956, 72 (Sorgenfrivang), jule- og nytårsnr., 40 (rækkehus); Ark. M. 1933, 220f (Grøndalsv. 23); 1935, 47 (Bakkedalen 17); 1939, 153-56 (Gl. Kongevejsgården), 176-78 (Åboulev. 28-30); 1940, 160, 166 (konk. om krisebygg.); 1941, 39, 46 (rækkehuse), 188 (eget hus); 1942, 143, 146 (Bispeparken); 1943, 129-33 (rækkehuse for børnerige fam.); 1946, 17-19 (Rørsangerv.); 1947, 47-52 (Fr.sundsv./Glumsøv.); 1948, 69-75 (Dommerparken); 1951, 147-50 (Korsagersk. i Husum); Ark. 1957, 275, 278 (stole), 306f (husgeråd), 415 (trien.); 1959, 368 (te- og vandkande); 1960, 320 (trien.); 1962, 206, 406- 08; 1963, 369; 1966, 424; 1967, 392, 395, 397, 404 (Carlsro), 412 (Sorgenfrivang), 417 (Bybjerget); 1979, 17f; 1980, 127; 1981, 49; 1984, 238f (nekr.); Ark.tur 1958, 72, 185, 188, 190; Nogle Eenfam.huse, 1935; Bygge og Bo 1936, 12-15; Aarets Kunst 1938, 49, 51; Samleren 1940, 110f (Provstegården); Steen Eiler Rasmussen: Nord. Baukunst, 1940, 166, 186; Ole Buhl: Soc. Boligbyg., 1941, 17, 35-37, 69-75; Nyt Tidsskr. for Kunstind. 1943, 53-55 (tapeter); Havekunst 1948, 71f, 76 (kgrd., Næstved); Esbjørn Hiort: Moderne da. sølv, 1954, 38, 48-59; Hakon Stephensen: Sådan var det, 1974; samme i: Mobilia 243/244, 1975, 31-54; Kat., M.S. arb. 1930-78, Stat. Kunstfond, 1978; M. Gelfer- Jørgensen: Da. kunsthåndv. fra 1850 til vor tid, 1982; Arne Karlsen: Da. møbelkunst i det 20. årh., I-II, 1991.

Author: Jørgen Hegner Christiansen (J.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.