H.H. Stibolt

Weilbach information

Genealogy

Stibolt, Hans Henrich, 1735-1793, søofficer og tegner. *2.5.1735 på Christiansø, ?15.9.1793 i Nyk. F., begr. smst. Forældre: Kommandørkaptajn, kommandant på Christiansø Caspar Henrik S. og Cathrine von Harrasofsky de Arra. Ugift.

Biography

H.H. Stibolt arbejdede som tegner sammen med sin broder A.S. ud fra deres fælles interesse for kadetternes oplæring. Ingen af de rene skibstyper i de to brødres typesamlinger er signerede. Signaturen H.H.S. findes derimod på 12 studier af danske orlogsskibes sejlmanøvrer til søs i relation til vinden og nærliggende fartøjer. De ligger i typesamlingen fra 1763, der kun rummer få rene typer og derfor ud fra titlen at dømme næppe kan være intakt. Den var dediceret til Frederik V, der helt eller delvis kan have overladt den til porcelænsfabrikken. I samlingen ligger også bladet med de to fine små tegninger af prinsesse Sophia Frederikkes ankomst 1774. S. synes at have været den mest talentfulde af de begavede kommandantsønner fra Christiansø. Hans studier af sejlskibe set i forskellige stillinger i søen og den bagvedliggende praktiske undervisning af kadetterne er et første led i udviklingen af dansk marinemaleri i de følgende 100 år.

Education

Lærte navigation og sejlede i handelsflåden; kadet 1755, har som sådan modtaget tegneundervisn.

Travels

Med orlogsskib til Marokko 1763-64; til Middelhavet 1770-72.

Occupations

Volontær kadet 1753; næstkomm. ved Søkadetkorpset 1767; chef for kadetskibet Samsøe 1774-75; afg. fra Søkadetkomp. 1776; lavet et nyt signalsystem 1779; indrulleringschef for Loll., Falster og Møn fra 1781; afsked 1786.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Samling af adskillige Slags Skibe, Fahrtøyer, Joller og Baade etc. (tegn., 1763, s.m. broderen A.S., Den Kgl. Porcelainsfabr.); Tegnebog, Samling af alle Slags Skibe, Fartøyer, Joller og Baade (tegn., s.m. samme, Handels- og Søfartsmus.); 2 farvelagte prospekter af prinsesse Sophia Frederikkes ankomst med skib til Kbh. 21.10.1774 (1 blad, ligg. oval, Den kgl. Porcelainsfabr.).

Literature

T.A. Topsøe-Jensen og E. Marquard: Søetatens Officerer, II, 1935; D. Falcon Møller m.fl.: Niels Truslew, Skibe i Søen 1805, 1979, 21, 24, 31, 35; A. Monrad Møller: Fra galeoth og galease, 1981, 50, 55f; Hans Jeppesen og Jens Lorentzen i: Maritim Kontakt, 12, 1988.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.