H.C. Stilling

Weilbach information

Genealogy

Stilling, Harald Conrad, 1815-1891, arkitekt. *9.2.1815 i Hørsholm, ?29.11.1891 på Fr.berg, begr. i Kbh. (Garn.). Forældre: Mundskænk Conrad Heinrich S. og Juliane Sophie Hintzpeter. ~1° 18.5.1855 i Kbh. med Frederikke Wilhelmine Schrøder, *2.1.1828 smst., ?22.9.1868 smst., datter af guldsmedem., senere hofjuveler Conrad Christian Frederik S. og Louise Christine Lundberg. ~2° 9.10.1872 i Vedbæk med Fanny Agathe Frederikke Andersen, *5.2.1844 i Kbh., ?27.10.1887 på Fr.berg, datter af gross., vinhdl. Jens Andreas A. og Caroline Zwergius.

Biography

H.C. Stilling regnes for en af G.F. Hetschs talentfulde elever og især de tidlige værker præges af dennes rationelle, senklassicistiske, historicerende formsprog. S. havde veludviklet sans for stil og proportion, arbejdede med elegant udformede antikiserende detaljering, der viser påvirkning af den Schinkelske Berlinerskole. Tivoli på glaciet ved voldgraven i København anlagdes af S. med klassiske pavilloner og forlystelser i smågrupper i en romantisk have med løvhytter, volierer, kineserier m.m. med lette, lysegule træhuse med brædde-, zink- eller sejldugstage. I flere bygninger var der pompeijanske udsmykninger af Carl Løffler. Tivoli gjorde S. kendt og medførte flere opgaver. Samme stil ses i Maglekilde Vandkur og i Kongens Klubs sommerlokale med loggia ligesom Tivolis tepavilloner. S.' hovedværk, Casino, efter en sæson ombygget til Københavns største koncert- og teaterhus med elegant foyer og forgyldt stukdekoreret teatersal med loger, var dansk senklassicisme afpasset Amaliegades huse. De herskabelige ejendomme med mansardtag i Frederiksholms Kanal, var en total fornyelse af en ældre ejendom, hvor facaden fik kvaderfugning nederst og trekantfrontoner over 1. salens vinduer, i slægt med Sparekassens hjørnejendom. På akademirejsen i 1850erne tegnede S. talrige akvareller, som han ofte kopierede og udstillede, og rejseindtryk prægede hans værker. Tilbygningen til Tyvelse Kirke er f.eks. gotisk, mens byzantinsk præg i gule mursten og røde afstribninger ses bl.a. i Schønbergsgade 15 og Carolineskolen. Orientalske former prægede i Tivoli den anden Bazar og Koncertsalens ombygning. I Sygehjemmet, opført efter koleraepidemien 1853, anvendtes gul blankmur i en enkel, italiensk stil. S. tegnede elegante cafeer for konditor Jacob Mini på Kgs. Nytorv, fuldført for Stephan à Porta, Thors Hal og Sommerlyst på Frederiksberg for C.M. Thorup opført i pudset træ i italiensk villastil, ligesom villa Tharand i 2 etager med campanile og Ordruphøj med udsigtstårn.

Education

I murerlære hos murerm. Ulrichsen, Hørsholm; svend 1833; Kunstakad. Kbh. 1826, bygn.kl. 1833 (G.F. Hetsch), lille sølvmed. 1839, st. sølvmed. 1840, lille guldmed. 1843 (et landslot), st. guldmed. 1847 (et tøjhus). Ansættelser: Murerm. Chr. Aagaard, Kbh. 1833-36; ass. hos G.F. Hetsch 1836-42.

Travels

Hamburg, Berlin, Prag 1844 (s.m. L.A. Winstrup); Sth. 1845; Tyskland, Frankrig, Belgien, Holland, England, Italien, Grækenland, Egypten, Tyrkiet 1849-54; Italien 1863.

Occupations

Lærer ved Kunstakad. Kbh., Søndagssk. 1841-47; Snedk. Tegnesk. af 1837, 1841-47; medl. af Tivolis best. 1843-45; lærer ved Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1856-71; bygn.insp. i Kbh. 1856-71; stadsbygm. smst. 1872- 87.

Scholarships

C.F. Hansen Med. 1841; Reiersen 1844; Akad. 1848.

Exhibitions

Charl. Forår 1839-48, 1855-57, 1860-63, 1865-69, 1875-80; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Raadhusudst., Kbh. 1901; Skovgaardmus. 1986.

Artworks

København, hvor intet andet nævnes: Tivoli, Vesterbrog. (1843-45, for red. Georg Carstensen, stærkt ændr.); Casino teatret, Amalieg. 10 (1845-47, for samme, forhus nedr.); Kongens Klub, Vesterbro Pass. (1845, nedr.); Hippodromen, Nørreg. 39 (1846); Gl. Carlsberg Bryg., Valby (1846-47, stald bev.); Maglekilde Vandkuranst., Roskilde (1846, nedr.); facade og butik for J.G. Schwartz, Sværteg. 3 (1847); Fr.holms Kanal 16-18, Kbh. (1851-52, tegn. antagelig 1850); tårn og våbenhus, Tyvelse K. (1854); ombyg. til teater af ridesk. ved Hippodromen, Nørreg. 39 (1855-57, nu Folketeatret); hovedbygn., Sommerlyst, Fr.berg Allé 98, Fr.berg (1855, senere Avenue Teatret, nedr.); Stefan à Portas ejd., Kgs. Nytorv 17 (1856-57, ombyg., kolonnade 1961); Schønbergsg. 15, Fr.berg (1857); villa Tharand, Kastaniev. 2, smst. (1857, tilbygn. 1905); tidl. Sygehjem, smst. (1857-59, nu del af Landbohøjsk.); Carolinesk., Pilestr. 48 (1860, fraflyt. 1918); Østift. Kreditforen., St. Kannikestr. 16 (1860); ombygn. af ejd. for Bikuben, Silkeg. 8 (1860-61, nedr.); Thors Hal, Vesterbrog. 32 (1861, sen. Figaro/Valencia, nedr. 1890); ombygn. af Koncertsalen, Tivoli (1863, s.m. J.A. Stillmann, ombyg.); Bazaren, smst. (1863, nedr. 1908); Ordruphøj, Charll. (1863- 64, nedr.); villa, Rosenvængets Allé 18 (1865, nedr.); Sparekassen, Niels Hemmingsensg. 7 (1862,ombyg.); restaur. af Skt. Petri K. (1864-65); Kyø Hovedgård ved Ålborg (1875); endv. villaer i Flensborg. Projekter: Tivoli, Dyrholmen, Sth. (1845); passage med basar, Østerg. 20, Ny Adelg. (1845, for A. Flinch); udv. af Hotel Royal, Kbh. (1861); Alhambra (1856); endv. møbler, bl.a. skrivebord (1844, Nat.mus., Kbh.). Skriftlige arbejder: i: Berl.Tid. 19.7.1860 (husfacader); Reise i Ægypten, 1869; Den kristelige Kirkebygnings Historie, 1870; Smaa Historier om store Kunstnere, 1872; artikler i: For Romantik og Hist.

Literature

Aftenbl. 16.8.1843 (Tivoli); Tivoli ved Kbh., u.å.; Louis Petersen: Stort Htel, 1846; Nord. Pennig-Magazin, 40, 1849 (Koncertsal); Allgem. Bauzeit., 1850, 34f, tvl. 309f (Casino); Ill. Tid. 1859-60, 141f; 1860-61, 253, 256, 300-02; 1862-63, 12, 261f, 269f; 1868-69, 283; 1869-70, 268; 1871-72; 1901-02, 335; Adolf Bauer: Snedk. Tegneforen. af 1837, 1887, 34, 69; Berl.Tid. 30.11.1891 (nekr.); Pol. 1.12.1891 (nekr.); Th. Stein: Til Minde om Arch. H.C.S., 1892; H. Hansen: Bygn.komm. Hist., 1906, 46-49, 61; H. Westergaard: Bikuben, 1907, 23; Arch. 1905-06, 247 (A. Møller); 1919, 130-34 (Casino); 1922, 93 (Sværteg.); Ark. M. 1927, 132 (koncertsal); 1929, 137, 144, 146 (Carlsberg); Ark. U., 1941, 195f (Phønix); Ark. 1954, 73-88 (Tivoli); G. Werner: Børsen, 1915, 120-22, 128; C.A. Clemmensen: Tivoli, 1918, 40, 127f; H. Stemann: F. Meldahl og hans Venner, 1926-29; Pers.hist. Tidsskr., 9, 1928, 4-13 (breve fra G.F. Hetsch); Snedkerm. Medl.bl. 1937, 106-08; E. Nystrøm: Fra Nordsjæll. Øresundskyst, 1938; Otto Smith i: Hist. Medd. om Kbh., 1938, 55-65; Carl C. Christensen i: Samme, 1942-43, 481-544; E. Mentze og Harald H. Lund (red.): Tivoli Minder, 1943; E. Nystrøm: Fr.bergs Hist., II, 1946; R. Neiiendam: Casino, 1948; Chr. Elling: Det klassiske Kbh., 1949, 59f, 140f; Knud Millech og Kay Fisker: Da. ark.turstrømn., 1951; Jørgen Bast: Schwartzerne i Sværteg., 1951; Tove Clemmensen i: Kbh. Snedkerlaug, 1954; H.C. Rosted i: Hirschholm Slot, 1963, 15; Arch. Review, 133, 1963, 144f (à Porta); Hans Stiesdal i: Arv og Eje, 1975, 95; Bjørn Poulsen i: Møntsamlernyt, 1976, 276f; D. Zanker von Meyer: Die Bauten von J.C. und Carl Jacobsen, Berlin 1982; J. Hegner Christiansen m.fl.: Et kbh. bybillede, 1983, 95f; Danm. K., Kbh., 1945-88; Tove Clemmensen: Nat.mus. klunkehjem, 1984; I. Haugsted: Dagbogsbl. og tegn. fra Athen, 1853, 1985; L. Funder: Da. teaterbyg. 1870-1910, 1986; B. Kjølbye og C. Wendelboe Jensen i: Magasin du Nord, 1986, 89; B. Knuth Federspiel i: Vandfarve Societetet, Skovgaardmus., 1986, 29-32; K. von Folsach: Fra nyklass. til historicisme, 1988; M. Bendtsen: Sketches and Measurings, 1993; I. Haugsted: Tryllehaven Tivoli, 1993; samme i: Hist. årb. fra Roskilde Amt, 1994, 49-76; 1995, 27-34; samme: Dream and Reality, London 1996; Ida Dybdahl i: Hist. medd. om Kbh., 1997. Tegn., skoletegn., rejseskitser m.m. (Saml. af Ark.tegn., Kunstakad. Bibl., Stat. Mus. for Kunst, Thorvaldsens Mus., Kobberstiksaml., Øregaard Mus.).

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.