August Keil

Weilbach information

Genealogy

Keil, August Asly, 1904-1973, billedhugger. *22.9.1904 i Kbh., ?7.3.1973. Forældre: Snedkerm. Victor Emanuel Albert K. og Dagmar Nielsen. ~3.2.1939 i Kbh. med afspændingspædagog Else Marie Tørsleff, *20.7.1908 på Fr.berg, ?1.5.1992, datter af komponist Hans Christian Elley T. og Marie Plockross.

Biography

August Keil søgte som oftest den forenklede, asketiske naturalisme, hvor han i de store formater til en vis grad var inspireret af den græske og egyptiske kunst med dens strenge, faste form og et enkelt dominerende linieforløb. Mindesmærket for De forulykkede fiskere og monumentet for Th. Stauning må fremhæves som hans hovedværker. I mindre arbejder ses ofte en intuitiv opfattelse af bevægelse, hvor overfladen er levende og vibrerende i lyset. I hans portrætbuster er fysiognomien enkel, stram og veldefineret. Efter rejsen til Egypten i 1955 interesserede K. sig mere og mere for den todimensionelle kunst. Han har malet et utal af akvareller, men han har også udført billedtæpper, som er stærktfarvede med et linieforløb, der nærmer sig det abstrakte. Dette gælder også for hans store freskomaleri Fiskerbåde på Nilen ved solnedgang.

Education

Udd. organist fra Det kgl. da. Musikkonservatorium 1927; som billedhugger autodidakt.

Travels

Italien 1949; Grækenland og Egypten 1955; endv. rejser til Frankrig.

Occupations

Medl. af best. for Det Anckerske Legat fra 1956.

Scholarships

Dronn. Alexandra 1941; Ancker 1948; Eckersberg Med. 1949; Kai Nielsen 1950; Zach. Jacobsen 1950; Stat. Kunstfond 1965.

Exhibitions

Ung da. og svensk Kunst, Kunstnernes Hus, Oslo 1935; Grønningen 1935, 1937-41, 1944-46, 1948-72; Da. Kunst, Fyens Forum 1940; Sommerudst., Stat. Mus. for Kunst 1941; Nord. Konstudst., Mässhallen, Göteborg 1943; Den off. da. Kunstudst., Oslo 1946; Ny Carlsbergfondets Jub.udst., Charl.borg og Rådhushallen, Århus 1952; Deense beeldhouwkunst, Stadspark Groningen 1957; Carl Gruvemans kunstsaml., Anneberg 1978; Børn og unge i da. Kunst, Hjørring Kunstmus. m.fl. 1985. Separatudstillinger: Kunsthallen, Kbh. 1934; Studier fra en rejse til Egypten, Kunstforen., Kbh. 1956; Billedtæpper og studier, Winkel & Magnussen 1960; Akvareller og skulpturer, Kunstnernes egen Kunsthdl., Kbh. 1971; Gal. Birkdam, Kbh. 1968 (s.m. Sys Hindsbo, Grete Toft, Finn Kielberg, Christian Sivert).

Artworks

Mandsportræt (bronze, 1933, Aarhus Kunstmus.); Mandshoved (bronze, 1933, Randers Kunstmus.); Kvinde (buste, marmor, 1934, Stat. Mus. for Kunst); udkast til Opstandelsen (relief, træ, udst. 1934); Forfatteren Jørgen Bukdahl (buste, gips, udst. 1934); Folketingsmand J. Bomholt (buste, bornholmsk granit, udst. 1934); Liggende nøgen kvinde (kalksten, 1937-38, Stat. Mus. for Kunst); Monument for Fyns Lægeforen. (granit, 1939, Odense Kgrd.); Stående kvindefigur (bronze, 1940, Gravlund, Sædinge pr. Hjerting); Stående kvindefigur (bornholmsk granit, udst. 1940, Kolding); Dreng (bronze, 1940, Stat. Mus. for Kunst); Borgmester M. Mortensen (herme, granit, 1940, Esbjerg Komm.); Olleruppigen (kunststen, 1940, Esbjerg Kunstmus.); stele til minde om overlæge Peter Tuxen (granit og bronze, udst. 1946, Middelfart Sygehus); Monument for forulykkede fiskere (bronze, 1942-47, Esbjerg); Pige med hat (brændt, glaseret ler, 1948, Aarhus Kunstmus.); Moder med dreng (udst. 1949, Eckersberg Med.); Grethe og Berthie (dobbeltportrætbuste, bronze, 1949, Trapholt); Ung spansk kvinde (buste, bronze, 1949-50, Stat. Mus. for Kunst); Monument for Th. Stauning (kråkerøygranit, 1952-64, Teknologisk Inst., Kbh.); Vandbærerske med høne (statuette, bronze, 1955, Sønderjyll. Kunstmus.); Jacob Paludan (buste, bronze, 1956, Mølleparken, Århus); Vandbærerske, Sandstorm ved Edfu, Egypten (statuette, bronze, 1956, Stat. Mus. for Kunst); Vandbærerske (bronze, 1966, Socialkontoret, Vilhelm Thomsens Allé, Kbh.); Karyatide (1966, Struer Kgrd.); Siddende pige, der reder sit hår (kalksten, 1952-69, Lindholm Torv, Nørresundby); Karyatide (kalksten, 1967-72, Nordjyll. Kunstmus.); Relief med boldspiller (kalksten, 1968, Sindal Sportshal, Vendsyssel); Fantasirelief med figurer (delvis forgyldt mahogny, smst.). Udsmykninger: Fiskerbåde på Nilen ved solnedgang (fresko, 1960, Juelsminde Komm.sk.); relief (1975, Peder Lykke Centret, Amager, færdiggjort af sønnen Søren K.). Akvareller: Motiver fra Egypten (1955, Rougsøsk., Ørsted); endv. grafik i Kobberstiksaml.

Literature

Pol. 25.3.1934 (K. Pontoppidan); 25.8.1943 (K. Borchsenius); 8.9.1963 (Pierre Lübecker); 13.5.1964 (samme); Dag. Nyh. 4.4.1934 (Sig. Schultz); B.T. 11.3.1940; H. Rostrup i: Grønningen, kat. 1940, 25f; Nat.tid. 11.11.1941; Soc.dem. 9.11.1952 (interv.); 23.1.1955 (Pr. Wilmann); 21.10.1956 (interv.); Ernst Mentze: William Scharff, 1958, 210; Aktuelt 3.11.1963 (Pr. Wilmann); 13.5.1964 (samme); Berl. Tid. 7.4.1963 (Ernst Mentze); Pierre Lübecker: A.K. (Vor Tids Kunst 70), 1969; Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker, 1974, 212f; H.P. Jensen: Skulptur i det fri i Aalborg, 1978, 74; Poul Harris: Århus i friluftskunst og mindesmærker, 1983, 194. Breve (Det kgl. Bibl. og Rigsarkivet).

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.