Louise

Weilbach information

Genealogy

Louise Wilhelmine Friderike Caroline Augusta Julie, 1817- 1898, dronning af Danmark, maler. *7.9.1817 i Kassel, ?29.9.1898 på Bernstorff Slot, bisat i Roskilde (Domk.). Forældre: Guvernør, general Wilhelm landgreve og prins af Hessen-Kassel og Louise Charlotte prinsesse til Danmark. ~26.5.1842 i Kbh. med Christian hertug af Holsten- Beck, senere Christian IX konge af Danmark, *8.4.1818 på Gottorp, ?29.1.1906 i Kbh., søn af oberst Friedrich Wilhelm Paul Leopold hertug af Holsten-Beck, senere hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg og Louise Caroline landgrevinde af Hessen-Kassel.

Biography

Louise viste tidligt kreativt talent og fik, da hun som ung begyndte at male, vejledning af flere af guldalderens gode malere. Hun fortsatte som voksen at dyrke sine kunstneriske anlæg, og maleriet vedblev livet igennem at være en del af hendes hverdag, ligesom hendes malerier indgik i den tætte ophængning af kunst i kongefamiliens hjem. Særlig i 2 runde blomsterbilleder spores J.L. Jensens indflydelse. L. malede og bortskænkede flere store altertavler, som efter tidens smag er mørke og ganske dramatiske. Blandt dronningens venner var Elisabeth Jerichau Baumann, som portrætterede de kongelige børn.

Education

Fik som barn undervisn. af H. Buntzen; af Andreas Juul i 1850erne; senere vejledn. af J.L. Jensen; M. Rørbye; W. Marstrand; Niels Simonsen.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

2 blomsterstykker (cirkulære, Amalienborgmus., Chr. VIIIs Palæ); kongeparrets 4 børn (smst.); Pierrot, kopi efter C.W. Eckersberg (tegn., Fr.borgmus.). Altertavler: Kristus på Genesareth Sø (Gent. K.); Kristus stiller stormen (Klitmøller Filialk.); Gethsemane (1884, Lundø K., Fjends Herred); i Eyrabakki K., Island.

Literature

Alex Thorsøe m.fl. i: Ill. Tid. 1896, nr. 97; Lise Svanholm: L. Tuxen, 1990; E. Fabritius: Michael Anchers ungdom, 1992; Jørgen Hein: Amalienborgmus., Chr. VIIIs Palæ, 1994, 24-27.

Author: Gerda Petri (G.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.