Mogens Lorentzen

Weilbach information

Genealogy

Lorentzen, Mogens, 1892-1953, maler, illustrator og forfatter. *4.4.1892 i Kbh., ?7.2.1953 smst., urne smst. (Holmens). Forældre: Dr. med., senere prof. Carl L. og Emilie Marie Lumbye. ~1° 1.1.1917 i Søllerød med Else Berner, *8.2.1895 i Stavanger, ?4.5.1983 i Kbh., datter af sagfører, senere byretsassesor i Bergen Joachim B. og Karoline Marie Nørbech. Ægteskabet opl. 1946. ~2° 3.7.1946 på Fr.berg med Ingeborg Léonie Watt-Boolsen, *3.7.1915 i Kbh., datter af skoleinsp. Detleff Frederik Linius Johannes Boolsen og operasanger Léonie Watt.

Biography

Mogens Lorentzen var både som maler og bidragyder til Klingen blandt de modernister, der kom i offentlighedens søgelys hen imod slutningen af 1. verdenskrig. Han fremstod her med et figurativt flademaleri af et naivistisk og dekorativt tilsnit. I slægt hermed var også den af L. selv introducerede "fleurisme", som han på en udstilling i Dansk Kunsthandel i 1918 præsenterede med maleriet Fleuristisk billede. Klassisk komposition og beslægtede billeder i Klingen. Den nye "isme", nok ment som en provokerende vittighed, var kendetegnet ved en opløsning af forbindelsen mellem figur og farve og var stærkt inspireret af Kandinskys samtidige kunst. Med billedet af Karl Liebknecht fra 1919, et af de få dagsaktuelle motiver i dansk modernisme, anslås en ekspressionisme, der i starten af 1920rne viger for en klassicisme, næret af L.s generelle interesse for antikken og af hans studier af den tidlige renæssancekunst under en studierejse til Italien. Mere direkte er hans klassicisme dog præget af Edvard Weies kunst, som L. havde et intimt kendskab til fra fælles ophold på Christiansø. Senere spores også indflydelse fra samtidens norske kunst ved Per Krogh og Alf Rolfsen, af hvilke sidstnævnte tillige var en god bekendt; omkring 1930 gør indtryk af Toulouse-Lautrec sig gældende. L.s kunst præges ofte af en humoristisk naivisme, bl.a. i udsmykningerne, mens en sammenhængende linie i hans kunst udgøres af en lyrisk naturalisme i landskabsmalerier og portrætter fra 1920rne og fremefter. Også som illustrator spænder humoristen og lyrikeren L. mellem en forenklet streg og en mere malerisk opfattelse. I sin samtid var L. primært kendt som forfatter og causør. Både i lyrik og prosa mærkes hans humor og iagttagelsesevne i forhold til dagligdagens foreteelser, udtrykt i det talesprog, som L. i lighed med Poul Henningsen søgte at gøre litterært acceptabelt. L. bidrog da også med viser til dennes revyer, ligesom han fik afløb for sin kunstopfattelse som medarbejder ved Kritisk Revy. En stor folkelig popularitet nåede L. som radiocausør.

Education

Tekn. Sk., Kbh. (H. Grønvold) 1912-13; Kunstakad. Kbh. (P. Rostrup Bøyesen) 1914-16; har desuden frekventeret forsk. private malerskoler.

Travels

Italien (Rom, Firenze, Assisi og Venezia) 1920-21; Paris 1925, 1936-37; Moskva 1932; endv. London og Oslo.

Occupations

Formand for Tegnerforb. 1930-32.

Scholarships

Neuhausens Ekstrapr. 1923; Akad. 1923-24, 1927; Carlsons Pr. 1928.

Exhibitions

KE 1916-19, 1921-22; Moderne Kunst, Århus 1918; Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Charl. Eft. 1922, 1954; Den frie Udst. 1923-26, 1928-29; Nord. Kunst, Göteborg 1923; Moderne da. kunst, Charl.borg 1925; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Unionalen, Sth. 1927, Oslo 1928, Kbh. 1931; Da. Målarkonst, Helsingfors Konsthall 1928; Grønningen 1928-30, 1932-38, 1952; Den da. Kunstudst., Kunstnernes Hus, Oslo 1931; Rundskueudst. Charl.borg 1936; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Art et Travail, Mus. d'Art et d'Histoire, Genève 1957; Da. illustratorer 1910-1960, Fr.berg Rådhus 1960; Med Dannebrogen i Topp, Liljevalchs, Sth. 1961. Separatudstillinger: Hotel Prinsen, Roskilde 1916 (s.m. bl.a. Sven Bruun, H.C. Bährenholdt, A. Gudmundsen-Holmgren, Frode Kierulf, Otto Nielsen og Erik Petersen); Da. Kunsthdl., Kbh. 1918 (s.m. Einar Jolin); 1919; Kristiania (Oslo) 1920; Chr. Larsen, Kbh. 1922; 1927; 1933; 1937.

Artworks

Prins Achmet og Feen Paribanu (1918); Fleuristisk billede. Klassisk komposition (1918, Storstrøms Kunstmus.); Liebknecht, Berlin november 1918 (1919); Derefter svarede Gud Job ud af stormen (1923); En gadehandler (Neuhausens Ekstrapr. 1923); Villaer i Nordsjælland (1925, Malmö Mus.); Selvportræt med høj hat (1927, Nasjonalgal., Oslo); I kornet (1928, Carlsons Pr.); Kordamerne træner (1930, Göteborgs Kunstmus.); Wienerstol med potteplante (1931, Esbjerg Kunstmus.); Efter solnedgang (1935, Aabenraa Mus.). Udsmykninger: Frederik VII og Grevinde Danner (vægmal., 1918, Kinopalæet, brændt 1944); et rum på KE (1921, s.m. Kay Fisker); den da. pav. på verdensudst., Paris 1925; Massernes vandring mod lyset o.a. (fresker, 1930- 31, Arbejderhøjsk., Roskilde); Frokost i det grønne (1934, restaurant Frascati, Kbh.; udkast i Esbjerg Kunstmus.); Året i Danmark (vægmal., 1936-37, Den da. Klub, London ). Skriftlige arbejder med egne illustrationer: Hverdagen, 1927; Søndag midt i ugen, 1930; Midtvejs, 1932; På en funny måde, 1933; Et pund papir, 1935; Børneviser, 1936; I årets løb, 1937; Familien Gelinde, 1938, artikelføljeton i Pol. Magasin, 1942 som film, instr. Sven Methling; og så videre. Radio-causerier, 1939; En tur til Lyngby Sø og Hjortholm, 1944; Den lille mand, børnebilledbog, 1944; Min søn, om du vil i verden frem, 1945; Eros' bryllup, 1947. Illustrationer: J.H. Wessel: Udvalgte arbejder, 1936; tegn. i Kunstindustrimus.; grafik i Kobberstiksaml.

Literature

Poul Henningsen i: Vor Tid, 1918, 301-03; Otto Gelsted: Ekspressionisme, 1919, 49, 56; Arch., 1921, 343, 345; 1925, 248f; B.T. 25.11.1921; 17.3.1924 (interv.); 25.11.1932 (Houmark); Jens Thiis: Nord. kunst i dag, 1923, 38; Jens Møller-Jensen i: Skønvirke, 1925, 145-55; samme i: Samme, 1926, 18-25; Pol. 19.10.1927 (interv.); 1.7.1930 (K. Borchenius); 4.11.1931 (Poul Henningsen); 11.4.1937 (M.L.); 9.10.1938 (interv.); 29.3.1942 (interv.); M.L. i: Arbejderhøjskolen, dec. 1931; Ebbe Sadolin i: Nyt Tidsskr. for Kunstindustri, 1932, 178-80; Dag. Nyh. 6.12.1933 (Sig. Schultz); Erik Zahle i: Danm. Malerkunst, 1937, 296, 300, 303-05; Ark. U., 1939, 145; Berl. Tid. 20.5.1939 (M.L.); Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941, 338; Leif Østby i: Wessel og Norge (red. W.P. Sommerfeldt), 1942, 180-82; Soc. Dem. 29.3.1942 (interv.); Nat. Tid. 4.4.1942 (M.L.); M.L. (udg. Sv. Rindholt): Tankestreger, 1950; Albert Naur i: Grønningen kat. 1954, 25-27; Paul Hammerich: Lysmageren. En krønike om Poul Henningsen, 1986; Hanne Abildgaard: Tidlig modernisme (Ny da. kunsthist. 6), 1994; Jydske Vestkysten 3.12.1994 (Tøns Breer Nielsen).

Author: Nils Ohrt (N.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.