Carl Sundt-Hansen

Weilbach information

Genealogy

Sundt-Hansen, Carl Frederik, 1841-1907, maler. *30.1.1841 i Stavanger, ?27.8.1907 smst. Da. statsborger 1.3.1889. Forældre: Købmand, stadshauptmand Laurits Vilhelm Hansen og Elisa Margarethe Sundt.

Biography

Carl Sundt-Hansen, hvis far var dansk, studerede på det danske kunstakademi på F. Helsteds anbefaling. Her vakte han i 1872 Julius Langes opmærksomhed med Marsk Stigs døtre. Som mange landsmænd fortsatte han sin uddannelse som folkelivsmaler i Tyskland, hvor han lagde sig efter traditionen fra A. Tidemann. Under de videre studier i Frankrig blev han betaget af E. Meissonnier og Paul Delaroche og tilegnede sig en mere realistisk maleform, men han blev dog aldrig friluftsmaler. Hans motivvalg forblev anekdotisk, og hans fremstillingsform var fortsat tyskpræget i de arbejder, han udstillede i København i 1880erne. I 1895 malede han i samarbejde med Holger Drachmann Havets datter, hvor denne stod for landskabet og S.-H. for den druknede havfrue, som stilistisk refererer til A. Böcklin og Max Klinger og må betegnes som jugendstil. S.-H. boede i 1880erne og 90erne i København, hvor han omgikkes mange norske og danske kunstnere. Han udstillede i begyndelsen under navnet Carl Hansen.

Education

Kunstakad. Kbh. 1859-60; Kunstakad., Düsseldorf (B. Vautier) 1861; stud. i Paris 1866- 69.

Travels

Kbh. 1859-61; Paris 1866-69; i Kristiania 1869-71; Sth. 1871-82; i Danm. 1884- 96.

Occupations

Scholarships

Medl. af Kunstakad., Sth.; af Kunstakad. Kbh.; Mention Honorable, Paris 1889.

Exhibitions

Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1888; Charl. Forår 1884-85, 1891, 1900; verdensudst., Paris 1889.

Artworks

Marsk Stigs døtre (udst. 1872); En supplikant (udst. 1884); I kirkestolen (udst. 1885); Sjælemesse i middelalderen (udst. 1891); En helbefaren (udst. 1891); Askepot (udst. 1891); Havets datter (fra 1895, s.m. Holger Drachmann, tidl. Drachmanns Hus, Skagen); En bondejæger (udst. 1900).

Literature

A. Aubert i: Kunstbl. 1888, 191; Pol. 4.9.1907; Jul. Lange: Samlede Skrifter, I, 1903, 223f; Jens Thiis: Norske malere og billedh. i det 19. Aarh., I, 1904, 247-54; P. Johansen i: Kunstakad. Kbh., Aarsberetn. 1907-08, 17; Magne Malmanger: Norsk malerkunst fra klassicisme til tidlig realisme, Oslo 1981, 153-57; Morten Borup (red.): Breve til og fra Holger Drachmann, IV, 1970, 38-41; Norsk Kunstnerleks., 4, 1986.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.