Egill Jacobsen

Weilbach information

Genealogy

Jacobsen, Egill, *1910, maler. *16.12.1910 i Kbh. Døbt Jakobsen, antaget navnet Jacobsen. Forældre: Afskriver Richard J. og Fanny Sørensen. ~1° 1934 med maleren Bendte Inge Bendixen, *21.8.1911 i Kbh., datter af revisor Hans Frederik B. og Anna Katharina Brodersen. Ægteskabet opl. 1936. ~2° 24.3.1939 med keramikeren Jonna Julie Lützhøft, *14.12.1910 i Kbh., adoptivdatter af kommunelærer Olga Olsen. Ægteskabet opl. 1949. Samliv fra 1949 og ~3° 29.5.1957 i Lyngby med Evelyn Eleonora Jacobsen, *5.10.1911 i Kbh., datter af købmand Jens Peter J. og Ane Kirstine Olsen.

Biography

Egill Jacobsens tidligste malerier fra tiden før 1934 tog udgangspunkt i traditionen i dansk landskabsmaleri. Han har selv peget på indflydelsen fra Albert Gottschalk i denne periode. I 1934 stiftede han under en rejse til Paris bekendtskab med Picassos nyeste arbejder og med anden moderne europæisk kunst. Året efter brød han afgørende med det naturgengivende formsprog og skabte sine første abstrakte billeder med næbformede maskefigurer i kraftige farver. I årene op til 1940 fulgte en række nærmest motivløse billeder, hvori alene farven var bærer af det kunstneriske udtryk. Penselskriften var bevæget, billederne syntes at blive til uden forudgående tegning, som direkte improvisationer. Heri og i brugen af maskemotivet kom J. til at stå som en banebrydende skikkelse i den nye danske kunst. Ophobning (1938) fik afgørende betydning for hans samtidige. Fra 1940 fulgte en række maskebilleder, hvori enkle, geometriske tegn associerede til tænder, æg og andre antropomorfe figurer, mens farveskalaen blev præget af de rene spektralfarver i klare modstillinger. I Græshoppedans (1941) danner flere forenklede figurer en friseagtig komposition, og farven suggererer højsommerens fulde modning. Som regel domineres billedernes komposition dog af enkelte figurer. Ved krigens udbrud indgik J. i den kreds af kunstnere, der med Asger Jorn som drivende kraft skabte tidsskriftet Helhesten, ligesom han sluttede sig til de øvrige spontan-abstrakte kunstnere i gruppen Corner & Høst. Men i 1944 forlod han gruppen til fordel for Grønningen og kom derved til at isolere sig i nogen grad fra de øvrige spontan- abstrakte kunstnere. J. benyttede i denne periode psykoanalyse, bl.a. hos Sigurd Næsgaard, og søgte som andre af gruppens kunstnere gennem analysen at frigøre sig både personligt og kunstnerisk. I 1948-50 blev J. gennem Asger Jorn inddraget i Cobra-bevægelsen. Han bidrog til bevægelsens tidsskrift og deltog på flere Cobra- udstillinger. J. arbejdede tidligt med næsten identiske kompositionsskemaer fra billede til billede, men til gengæld med rige variationer i den koloristiske opbygning. Den voldsomme kolorit og figurstil i krigstidens billeder veg i efterkrigsårene for en blidere, lysere kolorit og en lettere, skitserende malemåde. Maskekompositionen, byggende på trekantformer eller rektangler, balancerende på trekanter, med punkter, der markerer øjenpar, blev nu det helt dominerende tema. Per Kirkeby har karakteriseret J.s dyrkelse af masken som tilbagevendende formskema med nature-morte malerens trofasthed over for sin motivkreds. Den enkle, gentagne opbygning giver J. stor frihed til improvisation, når det gælder stoflighed og brug af vekslende koloristiske skalaer. Selvom J.s arbejdsform ikke egner sig til større, monumentale arbejder, har han dog udført enkelte billeder i stort format med henblik på bestemte rum, som i Aarhus Universitet og i Schæffergården. Han kom, som den første abstrakte kunstner, der blev professor på Kunstakademiet i København, til at præge en række yngre kunstnere i respekt for deres personlige kunstneriske indstilling. Som professor virkede han også for udformningen af et sammenhængende kunstnerisk program for Danmarks Tekniske Højskoles byggeri på Lundtoftesletten, hvori flere af de spontan-abstrakte kunstnere blev inddraget.

Education

Forbered. til Akad. hos Carl Schwenn; Kunstakad. Kbh., malersk. (Kræsten Iversen, Peder Hald) 1932-33.

Travels

Paris 1934, 1946, 1951; Cagnes 1947; desuden rejser til Mexico og Indien.

Occupations

Professor ved Kunstakad. Kbh. 1959-73; medl. af best. for Charl. Eft. 1962-69; for Charl.borg 1966-67.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1939-40; J.R. Lund 1946; Hartmann 1946; Akad. 1949, 1955; Foltmar 1953-54; Rigenstrup 1953-54; Eckersberg Med. 1959; Thorvaldsens Med. 1969; æresmedl. af Kunstakad. Kbh. 1981.

Exhibitions

KE 1932, 1936-37, 1951; Corner & Høst 1938-1941; Linien, Charl.borg 1937; Studenterforen. Kbh. 1939; Nord. kunst, Göteborg 1939; Da. Kunst, Fyns Forum 1940; Nord. kunst, Århus 1941; Grønningen 1944-50, 1952, 1954- 58, 1985-93; Den officielle da. kunstudst., Oslo 1946; Nord. Kunststævne, Fr.cia 1946; Nord. Kunstforbund, Oslo 1946, Reykjavík 1948; Unesco 1946; Abstrakt Kunst i Danm., Oslo, Göteborg 1947; Vor Tids Kunst, Kbh. 1948; Da. Købestævne, Fr.cia 1948, 1960-61; 4 malere, Aalborg Mus. 1949 (s.m. A. Jorn, Poul Ekelund, J. Vontilius); Billedkunst, Den frie Udst. bygn. 1952; Anna og Kresten Krestensens Saml., Charl.borg 1952 og senere; Ny Carlsbergfondets Jub.udst., Charl.borg og Rådhushallen, Århus 1952-53; L'art danois contemporain, Lyon 1953; Da. nutidskonst, Riksförb. för vandreutst., Sverige 1953; Peintures, gravures danoises, Mus. Galliéra, Paris 1953; Contemp. Art in Scand., Brownstone Gal., N.Y., 1954; Arte Nordica Contemporanea, Rom 1955; Pittsburgh Internat., Carnegie Inst. 1955; Da. konst, Konsthallen, Göteborg 1955; bien., Venezia 1956, 1964; Å-udst. 1956, 1978; Nord. kunst 1947-57, Göteborgs Konstmus. 1957; Nutida da. konst, Riksförb. för vandreutst., Sverige 1957; Nord. abstrakt kunst, Oslo 1958; Da. Nutidskunst 2, Lunds Konsthall 1959; 8 Danskar ur Ingmar och Rigmor Hambergs saml., Göteborgs Konstmus. 1959; The Arts of Denm., Metropolitan Mus., N.Y. 1960; Med Dannebrogen i topp, Liljevalchs, Sth. 1961; Cobra, Kunstnernes Kunsthdl., Kbh. 1961; Norrøn List, Reykjavík 1961; Skive Mus. 1961 (s.m. Carl-Henning Pedersen, Else Alfelt); Vrå-udst. 1962; Da. Abstract Art, USA 1964-65 (vandreudst.); Guggenheim Internat. Award Exhib., Guggenheim Mus. N.Y. 1964; Salute to Denm., Lefevre Gal., N.Y. 1964; Den frie Udst. 1965, 1966, 1970; Cobra, Mus. Boymans-van Beuningen og Louisiana 1966; Art danois contemporain, Pal. des Beaux-Arts, Bruxelles 1968; Cobra, De tinne Pot, Bruxelles 1969; Gal. Birch, Kbh. 1970, 1973, 1977; Nordens Professorer, F 15, Moss og Sophienholm 1970; Gal. Moderne, Silkeborg 1971, 1976-94; Cobra i dag, Bergens Kunstforen. 1972; De frie Kunstnere, 1972, 1974, 1978; Art Danois, Grand Palais, Paris 1973; Da. kunst 1915-45, Kunstforen., Kbh. 1976; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; 4 artisti danesi, Pal. Reale, Milano 1977; Cobra 1948- 1978, Court Gal., Kbh. 1978, Erling Koefoeds saml., Nikolaj, Kbh. 1980; Mücsarnok, Budapest 1980; Cobra, Mus. d'Art Moderne de la Ville de Paris m.fl. 1982-83; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Cobra (Stuijvenberg coll.), Caracas m.fl. 1984- 1993; Onze artistas Dinamarqueses, Gulbenkian, Lissabon 1984; bien., São Paulo 1985; De da., Liljevalchs, Sth., 1984-85; Den globale dialog, Louisiana 1986; Konkret i Norden, Brandts Klædefabrik m.fl. 1988. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1945; Gal. Birch, Kbh. 1952, 1971; Charl.borg 1960; Jysk Kunstgal., Århus 1962, 1964, 1968; Maison du Danemark, Paris 1962; Gal. Blanche, Sth. 1962; Warszawa 1965; Jysk Kunstgal., Kbh. 1968; Louisiana 1970-71; Kunstpav., Esbjerg 1971; I.E. graphic, Kbh. 1976; Brøndsalen, Fr.berg 1977; Gal. Mark, Zürich 1977; Gal. Asbæk, Kbh. 1979-81, 1983, 1985; Gal. Moderne, Silkeborg 1980, 1982, 1985, 1990, 1992, 1994; Gal. Zeuthen, Vedbæk 1985; Gl. Holtegaard 1990; Gal. Edeling, Kbh. 1991- 92.

Artworks

Rød maske (1935, Randers Kunstmus.); Orange fugl (1935, Silkeborg Kunstmus.); Brunt objekt (1936, Storstrøms Kunstmus.); Ophobning (1938, Stat. Mus. for Kunst); Rødt objekt I (1938, Nordjyll. Kunstmus.); Kosmisk skov (1939, smst.); Rytmiske spaltninger (1939, smst.); Eksotisk maske (1939, smst.); Orange objekt (1940, Stat. Mus. for Kunst); Kosmisk landskab (1940, Nordjyll. Kunstmus.); Kosmisk hav (1940, smst.); Rødt objekt II (1940, smst.); Objekt i rødt (1941, smst.); Græshoppedans (1941, smst.); Grønne masker (1942, Stat. Mus. for Kunst); To figurer (1942, smst.); Masker i landskab (1942, Louisiana); Dronningen, gul maske (1941-42, Fyns Kunstmus.); Gul maske (1943, Louisiana); Masker i blåt (1943, smst.); Næsehornsmaske (1943, Esbjerg Kunstmus.); Månemaske (1943, Stat. Mus. for Kunst); Maske i landskab (1943, smst.); Orange maske (1944, Silkeborg Kunstmus.); Orange maske (1944, Randers Kunstmus.); Karneval (1944, Aarhus Kunstmus.); Maske i grønt (1944, Stat. Mus. for Kunst); Efterår (1944, Louisiana); I bevægelse (1944, smst.); Fiskebillede (1944, Storstrøms Kunstmus.); Fugle (1944, Nordjyll. Kunstmus.); Brunt Rum (1945, Vejen Kunstmus.); Maske (1945, Louisiana); Kosmisk hav (1945, smst.); Efterår, Baldersbrønde (1946, Stat. Mus. for Kunst); To masker i grønt (1946, smst.); Maske (1947, Aarhus Kunstmus.); Abstraktion, Cagnes (1947, smst.); Komposition i rødt (1947, smst.); Blå linjer, Cagnes (1947, Stat. Mus. for Kunst); Vækster, Cagnes (1947, smst.); Komposition i rødt (1948, Trapholt); Sommer (1948, Storstrøms Kunstmus.); Fugl (1948, smst.); Maske (1949, Vejen Kunstmus.); Grøn maske (1949, Ribe Kunstmus.); Maske og blomster (1951, Herning Kunstmus.); Maske og korn (1951, smst.); Gråvejr, Højbygaard (1952, Stat. Mus. for Kunst); Lyset over havet, Højbygaard (1952, smst.); Violin, Højbygaard (1952, Nordjyll. Kunstmus.); Mellem nat og dag (1952, smst.); Eng og mark, Højbygaard (1952, smst.); Lyset ved havet, Højbygaard (1952, smst.); I blåt (Fyns Kunstmus.); Grøftekant (1956, Herning Kunstmus.); Sorg I (1956, smst.); Hanedans (1958, Skive Kunstmus.); Spontan maske (1962, Kunstmus. Trapholt); Uden titel (1975, smst.); Sacre du printemps (1983, smst.). Udsmykninger: Børnehaven, Hjortøg., Kbh. (1944); Bryllupssalen, Hvidovre Rådhus (1957-58); Matematisk Inst., Aarhus Univ. (1967-69); Kantine, Schæffergården (1974-76).

Literature

Harald Leth i: Aarstiderne nr. 3, 1944, 72-74; Ole Sarvig: Et foredrag om abstrakt kunst, 1945; Chr. Dotremont: Cobrabiblioteket, 1950; Harald Leth: E.J., 1956; Chr. Dotremont: E.J., 1963; Gunnar Jespersen: De abstrakte, 1967 (2. udg.,1991); Louisiana Revy 2, 1970, 22-37; Smilet bag masken, Gal. Asbæk 1980; Per Hovdenakk: E.J., I, Malerier 1928-65, 1980; samme: E.J., II, Malerier 65-80, 1985; Pierre Lübecker: Om maleren E.J. og hans maskekunst, 1982; Peter M. Hornung: Rejsen til friheden, 1985; Gunnar Jespersen: Farvens klang, 1990; samme: Kunstnernes stemmer, 1993, 78-86.

Author: Troels Andersen (T.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.