Albert Mertz

Biography

Albert Mertz var en alsidig og engageret kunstner, der beskæftigede sig med adskillige kunstgenrer, fra figurativt maleri til konceptuel kunst. Værkerne har dog generelt et fællestræk, idet de afspejler M.s anarkistiske og humoristiske holdning til kunsten og kunstinstitutionen. Han udstillede første gang som 14-årig sammen med maleren Dan Sterup-Hansen. I 1936 debuterede han på Kunstnernes Efterårsudstilling og blev samme år optaget på Kunstakademiet i København. Her lærte han om billedopbygning og maleteknik, og flere af hans portrætter og modelbilleder fra denne tid vidner om teknisk kunnen. Han eksperimenterede med pointillismen, men interesserede sig også for C.W. Eckersberg. Sidstnævnte kommer til udtryk i billedet Trianglen, hvor motivet er realistisk gengivet i et perspektivisk rum med klar og ren palet. For M. blev akademitiden et møde med kunstens alvor. Han blev positivt overrasket, da han opdagede de danske modernister W. Lundstrøm, H. Giersing og O. Rude, hvis værker viste ham, at et billede ikke behøver at ligne virkeligheden. Mødet med dadaismen fik afgørende betydning for M., der erfarede, at kunst ikke blot var kunstværket i sig selv, men også et spørgsmål om holdning. Fra dette tidspunkt arbejdede han i stigende grad med kunsten som fænomen. Efter at have beskæftiget sig med surrealismen vendte han sig mod andre medier, først og fremmest film. Under 2. verdenskrig lavede han og Jørgen Roos Danmarks første eksperimentalfilm, Flugten, der blev efterfulgt af flere andre. I slutningen af 1940rne dannede han gruppen International Eksperimentalfilm, der dog kun eksisterede i en ganske kort periode. Arbejdet med film inspirede ham til at udføre collager, fotogrammer, fotomontager samt til at eksperimentere med lyd, bevægelse, skrift o.a. I slutningen af 1940rne blev han en af de ledende kunstnere inden for Linien II, som fra 1948 arbejdede med et forenklet og konstruktivt formsprog. På sammenslutningens første udstilling markerede han sin anarkistiske holdning ved at vise en række træcollager i dadaistisk stil. Siden genoptog han maleriet, nu i form af forenklede motiver, ofte hentet fra hverdagslivet. Sammen med de stærke farver tjente motiverne først og fremmest formopbygningen, hvilket maleriet Fløjtemanden vidner om. Det var karakterisk for ham at lade motiverne indgå i billedet som tegn-agtige elementer. Han mente, at maleriet fik en så stærk konkurrence fra andre visuelle udtryksmidler som film og foto, at det burde være enkelt og nærmest fungere som et signal. I slutningen af 1950erne fik han kontakt med den tyskfødte Arthur Köpcke, der åbnede galleri i København i 1958. Galleriet blev hurtigt samlingssted for både danske og udenlandske kunstnere, der arbejdede med Fluxus, Neo Dada og den franske Ny Realisme, og M. deltog i en skelsættende koncert i Nikolaj Kirke 1962. Han beskæftigede sig i denne periode med bl.a. collager og objekter. Fra 1962-76 var han bosat i Frankrig, uden dog at miste forbindelsen til den danske udstillingsverden. Artikler af den amerikanske kunstner Joseph Kosuth viste ham i 1969, hvorledes han kunne forholde sig til den konceptuelle kunst uden at slippe maleriet. Han indledte arbejdet med de karakteristiske rød-blå malerier, der i deres enkle udformning forekom ham at være mere objekter end malerier. Motiv og farve var for så vidt underordnet, de var realiteter. I kraft af sit engagerede og aktive væsen nåede M. at skabe kontakter til flere internationale kunstnere. I 1980 mødte han den amerikanske konceptkunstner Lawrence Weiner, med hvem han indledte et samarbejde, der resulterede i installationer og udstillinger både i Danmark og i udlandet. Fra 1982 lavde han sammen med Lone Mertz installationer i Paris og München samt i Danmark. Fællesnævneren for M.s værker er opgøret med det traditionelle kunstbegreb. Samtidig giver hans ukonventionelle og alsidige arbejdsmetoder ham en helt speciel plads i dansk kunsthistorie. M. var desuden en flittig skribent og har ydet bidrag til adskillige aviser og tidskrifter.

Author: Mette Højsgaard (Me.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.