Søren Sørensen

Weilbach information

Genealogy

Sørensen, Søren, -1722-1743-, murermester og bygmester.

Biography

Søren Sørensen hørte til de anerkendte håndværksmestre i København i første halvdel af 1700-årene. Han optrådte ofte i kompagniskab med andre af tidens driftige murermestre. Sammen med hofmurermester Lars Erichsen synes S. at have stået for den nye udformning af Professorboligen, Nørregade 10, mens han ved udformningen af Kommunitetsbygningens facade mod Nørregade arbejdede sammen med oldermanden i murerlauget, Ole Larsen. Begge arbejder har tidligere været tilskrevet J.C. Krieger, men efter det bevarede arkivmateriale at dømme har Krieger ikke været involveret. Professorboligen tilhører som type gavlkvisthuset, der var kendt allerede i slutningen af 1600- årene, og som fra 1700-årenes begyndelse anvendtes som mestertegning ved tømrer- og murermestres optagelse i lauget. Professorboligens 7 fag lange hovedfacade mod nord og den 3-fags frontespids er velproportionerede, mens sydsiden på 5 fag og en oprindelig 1-fagskvist mod den nuværende universitetsgård er betydeligt svagere udformet. Kommunitetsbygningen blev ved ombygningen opdelt i 8 afsnit af joniske pilastre og over det tredie og sjette afsnit anbragtes en stor trekantgavl. På denne elegante måde sløredes den lange kantede facadelinie, som afspejler bygningens sammensatte tilblivelse. Disse byggearbejder vidner om stor faglig dygtighed hos de omtalte bygmestre.

Education

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Rep.- og istandsæt.arb. ved Ølsted K.; Lynge K.; Græse K.; Veksø K.; Slaglunde K., (udf. 1722-23, s.m. Lars Erichsen og Anders Jacobsen, kontrakt 19.1.1722); ryttersk. i Nørrejyll. (1720rne, efter tegn. af Lars Erichsen); genopf. og ny udformn. af Professorboligen, Nørreg. 10, Kbh. (1729-32, s.m. murerm. Lars Erichsen); genopbygn. og facadeudformn., Kommunitetsbygn. Nørreg. 8-10 (1730-32, s.m. murerm. O. Larsen, kontrakt 9.6.1730); Lellingegård, kirkebygn. og trappehus (1733-34, efter tegn. af L. Thurah, nedr. 1734); nedrivn. af ny køkkenfløj og opf. af nye stiftsbygn., Vallø (1735-38, efter tegn. af L. Thurah); præstegård, smst. (1738, under L. Thurahs ledelse); spantehus af bindingsværk på Holmen (1742-43, s.m. tømrerm. Johan Georg Kreysig).

Literature

Fr. Weilbach: Thura, 1924; Chr. Elling: Holmens Bygn.hist., 1932; K. Voss: Bygn.adm. i Danm. under Enevælden, 1966; Danm. K., Fr.borg Amt, 1964-75, E. Hædersdal i: Bygn.arkæol. Stud. 1987, 113f, 129f; Sys Hartmann i: Vallø, 1988.

Author: Ebbe Hædersdal (E.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.