Georg Jacobsen

Weilbach information

Genealogy

Jacobsen, Johan Georg Christian Viggo Valdemar, 1887-1976, maler og arkitekt. *17.9.1887 i Kbh., ?14.2.1976 på Fr.berg, begr. smst. (Søndermark). Forældre: Litograf Johan Frederik J. og Dagmar Nielsen. ~18.8.1915 i Espe med Sigrid Fog, *16.9.1888 i Øls, ?13.1.1986, datter af sognepræst Johannes F. og Agnes Christiane Frederikke Rohde.

Biography

Georg Jacobsen var i murerlære, før han i 1906 blev optaget på Akademiets arkitektskole i København. Han skiftede dog hurtigt til malerskolen, hvor han bl.a. fik Viggo Johansen som lærer. J.s naturalistiske malerier fra disse år var præget af undervisningen på Akademiet, samt af en personlig interesse for den klassiske kunst i Europa. Under et ophold i Paris i 1911 stiftede han bekendtskab med Cézannes maleri og med kubismen. Det blev dog først i 1919, da han bosatte sig i Paris, at det fik skelsættende betydning for ham. Hans arbejder fra denne tid vidner om, at han grundigt beskæftigede sig med Cézannes kompositionsteknik, og at han studerede de stoflige værdier i kubismen. Gennem sine landsmænd, kunstnerparret Adam og Ellen Fischer, traf han den mexicanske maler Diego Rivera, som kom til at spille en betydelig rolle for ham. I foråret 1921 mødtes J. og en kreds af kunstnere hos Rivera for at diskutere maleriets opbygning og for at gennemgå geometriske kompositionsanalyser af ældre kunst. J. og Rivera nåede at indlede et tæt venskab og samarbejde, før den mexicanske maler samme år drog tilbage til sit hjemland. J. fordybede sig herefter for alvor i teorien om billedkonstruktion, som han især baserede på studier af Cézanne, kubismen og den ældre kunsts kompositionsprincipper. Han var ingen tilhænger af det spontane maleri, men koncentrerede sig om at udføre billederne så præcist som muligt. Malerierne, der forblev figurative, var nøje beregnede efter matematiske proportionssystemer, og hver detalje havde sin nøjagtige placering, der skulle tjene billedets harmoni. I 1935 forlod J. Paris til fordel for Oslo, hvor han fungerede som professor på Akademiet indtil 1940. J.s undervisning i billedkonstruktion og teori kom på afgørende måde til at præge hans elever og dermed det norske kunstmiljø i årene efter krigen. I 1940 vendte J. tilbage til København, hvor han levede en noget isoleret tilværelse indtil sin død. Han udførte flere fresker, der videreførte hans præcise og nøjagtige arbejde med proportioner, rum, flade og form. Temaerne fandt han i funktionerne i den bygning, hvor freskerne blev udført, således skildrede han liv og død i Søndermarks Krematorium og socialt arbejde på Lyngby Rådhus. Som arkitekt opførte J. 5 huse, bl.a. sit eget atelier i Paris og vennerne Adam og Ellen Fishers funktionalistiske bolig i København. J. var en ihærdig skribent, der i en alder af 76 år samlede sin teori om billedopbygning i bogen Noget om konstruktiv form i Billedkunst.

Education

I murerlære i Vejle 1903-06; dimitt. til Kunstakad. fra Tekn. Sk. 1906; Kunstakad. Kbh. (Viggo Johansen m.fl.) 1906-11.

Travels

Paris 1911, 1919-24, 1926-35, 1970; Italien 1920, 1934; Spanien 1922; Oslo 1935-40; Wien 1950; Grækenland 1953; Sicilien 1955; Det da. Akad., Rom 1960; studierejser i Sydfrankrig 1971-72.

Occupations

Ekstraord. prof. ved Kunstakad., Oslo 1936-40; medl. af best. for Kunstforen., Kbh. 1943-49; i dommerkom. for B&W udsmykn.konk. 1954; medl. af bedøm.kom. i konk. om udsmykn. af Odense Rådhushal 1954; medl. af udv. for billedkunstn. udsmykn., Stat. Kunstfond 1965-67; æresmedl. af Kunstakad. Kbh. 1974.

Scholarships

K.A Larssen 1910; Hielmstierne Rosencrone 1914; Akad. 1916; J.R. Lund 1933; Eckersberg Med. 1936; Zach. Jacobsen 1940; Ancker 1943; Den frie Udst. Kunstnerlegat 1958; Thorvaldsens Med. 1964.

Exhibitions

Unge Kunstneres Forb. 1909; KE 1910-12, 1915-19, 1921, 1941; Charl. Forår 1912-17; Salon d'Automne, Paris 1920-29; Salon des Tuilleries, Paris 1928-34; Den frie Udst. 1930, 1934, 1936, 1939-41, 1943-45, 1947, 1954, 1956, 1959-60, 1963-64, 1966, 1969, 1977; Den da. kunstudst., Kunstnernes Hus, Oslo 1931; Les artistes de Paris, Bruxelles 1935; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Nord. Kunst, Århus 1941; Den frie Udst. Tegnere 1946; Den off. da. kunstudst., Kunstnernes Hus, Oslo 1946; Da. Akvareller, Kunstforen., Kbh. 1946; Charl. Eft. 1954; Da. nutidskunst 2, Lunds Konsthall 1959; Å-udst. 1961; Da. Kunst 1915-1945, Kunstforen., Kbh. 1976; I. Chr. Sørensen, et grafisk værksted, Nordjyll. Kunstmus. 1981; Da. portrætkunst, Hørsholm Kunstforen. 1981; Kunstakad. professorer gjennem 75 år, Nasjonalgal., Oslo 1984; samt adsk. udst. på mus. i Skand. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1915 (s.m. Lissen Ewald, Povl Jerndorff m.fl.), 1930; Kunstnerforb., Oslo 1932, 1939; Kunstforen., Kbh. 1936, 1974; Fischer og Krarup, Kbh. 1942; Färg och Form, Sth. 1958 (retrosp.); Bergen Kunstforen. m.fl. 1961; Kunstnernes Hus, Oslo 1964; Kobberstiksaml. 1970; Hørsholm Bibl. 1975; Randers Kunstmus. m.fl. 1987- 88.

Artworks

Portræt af Sigrid (ca. 1912, Stat. Mus. for Kunst); Stilleben med hvid kande og et fad æbler (1920, Bergen Billedgal.); Klosterskolepigen (1921); Selvportræt med bowlerhat (1921); Nature morte (1921, Ribe Kunstmus.); Kubistisk nature morte med terpentinflaske (1921); Spansk billede (1922); Haren (1922, Trondheim Kunstforen.); Turtelduerne (1928); Nature morte med fasan (1930, Nasjonalgal., Oslo); Mor og datter (1933, Nordjyll. Kunstmus.); Portræt af Jean Heiberg (1928-29, Moderna Mus., Sth.); Grøn krukke på et bord, kubistisk studie (1929-30, Louisiana); Danmarks Frihedsråd (gruppeportræt, 1951-53, Fr.borgmus.). Udsmykninger: Søndermarks Krematorium, Kbh. (fresker, 1935-38); Lyngby Rådhus (fresker, 1942-49); Rikshosp., kirurgisk afd., vestibulen, Oslo (fresker, 1955); byrådssalen i Slagelse (temperamal., 1967-69). Arkitektur: Røde Hus, Mørdrupv. 77, Espergærde (1915-18); Jesper Ewalds sommerhus, Søren Skomagersv. 3, Skagen (1917-18); Højene, Bolbrov. 2, Rungsted (1925-26); eget hus, 33, avenue Aristide Briand, Arcueil ved Paris (1925-27); Adam Fischers hus, Femvejen 2, Charll. (1934). Skriftlige arbejder: Noget om konstruktiv form i Billedkunst, 1965; endv. en rk. artikler om kunst.

Literature

Nat.tid. 8.10.1936 (Sig. Schultz); Svend Rindholt i: Samleren, 1941, 147-50 (interv.); Harald Rue: Da. kunst omkring to verdenskrige, 1948; Alf Rolfsen: G.J., Vor tids kunst 52, 1956; Karl Axel Arvidson og G.J. i: Konstrevy, 1958; Preben Wilmann i: Louisiana Revy, 1963; Gunnar Jespersen: De abstrakte, 1967; Erik Fischer i: G.J., Kunstforen., Kbh. 1974; Grete Zahle i: Kunstmus. Årsskr. 1976, 1977, 46-62; Svein Thorud: Den konstruktive skole, G.J.s betydning for norsk malerkunst, Oslo 1977; Jørgen Sestoft: Omkring Femvejen 2, 1985; Nina Hobolth, Finn T. Frederiksen og Arne E. Holm i: G.J., Randers Kunstmus. 1987; Berl. tid. 6.4.1988 (P.M. Hornung).

Author: Mette Højsgaard (Me.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.