C.M. Tegner

Weilbach information

Genealogy

Tegner, Christian Martin, 1803-1881, portrætmaler og litograf. *28.11.1803 i Helsingør, ?18.7.1881 i Kbh., begr. på Fr.berg. Forældre: Tømrer- og bådebyggerm., kaptajn i Helsingørs Brandkorps Friderich Christian T. og Inger Marie Poulsen. ~1.5.1826 på Fr.berg med Mette Helene Wiborg, *22.5.1798 i Kbh., ?2.3.1863 smst., datter af forvalter Peder Bøeg W. og Dorothea Kirstine Wentzel.

Biography

C.M. Tegner fik en professionel uddannelse som maler og litograf. Som mange andre samtidige kunstnere udnyttede han de nye billedtekniske muligheder, der fremkom i 1800-tallets begyndelse, og han skaffede sig et levebrød inden for det litografiske område. T. oprettede en litografisk anstalt i Trondheim, den første i denne by, der var virksom fra 1837-45; startede med sin bror, I.W. Tegner, Chr. og I. Tegners Stentrykkeri i 1846 i København, der i 1850, efter at broderen havde fået et andet firma, fortsattes under et nyt navn, C.M. Tegners Inst., til stifterens død i 1881. T. udfoldede sig først inden for portrætgenren, men senere producerede han også en række illustrationer med topografiske motiver, der kunne leve op til tidens øgede forbrug af billeder. Hans arbejder var dygtigt udførte, og især de topografiske motiver har i dag kulturhistorisk interesse, da lokaliteterne ofte har ændret karakter.

Education

Kunstakad. Kbh. (J.L. Lund); udd. litograf; Ansættelser: I Em. Bærentzen & Co.s litografiske inst., Kbh.

Travels

I Trondheim, Norge 1830- 45.

Occupations

Litografisk Anstalt, Trondheim 1837-45; Chr. og I. Tegners Stentrykkeri, Kbh. 1846-50 (s.m. broderen I.W. T.), derefter alene som C.M. Tegners Inst. til 1881. Ansat som tegnelærer ved Realsk., Trondheim eft. 1833; virkede også lejlighedsvis som skuespiller og teatermaler; ledede Em. Bærentzens litografiske Inst., Kbh. 1845-48.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1826; Den hist. utst., Trondheim 1897.

Artworks

Tegninger: Portræt af H.B. Melchior (Fr.borgmus.). Litograferede portrætter: Rektor Engelbreth Boye (1838, Fr.borgmus.); Biskop P.O. Bugge (1843, smst.); Skuespilleren Michael R. Wiehe, efter tegn. af F. Vermehren (1844, Kobberstiksaml.); Billedh. H.W. Bissen, efter fot. (smst.); fyldig repr. af forsk. litograferede da., top.gr. motiver med hovedvægt på kystomr. mellem Kbh. og Helsingør; desuden udvalgte lokaliteter fra treårskrigen 1848-50 (Det kgl. Bibl., billedsaml.); repr. i norske og svenske museer.

Literature

T. H. Hauch-Fausbøll: Slægten Tegner, 1919; Litografien i Danm., III, 1922, 19, 22; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; No. Kunstnerleks., Oslo, 1986.

Author: forfatternavn ukendt (L.BJ.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.